Menu nagusira joan Eduki nagusira joan

Familia harrera

Familia-harrera 

 

Harrera egin nahi duten pertsonak eta familiak behar dira.

Gure inguruan haur eta nerabe batzuk ez dira haurtzaro edo nerabezaro normalez gozatzen ari. Uste baino gehiago dira. Eta behar baino gehiago sufritu dute: aldaketa bortitzak, bakardadea, beldurra, ziurgabetasun handia. Hainbat arrazoirengatik beren familiekin bizi ezin diren haurrak eta nerabeak dira.
Haietako batzuk Gipuzkoako Foru Aldundiaren babespeko harrera-zentroetan bizi dira, eta, egunero arreta jartzen duten profesionalek behar bezala zaintzen dituzten arren, ezinezkoa da etxe baten berotasuna lortzea. Izan ere, 3, 8 edo 13 urte dituzunean, etxe batean bizi beharko zenuke, familia batekin, haur normala izan, beste edozein bezalakoa...
Familietatik urrun bizi diren haur eta nerabeek gabezia asko dituzte, baina, guztien gainetik, maitasuna eta onarpena behar dute, IKUSEZINAK EZ IZATEA. Eta ez du balio hainbeste gau lagun izan dituzten pelutxe edo panpina zahar horiek besarkatzeak, haragia eta hezurra behar baitute. ZU, ZUEK behar zaituzte.

Informazioa nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan:

Telefonoa: 943 11 25 22

IKUSGAI(TZAK) KANPAINA


E-maila: familiaharrera@gipuzkoa.eus

Familia harreraren modalitateak

Gipuzkoan, familia-harrerako bi programa ditugu:

Familia harrera borondatezkoa:

Kualifikazio berezirik behar ez duen pertsona edo familia batek haur edo nerabe bat (edo bat baino gehiago) hartzeko eskaintzen / du bere burua. Pertsona edo familia hori zaintzeko eta laguntzeko ardura hartzen du bere gain, eta profesionalen laguntza izaten du, harrerapeko adingabeko  ongizatea bermatzeko.

Familia-harrera espezializatua:

Modalitate honetan, harrera egiten duen pertsonak edo familiako kide batek berariazko kualifikazioa, esperientzia eta prestakuntza ditu behar bereziak dituzten haur eta nerabeekin babes eginkizunak betetzeko. Harrera bere lan profesionala dedikazio osoarekin egin nahi du (nahiz eta egoera jakin batzuetan beste lan batekin bateragarria izan daitekeen), eta horregatik ordainsaria jasotzen du, adingabearen ongizatea bermatzeko laguntza ematen dion talde baten parte izanik.

Familia harrera borondatezkoa

Zein adingabek behar dute borondatezko harrera-familia bat?

Beren arrisku edo babesik ezagatik jatorrizko familiarekin bizi ezin direnak, edozein denboratarako,/laburki edo mugagabe.
Familia-harrera adingabeko horiek babestu eta zaintzeko modu gisa sortu da, familia alternatiboetan ingurune normalizatua eskaintzeko, bai familia zabaletan bai kanpokoetan.


Oso profil desberdinak dituzte:

 • Haurtxoetatik hasi, eta / nerabeetara
 • Bakarrik dauden haurrak eta /neba-arreben taldeak, elkarrekin bizitzen saiatzen direnak
 • Jatorri etniko, arraza-jatorri eta kultura-jatorri desberdinekoak
 • Babesik ezari buruzko istorio luzeak, edo oso goiz /antzemandakoak, eta, beraz, eragin-maila desberdina dutelarik
 • Familia berrian integratzeko prestakuntza-maila desberdinarekin

Zer da BORONDATEZKO harrera-familia izatea?

Beste familia-mota bat da, eta, bere borondatez eta modu altruistan, adingabeak eskubide osoko kide bihurtzen ditu beren beharrak behar den denboran betetzeko, haur eta gazteen babesaren arloan eskumena duen administrazioarekin lankidetzan.

Horretarako, honako hauek eskaintzen dizkio haur edo nerabeari:

 • Baldintzarik eza eta onarpen adeitsua
 • Jatorrizko historia eta familia biologikoa errespetatzea
 • Familia-bizitzan parte hartzea
 • Bere behar emozionalak, fisikoak, sozialak, hezkuntzakoak eta abar ezagutu eta betetzea.
 • Familiarekin zergatik ez dagoen ulertzen laguntzea eta, onuragarritzat jotzen den guztietan, familiarekin harremanak izaten laguntzea.

Harrera ez da adopzio bat, ezta bertara iristeko urrats bat ere

Harrera motak

Larrialdikoa (gehienez ere 6 hilabete aurreikusten dira)

 • Berehalako arreta behar duten haurrentzat da. Oraindik ere baloratzen ari dira familiekin itzuli ahal izango diren, edo beren beharretara hobekien egokitzen den babes-neurria, edo erabaki horren ondoren familia alternatiboaren zain dauden haurrentzat.


Aldi baterakoa (2 urte bitartean)

 • Haur eta nerabeen kasuan, haien jatorrizko familiek leheneratze-iragarpen positiboa edo zalantzazkoa dute, baina lanbide-laguntzarekin gaitzea aurreikusten da, eta epe horretan seme-alaben tutoretza berreskuratu ahal izatea espero da.


Iraunkorra (iraupen mugagabea)

 • Bi urtetik beherako epean familia biologikora itzultzeko aurreikuspenik ez duten kasuetarako.

Adin nagusitik aurrera, familia hartzailean elkarrekin bizitzen jarrai dezakete, babes-neurririk gabe, aldeek hala nahi badute. Era berean, gazteek aukera dute etapa berri honetan laguntza eskaintzen dien Deslotura Programa batean parte hartzeko, nahi badute.

Nor izan daiteke borondatezko harrera-familia?

Horretarako eskaintza aurkezten duen edozein pertsonak edo familiak, balorazio prozesuan parte hartu ondoren, aukeratutako familia harreraren modalitaterako egokitzapena lortzen badu.


Egokitzapena baloratzeko irizpideak abenduaren 11ko 179/2018 Dekretuan jasotako lege-betekizunekin bat datoz, eta, oro har, alderdi hauek aipatzen dituzte:

 

 • Baliabide egonkorrak eta nahikoak
 • Hazkuntzarako osasun egoera egokia
 • Hazkuntza-historia eta eskatzaileen biografiaren bizi-gertaera nagusiak.
 • Familia eta gizarte ingurunea, integrazioaren aldekoa eta bermatzailea
 • Malgutasuna eta moldagarritasuna
 • Haurren beharrak ulertzea
 • Babesik ezetik eratorritako zailtasunekiko enpatia
 • Familia biologikoaren onarpena eta bisitak
 • Familia osoaren adostasuna eskaintza egiteko
 • Profesionalekiko lankidetza eta konpromiso jarrera positiboa
 • Haurren ongizaterako arriskutsuak diren aurrekari penalik ez izatea

Berariaz, irizpide hauek ere kontuan hartzen dira:


Familia zabalean:

 • Arretaren kalitatea eta haurrarekiko aurretiazko lotura
 • Adingabeen gurasoekin edo tutoreekin duten harremanaren ezaugarriak
 • Haurraren  familia biologikoarekiko harremana bideratzeko gaitasuna

Larrialdiko harreretan:

 • Harrerarako bere burua eskaintzen duen pertsonetako baten (gutxienez) / prest egote iraunkorra, berehala harrera egiteko;
 • Harrera aldi baterako hartzeko prestasuna.
 • Arreta eta hazkuntzako esperientzia
 • Lotura afektiboa azkar ezartzeko eta, era berean, adingabearekin /lotura uzteko gaitasuna.
 • Sor daitezkeen aldaketek eragindako ziurgabetasunarekiko tolerantzia.

 

Eta jatorrizko familia?


Haurrak edo nerabeak familiarekin bizi ezin izateak ez du esan nahi familiarekin duen harremana galdu behar duenik. Haurrarentzat edo nerabearentzat / positibotzat jotzen bada, jatorrizko familiarekin harremanak edo aldizkako bisita bereziak egingo dira, eta behar den laguntza profesionala izango dute. Garrantzitsua da harrera-familiak familia biologikoak adingabearen bizitzan duen zeregina ulertzea eta bi aldeen arteko lotura errespetatzea. Era berean, jatorrizko familiak semearen, alabaren edo nerabearen egoerari buruzko informazioa jasoko du, bai eta familia-harrera ongi garatzen laguntzeko behar diren jarraibide eta orientabideak ere.

Esan dezaket zein haur edo nerabe sartuko/ moldatuko litzatekeen nirekin? Aukera dezaket?

Harrera-familiak zintzoa izan behar du familia-harrerarako dituen ezaugarri eta motibazioak eta indarguneak eta ahuleziak erakusteko orduan. Horrela, profesional-taldeari jakinaraziko dio adingabearen zein profiletarako ikusten den prestatuen eta ilusionatuen, eta hori kontuan hartuko da balorazio-prozesuan.


Hala ere, profesional taldeak hautatuko du adingabe bakoitzarentzat aukerarik onena den familia.


Kasu bakoitzean hautatutako harrera-familiak haurraren edo nerabearen informazio guztia ezagutuko du, proposamena onartzen duen ala ez eta zergatik onartzen duen erabaki ahal izateko.

Laguntzarik izango dut?

Gipuzkoako Foru Aldundiak honako hauek eskaintzen ditu:


1. JARRAIPEN TEKNIKOA: familia batek familia-harrera boluntariorako egokitzapena lortzen duenetik aurrera, hau da:

 • Itxaronaldian, erreferentziako psikologoa eta Gurekin Bat programan parte hartzea. Hasierako oinarrizko prestakuntza eta familia-harrerarako prestakuntza eskaintzen ditu.

Familia-harreraren hasiera eta indarraldi osoa:

 • Familia hartzaileei eta adingabeei familia-laguntza eta -orientazioa ematea, haurren babesaren arloan espezializatutako profesional-talde baten kargura. Kasuaren arduraduna eta koordinatzailea: zure harrerari gertutik jarraituko diote, harreran zehar sor dakizkizukeen zalantza guztiak argitzen lagunduz.
 • Familia biologikoentzako orientazioa.
 • Bisiten akonpainamendua eta ikuskapena.
 • Krisia eta larrialdiak (urteko egun guztietan)
 • Etengabeko prestakuntza-programa “Gurekin Bat”


2.LAGUNTZA EKONOMIKOA: haurra edo nerabea izateak ekar ditzakeen ohiko gastu guztietarako eta ohiz kanpoko gastuetarako: eskola errefortzua, ortodontzia...

Eta harreran zerbait gaizki badoa?

Harreran zerbait gaizki badago, garrantzitsua da segimendu-taldearekin partekatzea. Batera aztertuko da egoera, eta aukerarik onenak bilatuko dira sor daitezkeen zailtasunak gainditzeko.

Garrantzitsua da arazoei aurrea hartzea eta egoera bideratzeko erabakiak hartzea. Adingabearen interes gorena bilatuko da, hura hartzen duen familiaren ongizatea zainduz.

Nolakoa izango litzateke borondatezko harrera-familia izatera iristeko prozesua?

1.Informazio saioa.
Hilero antolatzen da eta gonbita egiten zaie bai familia-harreran oro har interesa duten pertsona edo familiei, bai haur edo nerabe jakin baten familia-harreran interesa dutenei.


Informazio orokor argia eta ulergarria eskaintzen da, adingabeak babesteko neurri juridiko gisa familia-harreraren izaerari buruz, haren modalitateei buruz, haren erregulazioari buruz, hartutako familia-harreraren neurria formalizatzeko eskatzen diren baldintzei eta izapideei buruz, eta bai familiek edo harrerako pertsonek, bai adingabeek berek, bai haien guraso eta tutoreek familia-harreraren prozeduran dituzten eskubideei eta betebeharrei buruz, familia-harreraren neurriak indarrean dirauen bitartean eta amaitutakoan.


Borondatezkoa/nahitaezkoa: Informazio saiora joatea nahitaezkoa da familia harreraren eskaera aurkeztu nahi denean eta, beraz, balorazio- eta hautaketa-zerbitzuan parte hartu nahi denean. Izan ere, kanpoko familiek ezin dute eskaera aurkeztu informazio saiora joan direla egiaztatzen ez badute. Familia zabalak edo hurbilekoak, ordea, balorazio prozesua hasi ondoren joan daitezke saio honetara, prozesua arintzeko.


Borondatezko familia-harreraren neurriari buruzko informazioa eskatzeko eta/edo informazio-saiorako izena emateko, LAUKA Zentroko Familien Prestakuntza-Aukeraketaz arduratzen den taldearekin jarri behar da harremanetan.
tel.: 943457740; h.el.: formacion.seleccion@lauka.org
Saio horretan eskaintza eskatzeko inprimakia eta zinpeko aitorpena jaso daitezke, egokitzapenaren balorazio prozesuan parte hartu nahi izanez gero, aurkeztu beharreko dokumentazioaren zerrendarekin batera.


2.  Eskaera ofizialaren eta eskatutako dokumentazioaren aurkezpena.
Familia boluntarioek eta espezializatuek harrera egitea (tramiteak)


3. Balorazio psikosozialeko prozesua
GFAn borondatezko familia harrerarako eskaintza egiteko eskaera erregistratu ondoren, LAUKA zentroko balorazio taldeari bidaliko zaio, eta familiarekin harremanetan jarriko da balorazio elkarrizketak egiteko. Prozesu horrek ondorio hauek izanen ditu:

 • Elkarrizketa erdi-egituratuak
 • Proba psikometrikoak
 • Bisita etxean, familiako kide guztiak eta elkarrekin bizi diren beste pertsona batzuk bertan direla
 • Balorazio-txostena egitea
 • Itzulketako elkarrizketa, balorazio txostena emateko eta balorazio prozesuaren emaitza azaltzeko


4. Itxaron-taldean parte hartzea

 • Familia-harrerarako prestatzeko Gurekin Bat Prestakuntza Programan parte hartuz
 • Familia harrerarako eskaintza profila eguneratzea


5. Hautatu eta akoplamendua hasi

 • Familia parekatzeko proposamena
 • Akoplamenduaren hasiera, familiak proposamena onartu ondoren


6. Familia-harreraren eraketa
Akoplamenduak bilakaera ona izan duela egiaztatu ondoren, kontratu administratiboa egiten da familiaren eta administrazioaren artean harreraren ezaugarriekin eta kasuaren erabakiekin: bisiten araubidea.

Zer gertatzen da 18 urte bete ondoren?

18 urte betetzean, harrera-familia eta gaztea elkarrekin bizitzen jarraitzeko ados badaude, hala egingo dute; izan ere, erabakia, adin-nagusitasuna dagoenez, ez dagokio administrazioari. Aldiz, independentzia edo jatorrizko familiarenganako  itzulera nahi den aukera bada, aukera hori erabiliko da.
Profesionalek prozesua bideratu eta beharrezko laguntza eta bitartekaritza eskainiko dituzte, baina azken erabakia gaztearena eta harrerako familiarena da.
Gazteek laguntza ekonomikoak eta jarraipena eska ditzakete, baldintza batzuk betetzen badituzte.

Gipuzkoako Foru Aldundiko Atal arduradunarekin harremanetan jarri nahi baduzu

Telefonoa: 943 11 25 22
Emaila: familiaharrera@gipuzkoa.eus
Prestakuntza-hautapenaren eta Segimendu Teknikoaren ardura duen taldea: LAUKA zentroa. Emaila: formacion.seleccion@lauka.org

Gipuzkoako Foru Aldundia
Zainketetako eta Gizarte Politiketako Departamentua. Adopzio eta Familia Harreraren Atala
Txara 2 eraikina. Zarategi pasealekua, 99
20015 Donostia

 

Familia harrera espezializatua

Zein adingabek behar dute harrera espezializatua?

 
Familia-harrera espezializatua 179 – 2018 Dekretu autonomikoan arautzen den familia-harrera mota bat da:
 
Familia-harrera espezializatutzat hartuko da besteren familia batean egiten dena, baldin eta familia horretako kideetako batek, gutxienez, berariazko kualifikazioa, esperientzia eta prestakuntza baditu, behar edo inguruabar bereziak dituzten adingabeei dagokienez eginkizun hori betetzeko (8.1 artikulua).
 
 
Familia-harrera behar duten mutil eta neska gehienak familia boluntarioek har ditzakete, baina beste mutil eta neska batzuek harrera berezia behar dute, eta haientzat harrera espezializatua planteatzen da.
 
Neska eta mutil hauek egoera desberdinak dituzte, baina zaila da borondatezko harrera familia bat izatea horretarako:
 • Anai-arreben edo anai-arreben taldeak, edo familia berriro biltzen ari direnak.
 • Zazpi urte edo gehiagoko haurrak, zeinentzat zaila baita borondatezko harrera familia bat aurkitzea.
 • Desgaitasun aitortua duten adingabeak.
 • Osasun-arazo bereziak edo arriskugarriak dituzten adingabeak.
 • Portaera- edo egokitze-arazoak dituzten adingabeak, familian eta gizartean erabat integratzeko zailtasunak dituztenak.
 • Bestelako premia bereziak dituzten adingabeak.
 

Zer da harrera-familia espezializatua izatea?

Haur edo nerabe bati laguntzeko modu bat da, zure familian onartzea eta adingabearekin esku hartzeko eta laguntzeko plana garatzea.
 
Familia-harrera espezializatuak laguntzen du:
 • iraganak haurrarengan edo nerabearengan eragindako kalte asko konpontzea
 • besteren familia batean bizitzea
 • jatorrizko familiarekin harremanetan dagoen bitartean
 
Harrera ez da adopzio bat, ezta bertara iristeko urrats bat ere. Ez du adingabearen familia / ordeztu nahi, uneoro errespetatu behar baita.
 

Harrera motak

Bi harrera berdin ez daudenez, beharrezkoa da kasu bakoitzerako harrera-modalitate egokiena bilatzea:
 
Larrialdikoa (6 hilabete inguru)
 
 • Desgaitasuna, osasun-arazoak eta abar izan ditzaketen hiru urtetik beherako haurrei zuzendua.
Aldi baterakoa (2 bat urte bitartean)
 
 • Jatorrizko familiarekin itzultzeko aukera handia dagoen edo pronostikoa zalantzazkoa den egoeretan, baina uste da, laguntza profesionalarekin, pronostikoa positiboa izango dela epe laburrera eta ertainera.
 
Iraunkorra (iraupen mugagabea)
 
 • Jatorrizko familiarekiko lotura mantentzea eta harrera-familia batean adin nagusira arte garatzea helburu duten egoeretarako.
 

Nor izan daiteke harrera-familia espezializatua?

 
Harrera espezializatuaren baldintzak betetzen dituen eta programaren helburuak ulertzen dituen edozein pertsona edo familia. Bakarrik bizi diren edo bikotekidearekin bizi diren pertsonak izan daitezke, beren seme-alabekin edo seme-alabarik gabe, baita harrerako haur edo neraberen batekin ere. Nolanahi ere, gutxienez, kide den heldu batek berariazko kualifikazioa, esperientzia eta prestakuntza izan behar ditu eginkizun hori betetzeko.
 
Bete beharreko baldintzak:
 
 • Diplomatura, lizentziatura edo gradua izatea Gizarte Hezkuntza, Irakasle Eskola, Erizaintza, Medikuntza, Pedagogia, Psikopedagogia, Psikologia, Soziologia, Gizarte Lana, Gizarte eta Kultura Antropologia edo, horrelakorik ezean, unibertsitateaz kanpoko beste prestakuntza maila batzuk edo osasun, gizarte eta komunitate edo gizarte-hezkuntzarekin zerikusia duten titulazioak izatea.
 • Gutxienez bi urteko esperientzia praktikoa izatea adingabeen arreta, zaintza, hezkuntza edo babesarekin zerikusia duten eginkizunetan.
 • Berariazko prestakuntza osagarria izatea, egokia izango dena eta familia-harrerak behar edo inguruabar bereziak dituzten adingabeei dagokienez dituen erantzukizunak betetzeko gai izango dena. Horrela, harrera egiten duten pertsonek behar duten laguntza eta arreta berezia (errehabilitaziokoa, terapeutikoa edo bestelakoa) eskaini ahal izango diete, haurraren edo nerabearen interes gorenari begira.
 • Erabat prest egotea hartutako mutilaren edo neskaren arreta bermatzeko.
 • Beste profesional batzuekin taldean lan egiteko gai izatea eta harrera osoan prestakuntza eta aholkularitza profesionala jasotzea, une desberdinetan izan daitezkeen zailtasunak gainditu eta neska eta mutil horiek berreskuratzen laguntzeko.
 • Hartzaile espezializatuen asteko taldearen bileretan parte hartzea.
 
 • Honako eginkizun hauetako batzuk garatzea: neska-mutilekin esku-hartze plan egituratu bat garatzeko gaitasuna izatea, haren bilakaera eta beharrak ebaluatzea, mutilarekin edo neskarekin esku hartzen duten baliabideekin koordinatzea eta familia-harrerako programa espezializatuko profesionalekin segimendua egiten laguntzea.
 
 
Halaber, beharrezkoa da:
 
 • Foru Aldundiaren asmoa da familia bakoitzak mutil edo neska bakar bat hartzea. Hala ere, eskaintzen den familiak bi mutil edo neska edo anai-arreben taldeak hartzeko aukera izango du.
 • Familia espezializatu guztiak izan daitezke laguntza- eta erreferentzia-familia, eta programako beste harrera-familia baten (txanda-harrera) laguntza eta erreferentzia izan dezakete.
 • Familiako kide heldu guztiak bat etortzea harrera espezializatuaren ekimenarekin eta ezaugarriekin.
 • Har ditzakeen adingabeen beharretara egokitutako etxebizitza izatea.
 • Haur nerabea eta bere historia, familia biologikoa eta izateko modua onartzea.
 • Adingabearen familia biologikoa errespetatzea eta jatorrizko familiak eta bisitek mutil eta neska horientzat duten garrantzia ulertzea.
 • Segimenduan parte hartzen duten profesionalekin lankidetzan aritzeko beharra ulertzea.

Eta jatorrizko familia?

 
Haurrak edo nerabeak familiarekin bizi ezin izateak ez du esan nahi familiarekin duen harremana galdu behar duenik. Horregatik, harrera espezializatuko familiak adingabearen eta haien arteko harremanak erraztu beharko ditu, baldin eta haur edo nerabearentzat onuragarritzat jo bada.
Era berean, aldizka harremanetan jarriko dira, beren semearen edo alabaren bilakaeraren berri emateko, profesionalen orientazioei eta jarraibideei jarraituz.
 
Esan dezaket zein haur edo nerabe sartuko litzatekeen nirekin? Aukera dezaket?
 
Harrera-familiak erabakitzen du azkenean haur jakin bat hartzeko proposamena onartzen duen.
Baina familia-harrerako programa espezializatuko (HEMEP) profesionalek baloratuko dute, zuekin izandako elkarrizketetan jasotako informazioa kontuan hartuta, zein haur edo nerabe sar daitekeen ondoen zuen familian.
 

Laguntzarik izango dut?

Familia-harrera esperientzia ona izan dadin, Gipuzkoako Foru Aldundiko Zainketetako eta Gizarte Politiketako Departamentuak bi laguntza mota eskaintzen ditu harrera osoan: ekonomikoa eta teknikoa:
 
Laguntza ekonomikoak:
 1. Harrerako familientzako hilabeteko konpentsazio ekonomikoa, haurrak harreran dituen gastuak arintzen laguntzeko.
 2. Eta arlo honetako baldintzak betetzen dituen pertsonak bere gain hartzen dituen eginkizunen ondoriozko kostuak estaltzen dituen laguntza.
 • Banakako hezkuntza-plana garatzea eta harrera egiten zaion mutilarekin edo neskarekin ebaluatzea.
 • Mutilaren edo neskaren jatorrizko familiarekin komunikazio egituratua eta periodikoa izatea
 • Kasuan kasuko baliabideekin koordinatzea.
 • Etengabeko lankidetza Banakako Babes Planarekin (kasu-plana) eta kasuaren jarraipen orokorra egiten duten profesionalekin.
 • Mutilaren edo neskaren bilakaerari buruzko txostenak egitea.
 • Ezarritako prestakuntza- eta esperientzia-baldintzak betetzen dituzten hartzaile espezializatuen taldean parte hartzea, asteroko bileretara joanez.
 
Bigarren laguntza hori Agintzari Sociedad Cooperativa de Iniciativas Social sozietatearekin zerbitzuak emateko merkataritzako kontratu baten bidez sinatuko da, Gipuzkoan Familia Harrera Espezializatuaren Programaren erakunde esleipendun gisa.
 
Iraupena harrera aldiaren parekoa izanen da, akoplamendu fasea barne.
 
Zaindutako plaza bakoitzeko diru-laguntza programaren baldintza administratiboen agirian jasotako pertsona hartzailearen kualifikazioaren arabera ezartzen da. 
 
 
Horiek guztiak Gipuzkoako Foru Aldundiak une bakoitzean horretarako ezarrita duen araudiari lotuta daude.
 
Laguntza teknikoa:
 
Familia espezializatu guztiek talde tekniko baten laguntza izango dute harrera osoan, eta eguneko 24 orduetan eskainiko zaie laguntza, urte osoan, adingabeei, harrera-familia espezializatuei eta jatorrizko familiei.
 • Esku hartzeko plana egituratzen laguntzen du
 • Behar teknikoak etengabe ebaluatzen laguntzen du, eta kasu bakoitzean izandako bilakaeraren ebaluazio jarraitua egiten du.
 • Familien arteko bitartekari-lana.
 • Alde guztien arteko lankidetza bultzatzen du.
 • Haurrei azalpenak jasotzeko aukera ematen die, harreraren zergatia eta beren bizitzaren historia ulertzeko eta beren sentimenduak eta bizipenak adierazteko.

Eta harreran zerbait gaizki badoa?

Laguntzeko prest egongo den taldeak sor daitezkeen zailtasunak gainditzen laguntzeko lan egingo du.
 
Baina zerbait ondo ez doala ikusten bada, konta iezaguzu lasaitasun osoz, eta profesionalek behar diren erabakiak hartuko dituzte haurraren eta zuen familiaren ongizatea lortzeko.
 

Nolakoa izango litzateke prozesua?

Harrera espezializatuko familia izan nahi duen familiak edo pertsonak urrats hauek egin behar ditu:
 1.  Informazioa eta hautaketa. Fase honetan programaren alderdi giltzarri guztien berri ematen da, eta familiako pertsona heldu batek prestakuntzaren eta esperientziaren arloan ezarritako baldintzak betetzen dituela berresten da. Hurrengo urrats guztiak harrera espezializatuan parte hartu nahi duten helduek egin beharko dituzte.
 2. Prestakuntza. Programaren bulegoetan ematen den 3 ordu inguruko prestakuntza da. Joan ahal izateko, deitu telefono honetara: 943 54 44 97 - pafe@agintzari.com.
 3. Eskabide ofiziala eta dokumentazioa aurkeztea. Familia-harrera espezializatuan interesa duen pertsona orok, ezarritako prestakuntza- eta/edo esperientzia-baldintzak betetzen dituela uste badu, bere nahia adierazi behar dio Gipuzkoako Foru Aldundiko Zainketetako eta Gizarte Politiketarako Departamentuari.

  4.Balorazio psikosozialeko prozesua.

Eskaera/ Eskabidea jaso ondoren, eskatzaileak eta bere familiak balorazio prozesu batean parte hartuko dute:
 
 • Proba psikoteknikoak
 • Lau elkarrizketa erdiegituratu.
 • Bisita etxera, familia-unitateko kide guztiak ezagutzeko
 • Itzulketa teknikorako elkarrizketa, indarguneak eta/edo laguntza-beharrak eta balorazioaren orientazioa azaltzeko.
 
   5.Prozesu horrekin guztiarekin, taldeak txosten bat egingo du, eta txosten horretan baloratuko da harrera-familia izateko behar diren baldintza guztiak betetzen dituzuen edo, hala ez bada, adingabeei laguntzeko behar diren familia-motekin bat egin dezakezuen.
 
   6.Prestakuntza osagarria, eskatzailea gaitzeko familia-harrera espezializatuak dakartzan erantzukizunak betetzeko (eskatzailea gaitzeko). Aurrez aurreko espazioak eta etxean egindako lana eta hausnarketa txandakatzen dituen prestakuntza-prozesua sustatuko da.
 
Adingabea harrera etxean integratzea.
Hiru etapa:
 
 • Parekatzea: Adingabeko baten ezaugarri pertsonalak eta beharrak kontuan hartuta, itxaron-taldeko hartzaile espezializatu egokienari esleitzen zaio.
 
 • Prestaketa eta/edo akoplamendua: Familia biologikoa eta adingabea prestatu ondoren, bi familien ezagutza sustatuko da adingabearen mesedetan, eta akoplamendu-fasea hasiko da. Bertan,  haurrak edo nerabeak eta harrerako familiak elkar ezagutzen dute eta pixkanaka familiaren etxera sartzen hasten dira, elkar egokitzen laguntzeko.
 
 • Konstituzioa: Foru Aldundiak adingabearen / arreta eta zaintza familia espezializatuan eskuordetzen du, eta prestakuntza eta esperientzia baldintzak betetzen dituen pertsona helduak hartuko du bere gain esku-hartze eta lankidetza planaren garapena. Horretarako, administrazio kontratu bat sinatu behar da, besteak beste, harreraren ezaugarriak, egoera eta neskaren edo mutilaren beharrak jasotzen dituena.
 

Zer gertatzen da 18 urte bete ondoren?

Nerabeak 18 urte betetzen dituenean, amaitutzat joko da familia-harrera, nahiz eta aukera dagoen harrera espezializatuan 18 hilabete arte luzatzea, justifikatuta.
 
 
Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu
 
Telefonoa: 943 54 44 97
 
 
Gipuzkoako Foru Aldundia
Zainketetako eta Gizarte Politiketako Departamentua. Adopzio eta Familia Harreraren Atala
Txara 2 eraikina. Zarategi pasealekua, 99
20015 Donostia
 
Dokumentazio osagarria
 

Beroa Elkartea

Beroa Elkartea Gipuzkoako Harrera Familien Elkartea da.
Hauek dira helburuak eta proiektuak:
 
 • Harreraren une guztietan informazioa, orientazioa eta aholkularitza, familia hartzaile gisa ditugun esperientzietatik abiatuta.
 • “ASEAF, por sus derechos” FAMILIA HARRERAREN ESTATUKO ELKARTEA sortu genuen.
 • Bizikidetzako Jardunaldia, Gipuzkoako Harrera Familien Topaketa eta hainbat gairi buruzko urteko prestakuntza egingo ditugu, eta hainbat une ebolutibo eta funtsezko une kontuan hartuko ditugu, familiei praktikan jar ditzaketen tresnak, baliabideak eta orientabideak emateko.
 • Hainbat esparrutako etorkizuneko profesionalentzako prestakuntza-saioak: Unibertsitatea (irakasle-eskola arrainzaintza, gizarte-lana eta gizarte-hezkuntza, batez ere) eta Heziketa Zikloak (haur-hezkuntza eta gizarte-integrazioa).
 • Hezkuntza Berriztatzeko Sailarekin eta Berritzeguneekin lankidetzan aritzea.
 • Programa Irteerak! Programa Familia planak, eguneko irteerak, asteburuak eta udalekuak.
 • Etxegorriko Bizikidetza Gunearen kudeaketa. Haur eta nerabeek beren jatorrizko familiekin gainbegiratutako bisitak egiteko gunea.
 
Informazio gehiago nahi baduzu, Gipuzkoako Harrera Familien Elkarteak (Beroa) esku bat luza dezake eta informazio gehiago zuzenean eman. Hemen dituzu harremanetarako datuak. Telefonoa 943 24 56 04 h.el., asociacionberoa@asberoa.com
 
 

Beste modu batera lagundu dezaket?

Agian, harrera-familia izatea ez da zurekin eta zure familiarekin hobekien bat datorrena, baina badira haurrei eta nerabeei laguntzeko beste modu batzuk ere. Izeba Proiektua horietako bat da, eta tutoretzapeko adingabeen osaba edo izeba gisa jarduten duten pertsona edo familia boluntarioen sare bat da. Ondoren, informazio hau eskura dezakezu:
 
Telefonoa: 943 25 10 05
 
Informazio gehiago eta dokumentazioa
 
Eta oraindik informazio gehiago nahi baduzu hemen irakurtzeko, familia-harrera zer den eta zer esan nahi duen informazio gehiago duten hainbat liburuxka eta artikulu dituzu.
 
Eta hori guztia azaltzen duten legeak:
 

Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu 

Telefonoa: 943 11 25 22

 
Gipuzkoako Foru Aldundia