Menu nagusira joan Eduki nagusira joan

Diru-laguntzak

Diru-laguntzak

Herritarron eskura jartzen diren diru-laguntza nagusiak azaltzen dira ondoren.

Adineko pertsonak

Zerbitzuari lotutako prestazio ekonomikoa (ZLPE)

Egoitzako edo Eguneko Zentroko plaza publiko bat eskatu baduzu, eta Foru Aldundiak eskaera onartu bai, baina plaza hori  ematen ez badizu, hileko diru-laguntza bat eska dezakezu, modu pribatuan kontratatutako plaza baten kostuarekin laguntzeko. Diru-laguntzaren zenbatekoa mendekotasun mailaren araberakoa da. Gastua justifikatu egin behar da.

Kontsultatu tramitea egoitza elektronikoan

Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa (LPPE)

Familiartekoa ez den pertsona bat kontratatuta badaukazu eguneroko bizitzan laguntza emateko, hileko diru-laguntza bat eska dezakezu, kostu horrekin laguntzeko. Diru-laguntzaren zenbatekoa mendekotasun mailaren araberakoa da, eta bateragarria da Etxeko Laguntza edo Eguneko Zentroko zerbitzua erabiltzearekin. Gastua justifikatu egin behar da.

Kontsultatu tramitea egoitza elektronikoan

Laguntza pertsonaleko zerbitzuetan iaz izandako gastua justifikatu

Familia ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoa (FIZPE)

Bizikide duzun familiarteko baten laguntza jasotzen baduzu, hileko diru-laguntza bat eska dezakezu. Diru-laguntzaren zenbatekoa mendekotasun mailaren araberakoa da, eta bateragarria da Etxeko Laguntza edo Eguneko Zentroko zerbitzua erabiltzearekin.

Kontsultatu tramitea egoitza elektronikoan

Kotizatu gabekoen pentsioak

Gizarte Segurantzaren pentsioak dira, baina Euskadin foru aldundiek kudeatzen dituzte. Bi modalitate daude (baliaezintasuna eta erretiroa), eta gutxieneko diru sarrerarik ez duten pertsonentzat dira.

Kontsultatu tramitea egoitza elektronikoan

Kotizatu gabeko pentsioaren urteroko aitorpena egin

Kotizatu gabekoen pentsioaren etxebizitzako alokairurako osagarria

Kotizazio gabeko pentsioak jasotzen dituzten pertsonek eskubidea dute laguntza osagarri bat jasotzeko, alokairuko gastuak baldin badituzte. Osagarri hori urtean behin ordaintzen da.

Kontsultatu tramitea egoitza elektronikoan

Desgaitasuna duten pertsonak

Kotizatu gabekoen pentsioaren etxebizitzako alokairurako osagarria

Kotizazio gabeko pentsioak jasotzen dituzten pertsonek eskubidea dute laguntza osagarri bat jasotzeko, alokairuko gastuak baldin badituzte. Osagarri hori urtean behin ordaintzen da.

Kontsultatu tramitea egoitza elektronikoan

Kotizatu gabekoen pentsioak

Gizarte Segurantzaren pentsioak dira, baina Euskadin foru aldundiek kudeatzen dituzte. Bi modalitate daude (baliaezintasuna eta erretiroa), eta gutxieneko diru sarrerarik ez duten pertsonentzat dira.

Kontsultatu tramitea egoitza elektronikoan

Kotizatu gabeko pentsioaren urteroko aitorpena egin

Mugikortasunerako eta garraio gastuetarako subsidioa

Hileko diru-laguntza bat da, desgaitasunaren ondorioz garraio kolektiboak erabiltzeko zailtasun handiak dituzten pertsonei ematekoa.

Kontsultatu tramitea egoitza elektronikoan

Bizimodu independientea sustatzeko laguntza

Hileko diru-laguntza bat da, helburutzat duena laguntzea desgaitasuna edo mendekotasuna duten pertsonen autonomia pertsonalari eta gizarteratzeari, behar den laguntza pertsonala kontratatuz.

Kontsultatu tramitea egoitza elektronikoan

Laguntza pertsonalerako prestazio ekonomikoa (LPPE)

Familiartekoa ez den pertsona bat kontratatuta badaukazu eguneroko bizitzan laguntza emateko, hileko diru-laguntza bat eska dezakezu, kostu horrekin laguntzeko. Diru-laguntzaren zenbatekoa mendekotasun mailaren araberakoa da, eta bateragarria da Etxeko Laguntza edo Eguneko Zentroko zerbitzua erabiltzearekin. Gastua justifikatu egin behar da.

Kontsultatu tramitea egoitza elektronikoan

Laguntza pertsonaleko zerbitzuetan iaz izandako gastua justifikatu

Familia ingurunean zaintzeko prestazio ekonomikoa (FIZPE)

Bizikide duzun familiarteko baten laguntza jasotzen baduzu, hileko diru-laguntza bat eska dezakezu. Diru-laguntzaren zenbatekoa mendekotasun mailaren araberakoa da, eta bateragarria da Etxeko Laguntza edo Eguneko Zentroko zerbitzua erabiltzearekin.

Kontsultatu tramitea egoitza elektronikoan

Gizarte bazterketan dauden pertsonak

18 urtetik 23 urtera bitarteko gazteentzako diru-laguntza

Diru-laguntza ekonomiko honen hartzaile dira 18 urtetik 23 urtera bitarteko gazteak, beste prestazio ekonomiko batzuk jasotzeko eskubiderik ez dutenak, eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin itundutako baliabide batean gizartean txertatzeko prozesu batean gutxienez 6 hilabetez parte hartzen dutenak. Eskaera aurkezten da gaztea parte hartzen ari den baliabidea kudeatzen duen gizarte entitatearen bitartez, eta bilakaera ona baldin badago, betiere, aurrera eramandako esku-hartzean. Diru-laguntza emateak berekin dakar akonpainamendu espezializatuko programa batean parte hartzea. Diru-laguntzak 6 hilean behin berritu behar dira, prozesuaren bilakaeraren arabera.

Kotizatu gabekoen pentsioaren etxebizitzako alokairurako osagarria

Kotizazio gabeko pentsioak jasotzen dituzten pertsonek eskubidea dute laguntza osagarri bat jasotzeko, alokairuko gastuak baldin badituzte. Osagarri hori urtean behin ordaintzen da.

Kontsultatu tramitea egoitza elektronikoan

Kotizatu gabekoen pentsioak

Gizarte Segurantzaren pentsioak dira, baina Euskadin foru aldundiek kudeatzen dituzte. Bi modalitate daude (baliaezintasuna eta erretiroa), eta gutxieneko diru sarrerarik ez duten pertsonentzat dira.

Kontsultatu tramitea egoitza elektronikoan

Kotizatu gabeko pentsioaren urteroko aitorpena egin

Haurrak eta nerabeak babesik gabe

Famili harrera egiteko laguntzak

35/1999 Foru Dekretuak, 34/2006 Dekretuaren bidez aldatu zenak, babesgabetasunean dauden adingabeen babesari, garapen pertsonalari eta gizarteratzeari loturik dauden diru-laguntzak arautzen ditu. Zenbatekoa 2008ko apirilaren 23ko 603/2008 Foru Aginduaren bidez eguneratu zen.

Famili harrerari emandako laguntzen barruan, hiru egoera hauek daude:

  • Familian hartzea. 600 euro haur eta famili unitate bakoitzeko.
  • Adingabe desgaituak familian hartzea. 718,60 euro haur desgaitu eta famili unitate bakoitzeko.
  • Familian aparteko arretaz hartzea, familia-bizitza arruntean ohikoa ez den arreta intentsibo edo jardueraren baten beharra duten adingabeentzat. 1.238,60 euro haur eta famili unitate bakoitzeko.

Laguntza osagarriak

33/2004 Foru Dekretuak familietan esku hartzeko programetan parte hartzen duten familia eta adingabeentzako eta larrialdiko harrera-egoeran dauden adingabeentzako diru-laguntza osagarriak arautzen ditu.

Bestalde, 35/1999 Foru Dekretuak, 34/2006 Dekretuaren bidez aldatu zenak, babesgabetasunean dauden adingabeen babesari, garapen pertsonalari eta gizarteratzeari loturik dauden diru-laguntzak arautzen ditu.

Laguntza hauen helburua da harreran edo programetan dauden haur eta nerabeek dituzten beharrei erantzutea (eskola laguntza, odontologia-tratamenduak, oftalmologia-gaiak erostea, etab.), baldin eta behar horiei baliabide publikoen sareak edo familiak dituen berezko baliabideen bidez erantzuterik ez badago.

Izatezko zaintzan hartzeko laguntzak

33/2004 Foru Dekretuak arautzen ditu izatezko zaintzan dauden adingabeak dituzten familia zabalei ematen zaizkien diru-laguntzak, hau da, egoera hori formalizatu gabe, haurren sare naturalari laguntzea dela ulertuta, duen prebentzio-izaera dela eta.

Gizarte-arriskuan dauden hainbat haur lehen mailako ahaidetasunik ez duten senideek hartuak izaten dira, arrisku hori babesgabetasun-egoera bihur dadin saihesteko. Harreraren irudia formalizatu gabe familia zabalean arreta ematea "familian izatezko zaintza” bezala ezagutzen da, eta ezaugarri nagusia prebentzio-izaera duen laguntza beharrezkotzat jotzen da. Beraz, hau da laguntza horien bitartez erdietsi nahi duguna: babesgabetasun-egoeran eta gizarte-arriskuan dauden haurrei ingurune normalizatua ematea familia zabalaren barruan, zentroetan sartzea saihestea, desinstituzionalizazio-prozesuak bultzatzea, eta adingabeak gizarteratzeko behar diren laguntzak ematea.

2015ko laguntza hileko 174 eurokoa da, eta ezin zen hileko 696,00 euro gainditu familia zaintzaile bakoitzeko.