Gaia - Gizarte Zerbitzuak - burukoa

Gizarte Zerbitzuak

Gizarte Zerbitzuak

Ogi-apurra

Eduki publikatzailea

Familia Ugariaren Titulua

Familia Ugariaren Titulua familia ugari bati izaera hori aitortzen dion titulu ofiziala da eta hainbat eskubide lortzeko aukera ematen du.

Kotizatu gabekoen pentsioa -KGP-

Gizarte Segurantzako pentsio hau bizitzako oinarrizko beharrei aurre egiteko nahiko baliabide ekonomikorik ez duten pertsona adindu edo desgaitasuna dutenentzako da.

Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa -LPPE-

Laguntza ekonomiko honen bitartez, mendekotasuna duten pertsonen autonomia sustatzeko laguntzaile pertsonalen kontratazioak ekarritako gastuak ordaintzen lagundu nahi da.

Egoitza zentroa mendekotasun egoeran dauden adinekoentzat

Mendekotasuna duten adinekoen egoitza batean plaza bat eskatzea (egoitza zentroak, bizileku balioaniztunak, elkarbizitza-unitateak, etxebizitza babestuak edota talde etxeak).

Desgaitasunaren balorazioa

Desgaitasun gradua baloratzea eta garraio publikoa erabiltzeko mugikortasun zailtasunak neurtzea, baremoa erabiliz.

Familia inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoa -FIZPE-

Laguntza ekonomiko honek xede du familia inguruneko zaintzaile ez profesionalak mendekotasuna daukan pertsonari ematen dion arretako gastuak estaltzea.

Eduki publikatzailea


"Adinberri" Adinekoen arreta eta zaintza hobetzea

Dirulaguntzen xede diren jarduerak: Arreta eta zaintzarako tokiko ekosistemak sortzea eta bultzatzea; Erreferentziazko egoitza/zentroetan esperientzia pilotuak diseinatu eta ezartzea; etab.

"Adinberri" Silver Economy

Diruz lagundu daitezkeen jarduketak prototipoak egiteko fasean edo industrializazio eta merkaturatze fasean dauden produktu eta zerbitzuak ezartzeko izango dira, espezializazio nitxo jakin batzuetan.

Adinberri programa III ERANSKINA: Pertsonen prebentzioa.../...arreta eta zaintza eredu berriak

Elkarrekin lankidetzan jardungo duen ekosistema soziokomunitario bat sustatzea, zahartzearen arloko aukerei modu proaktiboan aurre egiteko eta pertsonen bizi kalitatea hobetzeko.

Behagi

Gizarte Zerbitzuen Behatokiak informazio garrantzitsua, sistematizatua eta eguneratua eskaintzen du gipuzkoarren bizi eta ongizate baldintzei buruz eta gizarte zerbitzuei buruz.

Berrikuntza sozialeko proiektu pilotuak

Zaintzak eta arreta emateko eran berrikuntza sustatzeko eredu esperimentaletan oinarritutako esperientzia pilotuak diseinatu eta ezartzeko baita hauen inguruko azterlanak eta ebaluazioak egiteko dirulaguntzak.

Gipuzkoako Gizarte Zerbitzuen mapa

Gizarte zerbitzuen sistema Gipuzkoan zabaltzeko plangintza-tresna, aurreikusitako eskaria asetzeko.

Iraupen luzeko zainketetarako ekipamendu kolektibo berrien hornidura finantzatzeko diru laguntzak

Pertsonarengan eta ingurune komunitarioetan arreta jartzeko arkitektura berri batean oinarrituak, eta dauden ekipamenduen birmoldaketa eta egokitzapenerako laguntzenak, BEEPen ezarritako baldintzekin.

Adinekoak


Aldi baterako egonaldiak mendekotasuna duten adinekoentzat eta desgaitasun egoeran daudenentzat

Mendetasun egoeran dauden adineko pertsonek eta desgaitasuna duten pertsonek behar dituzten zainketak bermatzea, familiek eta zaintzen dituzten pertsonek atseden har dezaten.

Etxean mantentzeko laguntzak

Adineko edo ezgaitasuna duten pertsonei laguntza integrala ematea, ohiko inguruneari (etxea, familia, etab.) lehentasuna emateko baliabideak eskainiz, bertan ahalik eta denbora gehien bizi dezaten.

Etxeko zainketa berritzaileak hobetzeko eta sustatzeko zerbitzu berrien ezarpena edo egungo zerbitzuak egokitzeko proiektuak

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak honako eremu hauetan proiektuak garatzera bideratuko dira: etxeko arreta eta hurbileko zainketak; iraupen luzeko zainketak; pertsonen autonomia eta independentzia sustatzea.

Familia harrera mendekotasun egoeran dauden pertsonentzat

Familia baten antzeko bizi giroa eskaintzen zaie mendeko pertsonei ingurune normalizatu batean eta behar dituzten zainketak jasotzen dituzte.

Laguntza produktuak eta oztopoak ezabatzeko dirulaguntzak

Diru-laguntzak eta laguntza-produktuak ematea, ezgaitasuna duten edo mendetasun egoeran dauden pertsonak etxean egoten laguntzeko eta eguneroko jarduerak egiteko autonomia lortuko dutela bermatzeko.

Zaintzaileentzako laguntza, Sendian

Etxean mendekotasun-egoeran dauden pertsonei laguntzen dieten familiei laguntzeko baliabideak.


Laguntza produktuak eta oztopoak ezabatzeko dirulaguntzak

Diru-laguntzak eta laguntza-produktuak ematea, ezgaitasuna duten edo mendetasun egoeran dauden pertsonak etxean egoten laguntzeko eta eguneroko jarduerak egiteko autonomia lortuko dutela bermatzeko.


Desgaitasunaren balorazioa

Desgaitasun gradua baloratzea eta garraio publikoa erabiltzeko mugikortasun zailtasunak neurtzea, baremoa erabiliz.

Familia inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoa -FIZPE-

Laguntza ekonomiko honek xede du familia inguruneko zaintzaile ez profesionalak mendekotasuna daukan pertsonari ematen dion arretako gastuak estaltzea.

Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa -LPPE-

Laguntza ekonomiko honen bitartez, mendekotasuna duten pertsonen autonomia sustatzeko laguntzaile pertsonalen kontratazioak ekarritako gastuak ordaintzen lagundu nahi da.

Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa -ZLPE-

Mendekotasuna duen pertsonak, eguneko zentro edo egoitza publiko edo itundutako batean sartzeko itxaron zerrendan egonik, kontratatutako plaza pribatuaren kostuari aurre egiteko prestazio ekonomikoa.


Gizarte Ongizateko Funtseko Pentsioa -GOF-

Hileroko prestazio ekonomikoa da eta oinarrizko beharrei aurre egin ahal izateko ematen da. Bi modalitate daude: Zahartzaroko gizarte ongizateko funtsa eta Elbarritasuneko gizarte ongizateko funtsa.

Kotizatu gabekoen pentsioa -KGP-

Gizarte Segurantzako pentsio hau bizitzako oinarrizko beharrei aurre egiteko nahiko baliabide ekonomikorik ez duten pertsona adindu edo desgaitasuna dutenentzako da.

Kotizatu gabekoen pentsioaren (KGP) etxebizitzako osagarria

Kotizatu gabekoen pentsioa (KGP) osatzen duen laguntza ekonomikoa da eta errentan bizi direnei ematen zaie.


Aldi baterako egonaldiak mendekotasuna duten adinekoentzat eta desgaitasun egoeran daudenentzat

Mendetasun egoeran dauden adineko pertsonek eta desgaitasuna duten pertsonek behar dituzten zainketak bermatzea, familiek eta zaintzen dituzten pertsonek atseden har dezaten.

Egoitza unitate soziosanitario batean sartzeko eskaera

Egoitza unitate soziosanitario bat ekipamendu espezifiko bat da, baliabide materialak eta giza baliabideak dituena (medikuak, erizainak eta zaintzaileak), gerontologia zentro bat baino gehiago dena.

Egoitza zentroa mendekotasun egoeran dauden adinekoentzat

Mendekotasuna duten adinekoen egoitza batean plaza bat eskatzea (egoitza zentroak, bizileku balioaniztunak, elkarbizitza-unitateak, etxebizitza babestuak edota talde etxeak).

Eguneko zentroa gizarteratze-premiei erantzuteko

Gizarteratzeari bideratutako eguneko zerbitzua, banakako laguntza eskaintzen duena, besteak beste esku-hartze okupazionala, hezkuntza arlokoa, terapeutikoa eta lan eta gizarte arlokoa.

Eguneko zentroa mendekotasun egoeran dauden adinekoentzat

Mendekotasuna duten adinekoen eguneko zentro batean plaza bat eskatzea.

Kabia

Gaur egun, udal titularitatekoak diren, adineko pertsonentzako eta mendekotasun egoeran dauden pertsonentzako hamasei egoitza eta eguneko zentro kudeatzen ditu.

Mendekotasunaren balorazioa (MBB)

3 urte baino gehiagoko pertsonen mendekotasun gradua baloratzea.


Autonomia bultzatzeko programak

Ahalik eta autonomia pertsonal handiena lortzeko, ingurunera egokitzeko, bizi-kalitatea hobetzeko eta bizitza komunitarioan integratzeko esku-hartzeen multzoa.

Informazioa eta orientazioa askotariko desgaitasun motetan

Udaletako oinarrizko gizarte zerbitzuen osagarri gisa, ezgaitasunaren arloko elkarteak, berariazko informazioa, orientazioa eta aholkularitza eskaintzen dutenak.

Mendekotasuna edo desgaitasuna duten pertsonen atsedena eta sozializazioa

Gizarte, kultur, kirol eta aisialdi jarduerak desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonentzat.

Pertsona heldu ezinduentzako tutoretza

Gizarte Politikako Departamentuari zerbitzu, prestazio edo laguntzaren bat eskatzen dioten pertsonak erregistratu, identifikatu, aholkatu eta laguntzea.

Mendekotasun egoera


Arreta goiztiarra

Garapenean arazoak dituzten edo izateko arriskua duten 0-6 urteko haurrei, haien familiei eta inguruneari zuzendutako esku-hartze multzoa.

Mendekotasunaren balorazioa (MBB)

3 urte baino gehiagoko pertsonen mendekotasun gradua baloratzea.


Aldi baterako egonaldiak mendekotasuna duten adinekoentzat eta desgaitasun egoeran daudenentzat

Mendetasun egoeran dauden adineko pertsonek eta desgaitasuna duten pertsonek behar dituzten zainketak bermatzea, familiek eta zaintzen dituzten pertsonek atseden har dezaten.

Etxean mantentzeko laguntzak

Adineko edo ezgaitasuna duten pertsonei laguntza integrala ematea, ohiko inguruneari (etxea, familia, etab.) lehentasuna emateko baliabideak eskainiz, bertan ahalik eta denbora gehien bizi dezaten.

Etxeko zainketa berritzaileak hobetzeko eta sustatzeko zerbitzu berrien ezarpena edo egungo zerbitzuak egokitzeko proiektuak

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak honako eremu hauetan proiektuak garatzera bideratuko dira: etxeko arreta eta hurbileko zainketak; iraupen luzeko zainketak; pertsonen autonomia eta independentzia sustatzea.

Familia harrera mendekotasun egoeran dauden pertsonentzat

Familia baten antzeko bizi giroa eskaintzen zaie mendeko pertsonei ingurune normalizatu batean eta behar dituzten zainketak jasotzen dituzte.

Laguntza produktuak eta oztopoak ezabatzeko dirulaguntzak

Diru-laguntzak eta laguntza-produktuak ematea, ezgaitasuna duten edo mendetasun egoeran dauden pertsonak etxean egoten laguntzeko eta eguneroko jarduerak egiteko autonomia lortuko dutela bermatzeko.

Zaintzaileentzako laguntza, Sendian

Etxean mendekotasun-egoeran dauden pertsonei laguntzen dieten familiei laguntzeko baliabideak.


Familia inguruneko zaintzetarako prestazio ekonomikoa -FIZPE-

Laguntza ekonomiko honek xede du familia inguruneko zaintzaile ez profesionalak mendekotasuna daukan pertsonari ematen dion arretako gastuak estaltzea.

Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa -LPPE-

Laguntza ekonomiko honen bitartez, mendekotasuna duten pertsonen autonomia sustatzeko laguntzaile pertsonalen kontratazioak ekarritako gastuak ordaintzen lagundu nahi da.

Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa -ZLPE-

Mendekotasuna duen pertsonak, eguneko zentro edo egoitza publiko edo itundutako batean sartzeko itxaron zerrendan egonik, kontratatutako plaza pribatuaren kostuari aurre egiteko prestazio ekonomikoa.


Aldi baterako egonaldiak mendekotasuna duten adinekoentzat eta desgaitasun egoeran daudenentzat

Mendetasun egoeran dauden adineko pertsonek eta desgaitasuna duten pertsonek behar dituzten zainketak bermatzea, familiek eta zaintzen dituzten pertsonek atseden har dezaten.

Egoitza unitate soziosanitario batean sartzeko eskaera

Egoitza unitate soziosanitario bat ekipamendu espezifiko bat da, baliabide materialak eta giza baliabideak dituena (medikuak, erizainak eta zaintzaileak), gerontologia zentro bat baino gehiago dena.

Egoitza zentroa mendekotasun egoeran dauden adinekoentzat

Mendekotasuna duten adinekoen egoitza batean plaza bat eskatzea (egoitza zentroak, bizileku balioaniztunak, elkarbizitza-unitateak, etxebizitza babestuak edota talde etxeak).

Eguneko zentroa gizarteratze-premiei erantzuteko

Gizarteratzeari bideratutako eguneko zerbitzua, banakako laguntza eskaintzen duena, besteak beste esku-hartze okupazionala, hezkuntza arlokoa, terapeutikoa eta lan eta gizarte arlokoa.

Eguneko zentroa mendekotasun egoeran dauden adinekoentzat

Mendekotasuna duten adinekoen eguneko zentro batean plaza bat eskatzea.


Autonomia bultzatzeko programak

Ahalik eta autonomia pertsonal handiena lortzeko, ingurunera egokitzeko, bizi-kalitatea hobetzeko eta bizitza komunitarioan integratzeko esku-hartzeen multzoa.

Informazioa eta orientazioa askotariko desgaitasun motetan

Udaletako oinarrizko gizarte zerbitzuen osagarri gisa, ezgaitasunaren arloko elkarteak, berariazko informazioa, orientazioa eta aholkularitza eskaintzen dutenak.

Mendekotasuna edo desgaitasuna duten pertsonen atsedena eta sozializazioa

Gizarte, kultur, kirol eta aisialdi jarduerak desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonentzat.

Pertsona heldu ezinduentzako tutoretza

Gizarte Politikako Departamentuari zerbitzu, prestazio edo laguntzaren bat eskatzen dioten pertsonak erregistratu, identifikatu, aholkatu eta laguntzea.

Desgaitasuna


Arreta goiztiarra

Garapenean arazoak dituzten edo izateko arriskua duten 0-6 urteko haurrei, haien familiei eta inguruneari zuzendutako esku-hartze multzoa.

Desgaitasunaren balorazioa

Desgaitasun gradua baloratzea eta garraio publikoa erabiltzeko mugikortasun zailtasunak neurtzea, baremoa erabiliz.


Bizimodu independentea errazteko laguntza ekonomikoak

Komunitatean sartzen laguntzea eta ez isolatzea, ostatu edo egoitza zerbitzu batean ez sartzea, emantzipazio prozesuak erraztea, etab.

Etxean mantentzeko laguntzak

Adineko edo ezgaitasuna duten pertsonei laguntza integrala ematea, ohiko inguruneari (etxea, familia, etab.) lehentasuna emateko baliabideak eskainiz, bertan ahalik eta denbora gehien bizi dezaten.

Laguntza produktuak eta oztopoak ezabatzeko dirulaguntzak

Diru-laguntzak eta laguntza-produktuak ematea, ezgaitasuna duten edo mendetasun egoeran dauden pertsonak etxean egoten laguntzeko eta eguneroko jarduerak egiteko autonomia lortuko dutela bermatzeko.Gizarte Ongizateko Funtseko Pentsioa -GOF-

Hileroko prestazio ekonomikoa da eta oinarrizko beharrei aurre egin ahal izateko ematen da. Bi modalitate daude: Zahartzaroko gizarte ongizateko funtsa eta Elbarritasuneko gizarte ongizateko funtsa.

Kotizatu gabekoen pentsioa -KGP-

Gizarte Segurantzako pentsio hau bizitzako oinarrizko beharrei aurre egiteko nahiko baliabide ekonomikorik ez duten pertsona adindu edo desgaitasuna dutenentzako da.

Kotizatu gabekoen pentsioaren (KGP) etxebizitzako osagarria

Kotizatu gabekoen pentsioa (KGP) osatzen duen laguntza ekonomikoa da eta errentan bizi direnei ematen zaie.

Mugikortasunerako laguntza eta garraio gastuen konpentsaketa - LISMI -

Garraio gastuetarako diru laguntza da, gutxienez %33ko desgaitasuna izan eta garraio publikoa erabili ezin dutenei zuzendua.


Aldi baterako egonaldiak mendekotasuna duten adinekoentzat eta desgaitasun egoeran daudenentzat

Mendetasun egoeran dauden adineko pertsonek eta desgaitasuna duten pertsonek behar dituzten zainketak bermatzea, familiek eta zaintzen dituzten pertsonek atseden har dezaten.

Egoitza zentroa edo etxebizitza zerbitzua desgaitasuna duten pertsonentzat

Desgaitasuna duten pertsonentzat egoitza zentro bat edo etxebizitza zerbitzu bat (bizileku balioaniztunak, elkarbizitza-unitateak, etxebizitza babestuak edota talde etxeak) eskatzeko eskaera.

Eguneko zentroa desgaitasuna duten pertsonentzat

Mendekotasun egoeran dauden eta desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroko zerbitzu eskaera, non arreta integrala eskaintzen dien, egunean zehar, desgaitasuna duten pertsonei.

Uliazpi

Uliazpi erakunde publikoaren helburua Adimen urritasuna duten pertsonen eta beren familien Bizi Kalitatea garatzen laguntzen duten zerbitzuak eta laguntzak eskaintzea da.

Zentro okupazionala desgaitasuna duten pertsonentzat

Gizarte- eta lan-arloko garapena errazteko dauden programak, ezgaitasuna daukaten pertsonen autonomia pertsonala, parte hartzea eta autodeterminazioa sustatuta eta produkzio-jardueran oinarrituta.


Aldi baterako egonaldiak mendekotasuna duten adinekoentzat eta desgaitasun egoeran daudenentzat

Mendetasun egoeran dauden adineko pertsonek eta desgaitasuna duten pertsonek behar dituzten zainketak bermatzea, familiek eta zaintzen dituzten pertsonek atseden har dezaten.

Egoitza zentroa edo etxebizitza zerbitzua buruko gaixotasun kronikoa duten pertsonentzat

Buruko gaixotasun kronikoa duten pertsonentzako egoitza plaza eskaera.

Zentro okupazionala desgaitasuna duten pertsonentzat

Gizarte- eta lan-arloko garapena errazteko dauden programak, ezgaitasuna daukaten pertsonen autonomia pertsonala, parte hartzea eta autodeterminazioa sustatuta eta produkzio-jardueran oinarrituta.


A.3 Gipuzkoako toki erakundeak - Desgaitasuna duten pertsonentzako kirol jarduerak

Gipuzkoako toki erakundeei kirol arloko diru laguntzak ematea, desgaitasuna duten pertsonentzako kirol jarduerak garatzeko.

Arreta, desgaitasunari

Dibertsitate funtzionala duten biztanleen artean bizitza aktiboa sustatzeko bi ildo daude: SARTU estrategia eta SEGI estrategia.

Autonomia bultzatzeko programak

Ahalik eta autonomia pertsonal handiena lortzeko, ingurunera egokitzeko, bizi-kalitatea hobetzeko eta bizitza komunitarioan integratzeko esku-hartzeen multzoa.

C.4 Desgaitasuna duten pertsonentzako kirol jarduerak

Desgaitasuna duten pertsonak kirol sisteman integratzea sustatzera begirako kirol jarduerak antolatzea.

Informazioa eta orientazioa askotariko desgaitasun motetan

Udaletako oinarrizko gizarte zerbitzuen osagarri gisa, ezgaitasunaren arloko elkarteak, berariazko informazioa, orientazioa eta aholkularitza eskaintzen dutenak.

Mendekotasuna edo desgaitasuna duten pertsonen atsedena eta sozializazioa

Gizarte, kultur, kirol eta aisialdi jarduerak desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonentzat.

Pertsona heldu ezinduentzako tutoretza

Gizarte Politikako Departamentuari zerbitzu, prestazio edo laguntzaren bat eskatzen dioten pertsonak erregistratu, identifikatu, aholkatu eta laguntzea.

Gizarteratzea


Gizarte bazterketaren balorazioa eta diagnostikoa

Gizarte bazterketa egoerak baloratzen ditu -intentsitate arin, ertain eta larriko maila desberdinetan- edo gizarte bazterketa arriskuak.

Gizarte Larrialdien Koordinazioko Foru Zerbitzua

Eguneko 24 orduetan egiten du lan, urteko egun guztietan, berehala erantzuteko Gipuzkoako lurraldean gizarte zerbitzuen ordutegitik kanpo gertatzen diren gizarte larrialdiko egoerei.


Adikzioak dituzten pertsonak gizarteratzeko programak

Familian esku hartzeko programak, alkoholismoa duten pertsonak, buru-eritasuna duten pertsonak gizarteratzea eta nerabeentzako prebentzio programak, ikuspegi desinstituzionalizatu batetik.

Arreta psikologikoko programa

Gizartean bazterturik dauden eta gizarteratzeko foru zentroetan gizarteratze prozesua hasi duten pertsonei zuzendutako esku-hartze psikosozial espezializatua.

Espetxeko esperientzia duten pertsonentzako programak

Egoitza harrerarako eta akonpainamendu espezializaturako programa, Gipuzkoan errotuta eta espetxe-esperientzia duten pertsonentzako.

Gizarteratze programak

Gizarteratzea lortzeko programak.

Gizarteratzearen kudeaketa aktiboko programak

Gizartean bazterturik edo baztertzeko arriskuan dauden pertsonen gizarteratzea eta laneratzea ditu helburu. Gizarte- eta lan-ibilbidea hasteko prest dauden pertsonentzat.

Gutxiengo etnikoentzako programak

Bazterkeria eta gizarte-bazterketa egoeran dauden ijito-familientzako arreta, gazteekin lan egitea eta emakumearen eginkizuna. Prestakuntza eta kultura zabaltzeko programak.

Laguntza espezializatuaren programa

Bigarren mailako arretako gizarte-prestazioa, non pertsonak garapen autonomoa eta gizarteratzea hobetzen laguntzen duen programa batean parte hartzen duen.

Migratzaileentzako programak

Gizarte laguntza, gizarte eta lan arloko zerbitzuak, administrazio tramiteak eta etorkinentzako kultura arteko bitartekaritza berariazkoa.


Gizarte Ongizateko Funtseko Pentsioa -GOF-

Hileroko prestazio ekonomikoa da eta oinarrizko beharrei aurre egin ahal izateko ematen da. Bi modalitate daude: Zahartzaroko gizarte ongizateko funtsa eta Elbarritasuneko gizarte ongizateko funtsa.

Kotizatu gabekoen pentsioa -KGP-

Gizarte Segurantzako pentsio hau bizitzako oinarrizko beharrei aurre egiteko nahiko baliabide ekonomikorik ez duten pertsona adindu edo desgaitasuna dutenentzako da.

Kotizatu gabekoen pentsioaren (KGP) etxebizitzako osagarria

Kotizatu gabekoen pentsioa (KGP) osatzen duen laguntza ekonomikoa da eta errentan bizi direnei ematen zaie.


Gizarteratzeko laguntza ekonomikoa

Dirulaguntza ematea diru sarrerarik eta beste diru laguntzak jasotzeko eskubiderik ez duten pertsonei (GFArekin hitzartuta dagoen baliabide batean gizarteratzeko prozesu batean parte hartzen badute).


Egoitza zentroa bazterkeria eta marjinazio egoeran dauden pertsonentzat

Gizarte bazterketa egoeran dauden pertsonentzako gizarte-inklusiorako esku-hartze programak dituen bizilekua eskaintzea.

Gizarteratu beharrei erantzuteko gaueko abegi-zentroa

Gaua pasatzeko eta oinarrizko beharrak betetzeko toki bat behar dutenenentzako zerbitzua da, baina gaueko harrera zerbitzuetan oinarrizko arreta eman ezin zaien pertsonentzako zerbitzua.

Zentro okupazionala desgaitasuna duten pertsonentzat

Gizarte- eta lan-arloko garapena errazteko dauden programak, ezgaitasuna daukaten pertsonen autonomia pertsonala, parte hartzea eta autodeterminazioa sustatuta eta produkzio-jardueran oinarrituta.


Indarkeria sexista

Indarkeria sexistaren aurrean jarduteko baliabideen eta zerbitzuen gidak. Zer egin emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean?

Zer egin emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean?

Baliabideen eta zerbitzuen gidaliburua, baldin eta emakumeen kontrako indarkeria sufritzen ari bazara edo susmo hori baduzu


Arreta psikologiko banakakoa eta taldekakoa

Indarkeria matxistari aurre egiten dioten eta eguneroko bizitzako jarduerak mugatu edo baldintzatzen dituen afekzio psiko-emozionala duten emakumeentzako zerbitzua.

Arreta psikosozial anbulatorioa

Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeei zuzendua, egoitza-baliabide batean sartu nahi ez dutenak edo bertan egonaldia amaitu berri dutenak, eta egokitutako jarraipena behar dutenak.

Gizarte Larrialdien Koordinazioko Foru Zerbitzua

Eguneko 24 orduetan egiten du lan, urteko egun guztietan, berehala erantzuteko Gipuzkoako lurraldean gizarte zerbitzuen ordutegitik kanpo gertatzen diren gizarte larrialdiko egoerei.

Laguntza sozio-juridikoa indarkeria matxistaren biktima diren emakumeentzako

Orientazio juridikoko prestazioa da, eta informazioa nahiz orientazioa ematen ditu indarkeria matxistak eragindako egoerei aurre egiteko eta konpontzeko, betiere tresna juridikoak erabilita.


Egoitza zentroa etxeko indarkeriaren biktima izandako emakumeentzat

Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeentzako eta horien mende dauden pertsonentzako harrera eta arreta integrala.

Babesik gabeko haur eta nerabeak


Haurren eta nerabeen babesa

Haurtzaroan eta nerabezaroan arrisku eta babesgabetasun egoerei aurrea hartu eta haietan esku hartzeko neurri eta jarduketak.


Adingabe atzerritarren aldi baterako lekualdaketa programak

Tratamendu medikoa, oporrak edo eskolatzea helburu duten adingabeko atzerritarrak aldi baterako lekualdatzeko prozedura, beharrezko dokumentazioa eta legeria.

Adopzioa

Adopzioaren bitartez guraso izan nahi duten pertsonei edo bikoteei zuzendua, ezkontide izan edo izatezko bikote izan.

Adopzioak (nazioartekoak)

Adopzioa jatorrizko familiarekin egon ezin eta familia ingurune egonkor eta iraunkorra behar duten haurrak babesteko neurria da.

Adopzioak (nazionalak)

Familia biologikoarekin egon ezin duten eta famili ingurune egonkor eta iraunkorra behar duten haurrak babesteko neurri bat da.

Famili harrera egiteko laguntzak

Babesgabetasunean dauden adingabeen babesari, garapen pertsonalari eta gizarteratzeari loturik dauden diru-laguntzak.

Gizarte babesik gabe dauden haurrentzako eta nerabeentzako familia harrera

Hainbat arrazoirengatik beren familiekin bizi ezin diren eta Gipuzkoako Foru Aldundiak babesten dituen haur eta nerabeak (0-18 urte).

Haur eta nerabeen familia boluntario eta espezializatuetan hartzea

Familia-harrera babes-neurri bat da, pertsona edo familia bati haur edo nerabe baten zaintza eta arreta osoa ematen diona.

Izatezko zaintzan hartzeko laguntzak

Izatezko zaintzan dauden adingabeak dituzten familia zabalei ematen zaizkien diru-laguntzak.


Gizarte babesik gabe dauden haurrentzako eta nerabeentzako egoitza harreraren programak

Babesik gabe dauden haur eta nerabeentzako Gipuzkoako Egoitza Harrerako Sarearen programak.


Gizarte- eta hezkuntza-arloan eta arlo psikosozialean esku hartzeko zerbitzua

Familian esku hartzeko programak. Esku-hartze mota familia bakoitzaren beharretara egokitzen da eta bere inguruabarretarako tratamendu egokiena jasotzen duela bermatzen da.

Haurrak eta nerabeak babesik gabe: laguntza osagarriak

Familian esku hartzeko programetan parte hartzen duten familientzako eta adingabeentzako eta premiazko harrera-egoeran dauden haurrentzako laguntza osagarriak.


Gipuzkoako Boluntariotzaren Saria

Gizartearen, giza eta/edo elkartasunaren ikuspegitik komunitateari eskaini dioten bokazioagatik eta zerbitzuagatik nabarmendu diren pertsonen edo gizarte-erakundeen ibilbidea jendaurrean aitortzea.

Gizagune

Gipuzkoako Foru Aldundiak boluntariotza-elkarteen eskura jartzen dituen lokalak eta espazioak, Zarategi pasealekuko 100. zenbakian (Txara-1 eraikina).

GIZALDE, Gipuzkoako Boluntariotza Agentzia.

Orientazioa ematea borondatezko jardueraren bat egin nahi duten pertsonentzat eta aholkuak entitateentzat nahiz boluntarioentzat.


Familia Ugariaren Titulua

Familia Ugariaren Titulua familia ugari bati izaera hori aitortzen dion titulu ofiziala da eta hainbat eskubide lortzeko aukera ematen du.

Erakundeak, izapideak eta informazioa


Dauden Zentroak handitu,eraberritu edo/eta egokitzea

Gizarte zerbitzuen zentroak handitzeko, eraberritzeko eta/edo egokitzeko diru laguntzak arautzea.

Gizarte Zerbitzuetako erakunde, zentro eta zerbitzuen ikuskapena

Gizarte-zerbitzuen alorreko legeetan xedatutakoa betetzen dela ikuskatzea, kontrolatzea eta egiaztatzea, jendeak toki horietan kalitatezko zerbitzua jasotzeko duen eskubidea bermatze aldera.

Gizarte Zerbitzuetako zentro berriak sortzea

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroari buruzko Dekretuan jasota dauden gizarte zerbitzuen zentro berriak egiteko diru laguntzak

Zentroak eta zerbitzuak aldez aurretik baimentzea

Baimena eskatzea, titularitate pribatuak sortzeko, lekuz aldatzeko edo aldaketa garrantzitsuak egiteko bere zerbitzu eta zentroetan erabiltzaileei kalitatezko prestazioak eta arreta egokia emateko.

Zentroak eta zerbitzuak funtzionamendurako baimentzea

Baimena eskatzea (xedatzen da zerbitzu eta zentro pribatuek kalitatezko prestazioak eta arreta egokia emango dutela bermatzeko behar diren betebehar eta baldintza guztiak betetzen dituztela).


Adinekoen egoitza zentroetan inbertitzeko dirulaguntzak

Gipuzkoako Lurralde Historikoko adinekoen egoitza zentroetan inbertsioak finantzatzeko diru laguntzak.

Diru laguntzak ekipamendua erosteko (IV. eranskina)

Gipuzkoako Lurralde Historikoko gizarte izaerako entitateek ekipamenduak erosteko diru laguntzak (informatikako edota ikus-entzunezko materiala, altzariak, izaera teknikoko beste ekipamendu batzuk).

Diru laguntzak gizarte arretaren inguruan ikerketa eta berrikuntza proiektuak egiteko (III. eranskina)

Gizarte esku hartzean edota entitateen eta zerbitzuen kudeaketan berrikuntza sustatzen duten proiektuak; orobat, identifikatu gabeko behar sozialak identifikatzen eta neurtzen lagunduko dutenak.

Diru laguntzak gizarte esku hartzeko programak egiteko (I. eranskina)

Diru laguntzaren xedea pertsonekin, familiekin, taldeekin eta komunitateekin egin beharreko gizarte esku hartzeko programak gauzatzea, Gizarte Politikako Departamentuaren jardueren eremuan.

Gizarte berrikuntzako, ikerketako eta garapeneko jarduerak bultzatzeko dirulaguntzak

Eragin potentziala izan behar dute iraupen luzeko zainketen, gizarte babesgabetasunaren, desgaitasunaren, inklusioaren eta sistema sozio-sanitarioaren bikaintasunaren esparruan, etab.

Hirugarren gizarte-sektoreko entitateen egoitzetan inbertsioak egitea

Hirugarren sektoreko gizarte entitateen egoitzen inbertsiorako diru laguntzak.

Prebentzioko eta sentsibilizazioko programak egiteko diru laguntzak (II. eranskina)

Diru laguntzaren xedea da egoera eta arazo sozial jakin batzuekiko prebentzio eta sentsibilizazio programak egitea, Gizarte Politikako jardueren eremuan.


Laguntza txakurrak trebatzeko erakunde espezializatuaren izaeraren errekonozimendua

Desgaitasuna duten pertsonentzako laguntza-txakurrak trebatzeko kaudimen aitortuko erakunde espezializatuaren errekonozimendua.

Gaia - Gizarte Zerbitzuak - estekak

Intereseko estekak

Interesa izan dezakezu

Behagi

Gipuzkoako Gizarte Behatokia

Eduki publikatzailea

Erlazionatutako albisteak

Aldundiak eta Atzegik 23 plaza berri ireki dituzte Donostian eta Zarautzen adimen-urritasuna duten pertsonentzat...

2023/02/01

Aldundiak eta Atzegik 23 plaza berri ireki dituzte Donostian eta Zarautzen adimen-urritasuna duten pertsonentzat

Hiru etxebizitza berriekin, Gipuzkoak 975 plaza ditu desgaitasuna duten pertsonentzat, baliabide horiek “funtsezkoak” dira aukera-berdintasuna bermatzeko.

Aldundiak eta San Juan de Diosek eguneko zentro bat ireki dute bazterketa egoera larrian dauden pertsonentzat...

2023/01/19

Aldundiak eta San Juan de Diosek eguneko zentro bat ireki dute bazterketa egoera larrian dauden pertsonentzat

Gaur inauguratu diren instalazioak gizarte, harreman eta osasun mailako narriadura larriak dituzten pertsonentzako arreta integratuko zentro baten parte dira.

Aldundiak ‘Bagara’ ireki du, buru osasun arazoak dituzten pertsonentzako zerbitzu “berritzaile, komunitario eta autokudeatua”...

2023/01/12

Aldundiak ‘Bagara’ ireki du, buru osasun arazoak dituzten pertsonentzako zerbitzu “berritzaile, komunitario eta autokudeatua”

Clubhouse ereduan oinarritutako baliabidea da, epe luzerako harremanak eraikitzeko aukera ematen duena eta, aldi berean, gizarteratzea eta laneratzea erraztuz.