1735 URTEKO IRUNGO BOTIKA BATEN INBENTARIOA

(s) 1738.05.28-1738.06.01 “En la Universidad de Irun”
(s) 1735.10.09
Irungo Unibertsitateko Ospitaleko patroien ekimenez jasotako hainbat eskritura. Errentak kobratzeko ahalordea, ospitaleko sendagaien inbentarioa, eta botikari izendapena, Martin Asentzio Lekuonaren aldekoa.
Eskribaua: Martin Agirre
Edukiera eta garrantzia: Barnean: Inbentarioa, 1735ean egindakoa, ospitaleko botikarena.
AHPG-GPAH 3/0650:76r-96v

 
Ikus dokumentua
 
Ez dugu dokumentu hau transkribitzen, letra irakurgarria eta ulergarria delako, nahiz eta esfortzu txiki bat eska dezakeen.

Nahiz eta garaiko testuetan agertu ez, ortografia-markak, letra larriak,... jarri dira, irakurketa errazteko asmoz. Halaber, laburdurak edo interpretazio zaila izan dezaketen hitzak garatu egin dira. Barrek lerroaren amaiera adierazten dute. Eten-puntuek, aldiz, transkripzioan salto bat dagoela adierazten dute.