• 0216/LI/2023 Foru Agindua, maiatzaren 9koa, 2023an, Urkulu urtegian, Arrain Espezie Exotiko Inbaditzaileen Katalogoko arrain espezieen harrapaketa arautzen duena.
  • 0129/LI/2023 Foru Agindua, martxoaren 9koa,2023ko denboraldian Gipuzkoako Lurralde Historikoan arrantza kontinentalaren aprobetxamenduari buruzko araudia garatzen duena.
  • 16/1992 Foru Dekretua, urtarrilaren 28koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Arrantza Kontseilua eratzen duena.
  • 20/2014 Foru dekretua, uztailaren 1ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Arrantza Kontinentalaren Kontseilua eratzen duen 1992ko urtarrilaren 28ko 16/1992 Foru Dekretua aldatzen duena.
  • 1/1989 Legea, Apirilaren 18koa, ehizeko eta ibai-arrantzuko arduralaritza-hauspen jakin batzuren zermugapena aldatu eta zigorren zenbatekoa haundiagotzen duena.
  • 1/2014 Lege Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duena.
  • 92/43/CEE Zuzentaraua, Europako Kontseiluarena, 1992ko maiatzaren 21ekoa, Habitat Naturalen eta Fauna eta Flora Basatiaren Kontserbazioari buruzkoa.