PARTAIDETZA programa

 Enpresen errotzea, jarraitutasuna eta lehiakortasuna sustatzea  enpresako pertsona guztien partaidetza aktibo,eraginkor eta erantzunkide baten bitartez

Diru-laguntza

2018ko Deialdia

Proiektuen eskaera (2108ko Deialdia)

Hasiera data: 2018ko ekainaren 2a

Bukaera data: 2018ko uztailaren 4a 12.00etan

GAO:  105 zk. 2018ko  ekainaren 1ean

Eskaerak egiteko aplikatibo informatikora sarrera

Informazioa: sustapena.eraldaketa@gipuzkoa.eus

Kudeaketa teknikoa:  943 112217

Kudeaketa administratiboa: 943112227

 

2017ko Deialdia

Proiektuen eskaera (2017ko Deialdia)

Hasiera data: 2017ko ekainarenren 14a

Bukaera data: 2017ko uztailaren 14a 12.00etan

GAO:  112 zk. 2017ko  ekainaren 13an

Eskaerak egiteko aplikatibo informatikora sarrera

Informazioa: sustapena.eraldaketa@gipuzkoa.eus

Kudeaketa teknikoa:  943 112217

Kudeaketa administratiboa: 943112227

Informazio gehiago

2018ko Deialdia

1go ordainketa (aurrerakina) eskaera egiteko informazioa eta dokumentazioa

Informazioa

Dokumentazioa

 

Proiektuak eskatzeko informazioa eta dokumentazioaen eskaera (2018ko Deialdia)

Informazioa

Programaren laburpen fitxa

Araudi erregulatzailea

Eskaeraren txostena osatzeko gida:

- PARTAIDETZA ENPRESAK (II.eranskina)

- PARTAIDETZA EKOSISTEMA (III.eranskina)

Eskaera egiteko jarraitu beharreko urratsak aplikatiboan

 

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi

Urteko eskaera administratiboa (II. eranskina)

Urteko eskaera administratiboa (III. eranskina)

Ardurapeko adierazpena

Mínimis ardurapeko (enpresak)

Pertsonalaren banakapena (II.eranskina)

Pertsonalaren banakapena (III.eranskina)

 

 

2017ko Deialdia

Amaierako justifikazioa (2017ko Deialdia)

Informazioa

Dokumentazioa

 

Jarraipen txostena (2017ko Deialdia)

Jakinarazten dizuegu 2017ko deialdian onartutako proiektuek jarraipen txosten bat osatu behar dutela 2018ko apirilaren 12a baino lehen.

Jarraipen txostena egiteko jarraitu beharreko urratsak aplikatiboan

 

1go ordainketa(aurrerakina) eskaera egiteko informazioa eta dokumentazioa (2017ko Deialdia)

Informazioa

Dokumentazioa

Proiektuak eskatzeko informazioa eta dokumentazioaen eskaera (2017ko Deialdia)

Informazioa

Programaren laburpen fitxa

Araudi erregulatzailea

Eskaeraren txostena osatzeko gida:

- I+G+B+ ETA ESPERIMENTAZIOKO PROIEKTUAK

- HEDAKUNTZA ETA OROKORTZEA PROIEKTUAK

Eskaera egiteko jarraitu beharreko urratsak aplikatiboan

 

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi

Urteko eskaera administratiboa

Ardurapeko adierazpena

Mínimis ardurapeko (enpresak)

Pertsonalaren banakapena