Europako Gizarte Funtsaren (EGIF+) helburua estatu kideei eta eskualdeei laguntzea da, enplegu-maila altuak, gizarte-babes justua eta etorkizuneko lan-mundurako prestatutako eskulan gaitua eta erresilientea lortzeko, baita pobrezia desagerrarazteko eta gizarte-eskubideen Europako zutabean ezarritako printzipioak betetzeko gizarte inklusibo eta kohesionatuak lortzea ere.

Zehazki, EGIFaren eremuan egin ahal izango diren inbertsioak 4. helburu politikoan kokatuta egon beharko dira: "Gizarte Eskubideen Europako Zutabea aplikatuz, Europa sozialago bat izatea”.

Ildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko EGIF+ Programak (pdf gaztelaniaz), 2021-2027 aldirako honako lehentasun hauek ditu ezarrita:

  • 1P. Enplegua, moldakortasuna, ekintzailetza eta gizarte-ekonomia
  • 2P. Gizarteratzea eta pobreziaren aurkako borroka
  • 5P. Gazteen enplegua
  • 7P. Haurren bermea