0273LI/2019 Foru Agindua, apirilaren 4koa, 2019ko mar­txo­aren 11ko 0231/2019 Foru Aginduaren 12. artikulua alda­tzen duena, Gipuzkoako Lurralde Historikoan ibai arran­tza­ren aprobe­txa­menduari buruzko araudia garatuko duena, 2019rako.

 

  • 0014/LI/2019 Foru agindua, uztailaren 17koa, 2019an Gipuzkoan seinaledun karramarroaren arrantza arautzen duena.
  • 0352/LI/2019 Foru Agindua, maiatza ren 17koa, 2019an, Urkulu urtegian, Arrain Espezie Exotiko Inbaditzaileen Katalogoko arrain espezieen harrapaketa arautzen duena.
  • 0231/LI/2019 Foru Agindua, mar­txo­aren 11koa, 2019ko denboraldian Gipuzkoako Lurralde Historikoan ibai arran­tza­ren aprobe­txa­menduari buruzko araudia gara­tzen duena.
  • 16/1992 Foru Dekretua, urtarrilaren 28koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Arrantza Kontseilua eratzen duena.
  • 20/2014 Foru dekretua, uztailaren 1ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Arrantza Kontinentalaren Kontseilua eratzen duen 1992ko urtarrilaren 28ko 16/1992 Foru Dekretua aldatzen duena.
  • 0273LI/2019 Foru Agindua, apirilaren 4koa, 2019ko mar­txo­aren 11ko 0231/2019 Foru Aginduaren 12. artikulua alda­tzen duena, Gipuzkoako Lurralde Historikoan ibai arran­tza­ren aprobe­txa­menduari buruzko araudia garatuko duena, 2019rako.
  • 1/1989 Legea, Apirilaren 18koa, ehizeko eta ibai-arrantzuko arduralaritza-hauspen jakin batzuren zermugapena aldatu eta zigorren zenbatekoa haundiagotzen duena.
  • 1/2014 Lege Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Natura Kontserbatzeko Legearen testu bategina onartzen duena.
  • 92/43/CEE Zuzentaraua, Europako Kontseiluarena, 1992ko maiatzaren 21ekoa, Habitat Naturalen eta Fauna eta Flora Basatiaren Kontserbazioari buruzkoa.