Hornikuntza eta Garraioen Komisariaren Probintziako ordezkaritza Gipuzkoan (CAT) (1941-1984)

 

Bolumena:

732 kaxa

Funtsaren garrantzia eta edukia:

Hornidura eta Garraioko Komisaria Nagusia (CAT) 1939an sortu zen, herritarrei premiazko eta ezinbesteko kontsumo eta erabilerako elikagaiak emateko. Erakunde autonomo gisa jaio zen, eta erakunde autonomo bezala mantendu zen bere iraunaldi osoan. 1939an sortu bazen ere, 1941era arte ez ziren haren egitura eta funtzioak arautu 1941eko ekainaren 24ko Legearen bidez.

Bere eginkizunak betetzeko, CAT zerbitzu zentraletan, Hornidura Zonetako Baliabideen Komisarian, Hornidura eta Garraioko Probintzia Ordezkaritzetan, eta, Arrazionalizazio eta Kontsumoko tokiko ordezkaritzetan antolatzen zen.

Gipuzkoako Hornidura eta Garraioko Probintzia Ordezkaritza, gainerako probintzia-ordezkaritzak bezala, 1941ean sortu zen, egoitza Donostian zuen, eta gobernadore zibila zuen buru. Bere eginkizunak honako hauek ziren: estatistikak egitea, eta atzemandako gaien kupoak eta biztanleei errazionatzeko txartelak udalerrien artean banatzea, eta tasatutako prezio ofizialak eta esleitutako kupoak banatzeko garraioak ikuskatzea.

CAT eta, beraz, probintzia-ordezkaritzak hainbat ministerioren mende egon ziren historian zehar: Industria eta Merkataritza Ministerioa (1939-1951), Merkataritza Ministerioa (1951-1981), eta Nekazaritza Ministerioa (1981-1984). CAT 1981ean desagertu zen, eta probintziako ordezkaritzak Nekazaritza Produktuen Zerbitzu Nazionalaren (SENPA) mende geratu ziren organikoki, 1984an behin betiko desagertu ziren arte.

Erakunde horren eskumenen bilakaerari dagokionez, aipatzekoa da berrogeiko eta berrogeita hamarreko hamarkadak urrezko garaia izan zirela. 1959. urtetik aurrera, autarkiaren amaierarekin, CATaren eginkizunak gutxituz joan ziren, eta pixkanaka garrantzia galtzen joan zen desagertu arte.

Kontsultarako baliabideak:

Funts hori deskribatzeke dago. Hala ere, datu-base batean funtsa osatzen duten 732 kutxetatik 540 deskribatuta daude.

Funtsaren osotasuna:

Artxiboan probintzia-ordezkaritzak 1941etik 1984ra bitartean sortutako dokumentazioa gordetzen da.

Funts osagarriak:

Hornidura eta Garraioko Komisaria Nagusiaren (CAT) funtsa Administrazioaren Artxibo Nagusian (AGA) dago gordeta.

Funtsa kontsultatzeko baldintzak:

Definitzeke

Dokumentuen egoera fisikoa:

Ona

Sailkapen taula:

Definitzeke