2014-2020 EGEF PROGRAMA OPERATIBOA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

 

Ardatza: 4. Karbono-isuri gutxiko ekonomia lortzeko bidean, sektore guztietan urratsak ematea

Helburu espezifikoa: 4.5.1 Hiri-mugikortasun jasangarria sustatzea: hiri-garraio garbia, garraio kolektiboa, hiri- eta landa-eremuen arteko lotura, bide-sarearen hobekuntzak, txirrindulari eta oinezkoen garraioa, mugikortasun elektrikoa eta energia berriak hornitzeko sistemen garapena.

Jarduera:

Lurraldearen bizikleta bideen plana garatzea

 

Organo kudeatzailea:  Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departamentua

Inbertsioa: 5.509.318,45                                            EGEF Laguntza: 2.717.454,78

Jardueraren deskripzioa:

 Jarduera Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektoriala garatzean datza, lurraldeko hiriguneak elkarrekin lotzeko, eta hirigune horiek bizikleta-bidearen trazaduran dauden industrialdeekin, auzo bakartuekin eta bestelako erakarpen-zentroekin lotzeko.

Gauzatze adierazleak:

E008_Bizikleta-pisten eta bideen luzera: 7,846 km

Xehetasunak:

Egindako tarteak:

- Azitain-Maltzaga     Bideoa

- Anoeta-Tolosa

320x162

320x162

320x162

- Bergara-Elorregi

320x162

320x162

320x162

- Errekalde-Lasarte

320x162

320x162

320x162

- Itsasondo-Ordizia

320x162

320x162

320x162