EGEF 2021-2027 Proiektuak

Euskadiko EGEF Programaren barruan, Gipuzkoak honako helburu espezifiko hauek izango ditu ardatz:

  INBERTSIOA EGEF
Helburu politikoa 1: Europa lehiakorragoa eta adimentsuagoa 21.714.028        8.989.608      
1.2 Digitalizazioa 21.714.028        8.989.608      
Helburu politikoa 2: Europa berdeago bat 18.439.600        7.633.994      
2.1 Energia-eraginkortasuna 4.700.000        1.945.800      
2.7 Naturaren babesa 2.000.000        828.000      
2.8 Hiri-mugikortasun multimodal jasangarria sustatzea 11.739.600        4.860.194      
GUZTIRA 40.153.628        16.623.602