Gaia - Landa Ingurunea - burukoa

Landa Ingurunea, Nekazaritza eta Abeltzaintza

Landa Ingurunea, Nekazaritza eta Abeltzaintza

Briciole di pane

Aggregatore Risorse

Aggregatore Risorse


  • Fraisoro: Garapena eta berrikuntza

   Laborategiko lan-eremuan planteatzen den edozein motatako arazoren konponbideak bilatzea.

  • Fraisoro: Kirol-zoruak

   Eremuak barne hartzen ditu bai zoruen, bai hondar, legar eta medeagarri organikoen laginen analisia, joko eremu baten sustraitze eta drainatze geruzen osagai diren heinean ebaluatzeko.


    • Lehen sektorean digitalizazioa sustatzeko programa (TicketBai)

     Dirulaguntza hau lehen sektorea digitalizatzeko prozesua bultzatzeko eta indartzeko da.

    • Otalarrea esperimentazio finka

     Bertako sagardotarako sagarrondoen barietateak zaindu eta beraiekin esperimentatzeko finka, eta mintegi jabeei eta baserritarrei ugalketarako landare material osasuntsua eskaintzeko.


     • Ayudas al sector agroganadero de Gipuzkoa por la crisis originada por el COVID-19

      Compensación de perjuicios y pérdidas económicas ocasionadas en el sector agroganadero del THG por el COVID-19 y la declaración por el Estado español del estado de alarma.

     • Fondo de Suelo Agrario de Gipuzkoa

      Solicitud de formularios relativos a los procesos de incorporación o adjudicación de fincas del Fondo de Suelo Agrario de Gipuzkoa

     • Gipuzkoako nekazaritza eta abeltzaintza sektorean COVID-19ari aurre egiteko diru-laguntzak

      Nekazaritza eta abeltzaintza sektoreetan COVID-19ak eragindako kalte eta galera ekonomikoak konpentsatzeko dirulaguntzak.

     • Landa Garapeneko dirulaguntzak

      Landa Garapeneko dirulaguntzen informazio guztia duen webgunea.

     • Lurgintza Kooperatiba Elkartea

      Nekazaritza eta Abeltzaintzako Garapen Zentroa, baserritar, nekazal kooperatibei, elkarteei, administrazio eta instituzio ezberdinei zerbitzuak ematen dizkiena.

     • Maquinaria Agrícola

      Inscribir o dar de baja Máquinas agrícolas y equipos de tratamiento fitosanitario agrícolas y no agrícolas en el Registro oficial de maquinaria agrícola.

     • Mendi guneetarako eta beste muga natural nabarmenak dituzten guneetarako laguntzak

      Nekazariak eta abeltzainak konpentsatzeko dirulaguntzak, nekazaritzako ekoizpenak mendi guneetan edo beste muga naturalak dituzten guneetan edukitzeak dakartzan gastu eta diru sarreren galerengatik.

     • Nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak (GAZTENEK)

      Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazaritza ustiategietan nekazari gazteak ezartzea du helburu.

     • Nekazaritza aseguruak kontratatzeko dirulaguntza

      Lagungarriak izango bai Nekazaritzako Aseguru Konbinatuen Planaren barruan dauden aseguru lerroetako polizak, bai Planean sartuta ez dauden aseguru poliza kolektiboak ere, baldintza batzuekin.

     • Nekazaritza eta ingurumenaren eta klimaren laguntzak, eta nekazaritza ekologikorako laguntzak

      Nekazaritza ustiategietan nekazaritza eta ingurumenaren eta klimaren konpromisoak edo konpromiso ekologikoak borondatez hartzen dituzten nekazarientzat dirulaguntzak.

     • Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) laguntzak

      Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) laguntzen tramitazio eta baldintzen inguruko informazioa.

     • Nekazaritza ustiategiei ordezkapeneko zerbitzuak ematen dizkieten nekazaritza elkarteentzako laguntzak

      Diru laguntzak jasotzeko, nekazaritza elkarteek legez eraturik egon behar dute, ordezkapeneko zerbitzuak eman behar dituzte eta baldintza jakin batzuk bete behar dituzte.

     • Nekazaritza ustiategietako inbertsioak

      Nekazaritza ustiategiak hobetzeko, berregituratzeko edo ingurumenarekin, klima aldaketarekin eta animalien ongizatearekin lotutako erronkei aurre egiteko dirulaguntzak.

     • Nekazaritzako Ustiategien Erregistroa

      Nekazaritzako ustiategia, Nekazaritzako Ustiategien Erregistroan inskribatzea, datuak aldatzea edo baja ematea, baita lehentasunezko nekazaritzako ustiategi-ziurtagiria eskatzea ere.

     • Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna eta lehiakortasuna bultzatzeko laguntzak (Next Generation)

      Gipuzkoako Lurralde Historikoan, nekazaritzaren eta abeltzaintzaren jasangarritasuna eta lehiakortasuna sustatuko duten inbertsioak egiteko laguntza programetarako dirulaguntzak. 

     • Ustiategi txikien garapena

      Ustiategi txikiak abiarazteko, eta beste sustatzaile batek bere jarduera hasteko dirulaguntzak.


     • Análisis de suelos

      Solicitar análisis físico-químicos de suelos agrícolas, forestales, de jardinería o contaminados.

     • Fraisoro: Landare osasuna

      Landatutako landareek duten gaixotasun orori buruzko diagnostikoak; intsektuek, akaroek, nematodoek, onddoek, bakteriek eta birusek sortutako izurrite eta gaixotasunak.

     • Fraisoro: Landareen elikadura azterketa

      Hainbat landare moten elikadura egoera azterketa. Beharrezkoa da gabeziarik ez duten aleak edukitzea, alderatu ahal izateko.

     • Fraisoro: Lurzoru hobetzaileak eta laborantzarako substratuak

      Lurzoru hobetzaileen eta laborantzarako substratuen analisiak. Gainera, konposta, simaurra eta, oro har, hobetzaile eta ongarri organiko bezala erabilitako produktuak ere aztertzen dira.

     • Fraisoro: Sagardoa eta txakolina

      Sagardo eta txakolinen kalitatea ezagutzeko analisia. Hartzidura prozesuaren kontrola aurrera eramateko erabiltzen dira.

     • Fraisoro: Sagardoaren mikrobiologia

      Sagardoaren ekoizpenean funtsezkoak diren mikroorganismoen detekzio eta kuantifikazioa burutzeko analisiak.

     • Fraisoro: Urak eta isuriak

      Ureztatze, ibai eta estuarioetako uren, zabortegietako isurien, industriako isurien eta hidroponiako erabilerarako elikadura soluzioen analisiak.

     • Fraisoro: Zentzumen analisia

      Elikagaien zentzumen analisia, horien ezaugarri batzuk definitzeko, neurtzeko, analizatzeko eta interpretatzeko, bere zaporea, usaina, kolorea eta testura bezalakoak. Dastatze-talde bat sortzen da.

     • Gipuzkoako sagarrondoen gaitzak eta izurriteak

      Sagarrondoei eragiten dieten gaitza eta izurriteei buruzko informazioa, sagarraren ekoizpenaren eta sagardoaren sektorerako.

     • Landare osasuna

      Landareen izurrite eta gaixotasunen zehaztapen analitikoa.

     • Landareen izurriteen eta gaixotasunen aurka Kontrol Biologikoko Organismoen eta feromonen erabilera sustatzeko laguntza

      Landare osasuna hobetzeko borroka biologikoko metodoak sustatzeko dirulaguntzak: landaketen babes fitosanitariorako erabilera duten kontrol biologikoko organismoak, kolorezko tranpak eta feromonak.

     • LEMIEO erregistroa

      Landare, landare produktuen eta bestelako objektuen ekoizleen, merkatarien eta inportatzaileen erregistro ofizialean (LEMIEO) alta, baja edo aldaketa eskatzea.

     • Mahasti landaketa baimenak

      Mahasti berriak landatzeko baimenak eskatzea

     • NEEO erregistroa

      Nekazaritza ekoizpen primarioaren esparruan diharduten ustiategien erregistroa.

     • Pasaporte fitosanitarioa baimentzeko eskaera

      Pasaporte fitosanitarioa egiteko baimenari eta inskribatutako erakundeek horiek betetzeari lotutako betebeharrei buruzko informazioa.

     • Produktu Fitosanitarioen Ekoizleen eta Operadoreen Erregistro Ofiziala (OEOE/ROPO)

      Produktu Fitosanitarioen Operadoreen Erregistroan (ROPO) izena ematea eta baja ematea.

     • Sagardotarako sagarrondoari laguntza

      Gipuzkoan sagardo-sagarrondoa landatzeko, hobetzeko eta garatzeko laguntzei buruzko informazioa.


    • Expedientes de daños de jabalí

     Gestión de los expedientes de daños producidos por las poblaciones de jabalí en Gipuzkoa.

    • Fraisoro ingurumen eta nekazal laborategia

     Ingurumen eta landa ingurunearen garapen alorrean ebaluazio (analitika) eta aholkularitza zerbitzuak eskaintzen ditu.

    • Gipuzkoako abeltzaintza sektorean Gaixotasun Hemorragiko Epizootikoarengatiko (GHE) aparteko laguntzak

     Gaixotasun Hemorragiko Epizootikoarengatik (GHE) sortutako krisiaren geroztik abeltzaintzako ustiategiak izaten ari diren zailtasun sozioekonomikoak arintzeko dirulaguntzak

    • Lurgintza Kooperatiba Elkartea

     Nekazaritza eta Abeltzaintzako Garapen Zentroa, baserritar, nekazal kooperatibei, elkarteei, administrazio eta instituzio ezberdinei zerbitzuak ematen dizkiena.

    • Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren iraunkortasuna eta lehiakortasuna bultzatzeko laguntzak (Next Generation)

     Gipuzkoako Lurralde Historikoan, nekazaritzaren eta abeltzaintzaren jasangarritasuna eta lehiakortasuna sustatuko duten inbertsioak egiteko laguntza programetarako dirulaguntzak. 


     • Abeltzaintzaren sektorearen dokumentuen balioztatzea

      Dokumentuak egiaztatzeko zerbitzua.

     • Gestión ovina-caprina

      Solicitar duplicados de marcas de identificación de animales, notificación de muertes de animales, altas de animales, emisión de documentos para el traslado de animales ovinos y/o caprinos, etc.

     • Hegazti Gripea

      Hegazti gripearen eraginez aplikatu beharreko irizpideak eta egin beharreko izapideak.

     • Identificación efectivos bovinos

      Solicitar marcas de identificación para efectivos bovinos y/o duplicados, notificación de nacimientos/muertes de bovino, altas de animales y emisión de Documentos de Identificación Bovina (DIB).

     • Mingaina Urdina

      Mingaina Urdinaren eraginez aplikatu beharreko irizpideak eta egin beharreko izapideak.

     • Traslado de animales (caballos, burros y mulas)

      Solicitar la documentación necesaria para el traslado/movimiento de equinos dentro del ámbito de la CAPV y del estado español y/o solicitar la baja de los animales que se trasladan en el Censo Equino

     • Traslado de animales (multiespecie)

      Solicitar la documentación necesaria para el traslado/movimiento de diferentes especies ganaderas dentro del ámbito de la CAPV y del estado español.

     • Traslado de animales (PASTOS)

      Tramitación de la documentación necesaria para el traslado/movimiento de diferentes especies ganaderas a los pastos de aprovechamiento común de Gipuzkoa.

     • Traslado de animales bovinos / Movimiento de animales bovinos

      Obtención de documentos para el traslado de animales bovinos con destino a matadero o a otra explotación dentro del Estado español y/o comunicar a las bases de datos los movimientos de reses (REMO).

     • Ustiategien errolda aitorpena

      Ustiategien titularrek agintaritza eskudunei egin behar diote aitorpen hau, sektore bakoitzeko xedapen espezifikoei jarraikiz.


     • Animalien elikaduraren kontrol programak

      Pentsuek kaltegarritasun ezari eta segurtasunari buruzko baldintza orokorrak betetzen dituztela bermatzea; hain zuzen ere, animalia jatorriko produktuen ekoizpenaren lehen katebegia dira eta.

     • Ekoizpen primarioaren higiene programak

      Abeltzaintza ustiategi baten higienea kontrolatzeko oinarrizko alderdiak jasotzen dituen programa.

     • Esne gordinaren trazabilitatearen eta kalitatearen kontrola (letra Q)

      Sareko informazio sistema, gizakien kontsumorako esnearen eta esne gordinaren trazabilitatea eta kalitatea zaintzeko.

     • Fraisoro: Abereen elikaduraren analisi fisiko eta kimikoa

      Bazken, pentsuen eta lehengaien elikadura balioa zehaztapena. Era berean, animalia jatorriko substantziarik dagoen eta ongarri konposatuen osaketa mikrografikoa.

     • Hondakinen ikerketa programa

      Substantzia batzuen eta haien hondakinen erabilera animalia bizietan eta haien produktuetan kontrolatzeko programa.

     • Sandach programa (gizakien kontsumorako bideratuta ez dauden animalien azpiproduktuak)

      Sandach produktuek, gizakien kontsumorako bideratuta ez dauden animalien azpiproduktuak, osasun publikoari eta animalien osasunari dakarzkieten arriskuak ahal beste saihestea eta murriztea.


     • Abeltzaintza sustatzeko eta hobetzeko programak

      Abeltzaintza elkarterekin egindako hitzarmenak arrazen hobekuntza genetikoa sustatzeko, ustiategien errentagarritasuna sustatzeko.

     • Abeltzaintzako Ustiategien Erregistroa

      Ekoizpen animaliak ustiatzen edo hazten diren instalazioak, estaliak nahiz aire librekoak, baimentzea eta erregistratzea.

     • Abere mugimenduen erregistroa

      Abeltzaintzako espezieetako animalien mugimenduak jasotzeko erregistroa: behi, txerri, ardi, ahuntz eta zaldiak, etxeko hegaztiak, lagomorfoak, akuikultura, erleak, larru interesa eta ehiza larrikoak.

     • Abereen Kanpo Merkataritza (CEXGAN)

      Animalia biziak, maskotak, animalia jatorriko produktuak, gizakien kontsumorako nahiz animaliak elikatzeko animalia jatorria ez duten produktuak esportatzea eta inportatzea.

     • Aiako testaje zentroa

      Nekazaritza Ministerioak Espainiako Limousin eta Blonde d'Aquitaine idisko limousinen testaje-zentro ofizial eta homologatua.

     • Animalien banakako identifikaziorako erregistroa

      Espainian dauden behi, ardi, eta ahuntz azienda guztien (hamabi hilabete baino zaharragoak) eta Espainian jaiotako edo identifikatutako zaldi azienda guztien erregistroa.

     • Erregistro liburuen eta liburu genealogikoen kudeaketa

      Ugaltzera bideratutako animalien hautaketa eta planifikazioa, abere arrazak hautatzeko, zaintzeko eta hobetzeko plangintzan odolkidetasun mailak ondo ezagutzea.

     • Galtzeko arriskuan dauden bertako arrazak

      Elikagai arloan interesgarriak diren baliabide genetikoak kontserbatzea eta modu jasangarrian erabiltzea.

     • Nukleo zoologikoen erregistroa

      Animaliak eduki, mantendu, hazi edo saltzen dituen edozein zentro, denda edo instalazioen baimentzea eta erregistroa, jarduera nagusia izan ala ez eta helburu komertziala izan ala ez.


     • Abeltzaintzako lehiaketen eta animaliekin egindako erakusketen eta ekintzen kontrola

      Abere lehiaketetan instalazioak kontrolatzea; parte hartzen duten animalien ongizatea bermatu dadin, iristen direnetik jatorrizko ustiategira edo beste batera joaten diren arte.

     • Abere Osasuna (Fraisoro Ingurumen eta Nekazal Laborategia)

      GFAko Abeltzaintza Zerbitzuaren eta, Gipuzkoako abeltzaintza arloaren beharrei erantzuten die, aziendaren gaixotasunen diagnostikoaren bitartez, Gipuzkoako aziendaren osasuna bermatzen lagunduz.

     • Animaliak garraiatzeko ongizate programak

      Animaliak garraiatzeko baimena duten edozein ibilgailuak kontrolatzea eta erregistratzea, animaliei behar bezalako babesa eta ongizatea bermatzeko.

     • Animalien garraiorako ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko zentroen baimena

      Abeltzaintzako sektorean garraiorako ibilgailuak garbitzeko eta desinfektatzeko establezimenduak baimentzea eta erregistratzea.

     • Animalien osasunerako nahitaezko programak

      Epizootiei aurre egiteko eta ezabatzeko sistema, abereen saneamendu kanpainen bitartez abereen osasuna eta abeltzaintza sustatuz.

     • Behien infekziozko errinotrakeitisa (IBR)

      Ustialekuko 9 hilabetetik gorako abelgorri guztiei azterketak egin behar zaizkien IBR gaitzaren ziurtagirien izapidetzea.

     • Dopinaren aurkako kontrola

      Kultura edo kirol alorreko probetan edo erakustaldietan parte hartzen duten animalietan drogak erabiltzea eragozteko, prebenitzeko eta kontrolatzeko programa.

     • Epizootien eta ugaritzen ari diren gaixotasunen kontrola

      Abeltzaintza elkarteekin elkarlanean, prozesu jakin batzuk kontrolatzeko borondatezko zenbait kontrol programa, ustiategietako animalien osasun egoera hobetzeko.

     • Etxeko animalien eta animalia basatien gaixotasunen kontrola

      Kontrol eta zaintza programak, etxeko animaliekin nahiz animalia basatiekin: tuberkulosia, bruzelosia, trikinosia, mihi urdina, hegaztien influentza.

     • Fraisoro: Abere osasuna

      Aziendaren gaixotasunen diagnostikoa, bere osasuna bermatzeko.

     • Fraisoro: Intseminazioa, hazi-dosien banaketa

      Aberekin Zentrotik datozen hazi-dosien banaketa, nitrogeno likidoa eta gainerako zenbait materialekin batera.

     • Fraisoro: Neiker-era laginen bidalketak

      Analisia egiteko bidalketak, erraiak, umekiak edo beste batzuk eta odol edo serumez beteriko entsegu-hodienak.

     • Ustiategien osasun kalifikazioa

      Saneamendu kanpainak egin ondoren, ustiategiek jasotzen duten osasun kalifikazioa, eta, horren arabera, animalien mugimenduak debekatu edo mugatu daitezke.

     • Ustiategietako ongizate programak

      Animaliei hazkuntza eta garapen baldintza egokiak bermatzea abeltzaintzako ustiategietan; hobekuntzak ekoizpenean, gaixotasunen prebentzioan eta elikagaiekiko segurtasunean.

     • Zoonosiaren kontrol programak

      Zoonosia ekoizpenaren fase guztietan antzemateko eta kontrolatzeko neurrien programak, osasun publikoarentzako dituen arriskuak saihesteko.

   • Ehiza eta Arrantza


     • Abono de la tasa de licencia de pesca fluvial de la Comunidad Autónoma del País Vasco

      Es necesario obtener el justificante de pago, que debe acompañar a la licencia de pesca fluvial de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

     • Arrantza barrutien eta arrantza barruti intentsiboen paseen kudeaketa

      Arrantza barrutien eta arrantza barruti intentsiboen paseen tramitazioa, baita Leitzarango arrantza-barrutian ibai-karramarroaren harrapaketa ere. Gipuzkoako Arrantza Federazioak kudeatzen ditu.

     • Arrantza guneak

      Ibai arrantzaren aprobetxamenduari buruzko araudia, arrantzaguneak, arrantzaldiak, harrapaketa-kopuruak eta bestelakoak.

     • Euskal Autonomia Erkidegoko ibai-arrantzako lizentzia lortzeko eskaera

      Euskal Autonomia Erkidegoko ibai-arrantzako lizentzia eskatzea.

     • Euskal Autonomia Erkidegoko ibai-arrantzako lizentziaren kopia lortzeko eskaera

      Euskal Autonomia Erkidegoko ibai-arrantzako lizentziaren kopia eskatzea. Lizentziaren titularrak txartela galdu badu edo egoera txarrean badago.

     • Obtención de pases de pesca para Gipuzkoa

      Obtener los pases que autorizan a pescar en los tramos y cotos de pesca de Gipuzkoa

     • Solicitud de actualización de datos de las licencias de caza y pesca fluvial de la CAPV

      Actualizar los datos de las licencias de caza y pesca fluvial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, expedidas en Gipuzkoa.


     • Alderdi zainpeko ehiza-eremuak

      77/2015 Foru Agindua, irailaren 2koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko hamabi alderdi zainpeko ehiza-eremu deklaratzen dituena.

     • Ehiza larria

      Orkatz eta basurde harrapaketa orriak deskarga daitezke.

     • Ehiza lizentziaren tasa ordaintzetik salbuetsita egotea egiaztatzen duen agiria (65 urte)

      Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza lizentziaren tasa ordaintzetik salbuetsita egotea egiaztatzen duen agiria eskatzea. 65 urte edo gehiago dituztenek eskatu dezakete.

     • Ehiza xehearen harrapaketa orriak

      Ohiko pasabideen zerrenda, ehiza bisorea, eta azeri, erbi eta untxien harrapaketa orria eskuragarri.

     • Ehizarako baimena postu tradizionaletan

      Gipuzkoako ohiko pasabideetan hegazti migratzaileak ehizatzeko baimen txartela ematea.

     • Ehizaren kudeaketa

      Ehiza arautzen dituzten baldintzak eta ehizaren kudeaketa aplikaziorako sarbidea; ehiza xeheko postuak eta ehiza kontrolatutako eremuak, ehiza-baimenak eta harrapaketa-parteak.

     • Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza lizentzia lortzeko eskaera

      Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza lizentzia eskatzea.

     • Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza lizentziaren kopia lortzeko eskaera

      Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza lizentziaren kopia eskatzea. Titularrak txartela galdu badu edo egoera txarrean badago.

     • Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza lizentziaren tasa ordaintzea

      Euskal Autonomia Erkidegoko ehiza lizentziaren tasa ordaintzea eta ordainketaren ziurtagiria eskuratzea.

     • Solicitud de actualización de datos de las licencias de caza y pesca fluvial de la CAPV

      Actualizar los datos de las licencias de caza y pesca fluvial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, expedidas en Gipuzkoa.

     • Solicitud para la obtención de la licencia temporal de caza de la Comunidad Autónoma del País Vasco

      Con carácter excepcional, expedir licencias temporales de caza a personas residentes en otras comunidades autónomas, o en el extranjero, que carezcan de la licencia de caza de la CAPV.


    • Análisis de suelos

     Solicitar análisis físico-químicos de suelos agrícolas, forestales, de jardinería o contaminados.

    • Ayudas forestales

     Tramitar las ayudas forestales.

    • Ayudas para el deslinde de las parcelas del suelo rural del THG

     Propiciarán una mejor definición y la actualización de los límites de las propiedades del medio rural, identificando los límites y mojones existentes y realizando la cartografía digital de los mismos.

    • Baso laguntzak

     Baso laguntzak, Gipuzkoako mendien eginkizun ekonomiko, ekologiko eta sozialak mantentzeko eta garatzeko ekarpen iraunkorra egin ahal izatearren.

    • Baso lursailetan erabilera aldatzeko baimena

     Lurzoruaren egoera fisikoan edo mendietan dagoen landaretzan funtsezko aldaketa dakarren edozein jarduera egiteko baimena eskaera.

    • Baso Osasuna: Produktu fitosanitarioen aplikatzaile eta manipulatzaile karneta

     Erabilera profesionaleko produktu fitosanitarioak erabiltzeko baimena; halako produktu bereziak emateko eta erabiltzeko behar diren ezagutza, trebetasuna eta gaitasuna egiaztatzen du.

    • Baso suteak

     Mendia baso suteetatik babestea, aurrez zaintzeko, piztutako sua itzaltzeko eta su hartutako mendia lehengoratzeko egitekoetan.

    • Baso tasatzaileen zerrenda

     Baso neurketak egiteko baimenduta dauden tasatzaileen zerrenda.

    • Basoen Kudeaketa Jasangarria

     Lursailen ziurtagiria (PEFC-Euskadi eta FSC), horien ustiapen egokia bultzatuz, biodibertsitatea babesteko eta karbonoaren ziklo globalak sustatzeko.

    • Basogintza kudeatzeko plan teknikoak onartzea

     Titularrek mendiak zuzen kudeatzeko aurkeztutako basogintza kudeatzeko plan teknikoak onartzea.

    • Gipuzkoako Basogintza Elkartea

     Gipuzkoako baso-jabeei aholkularitza, prestakuntza eta tasazio zerbitzuak eskaintzen ditu.

    • Herri Onurako Mendiak

     Babes handiagoa eskatzen duten mendiak; biodibertsitatea, produktibitatea, birsortzeko ahalmena eta bizitasuna mantentzeko.

    • Inscripción en registro de tasadores

     Solicitud de alta en registro de tasadores forestales.

    • Landa lurretan zuhaitzak mozteko baimena

     Nekazal lurretan zuhaitzak mozteko baimena eskatzea.

    • Landare-osasunerako Produktuen Erregistroa

     Mendien titularren eskura dagoen erregistroa, tratamendu fitosanitario egokiak egiteko, basoetako izurriak eta gaixotasunak saihestuz.

    • Mendiko larre pribatuak

     Mendiko larre jabetza pribatuko lurretan artzaintza-jarduera berreskuratzea (batez ere Hernio-Gazume, Izarraitz eta Aizkorri-Aratz mendiguneetan).

    • Mendiko larre publikoak

     Mendiko larre inguruetarako beharrezko azpiegiturak, abeltzainek bere jardueran duintasunez aritzeko, bai artzainaren beraren bizi-baldintzen aldetik bai ganaduaren beraren aldetik.

    • Notificación de uso de maquinaria en repoblaciones forestales

     Notificación del uso de maquinaria autopropulsada para labores de preparación del terreno en forestaciones o repoblaciones forestales.

    • Oxido kuprosoa aurre komunikazioa

     %75 [WG] P/P oxido kuprosoz formulatutako fitosanitarioarekin baso koniferoetan tratamendua egiteko aurre komunikazioa (Banda gorria/marroia)

    • Plan de aprovechamiento comunal de pastos

     Tramitación y envío de las solicitudes de pastoreo para obtener autorización.

    • Registro de maquinaria para repoblaciones forestales

     Registro para empresas que deseen ejercer la actividad forestal en los montes de Gipuzkoa empleando maquinaria autopropulsada para la preparación del terreno destinado a las repoblaciones forestales.

    • Solicitud de autorización de circulación en el Plazaola (Leitzaran)

     Solicitar permisos de acceso con vehículo motorizado al Leitzaran.

    • Solicitud de autorización de circulación en vías de acceso restringido

     Solicitar permisos de acceso con vehículos motorizados a Espacios Naturales Protegidos.

    • Solicitud de cambio de uso en parcelas forestales

     Tramitar los cambios de uso en parcelas forestales.

    • Solicitud de certificado de repoblación para desgravación fiscal

     Solicitar certificado de repoblación para desgravación fiscal.

    • Solicitud de permiso para quema en monte

     Solicitar permisos para la ejecución de quemas controladas de maleza, matorral o restos de corta en terreno de carácter rural.

    • Solicitud renovación de la tarjeta de tasador

     Solicitar la renovación de la tarjeta de tasador.

    • Tasatzaileen erregistroan izen-ematea eta luzapena

     Zuhaitzak mozteko baimena eskatzerakoan eskatutako tasazioak egiteko baimena duten baso ustiapenen tasatzaile-kubikatzaileen erregistro ofiziala.


    • Babestutako Natura Guneetan ekintzak antolatzeko baimen orokorra

     Gipuzkoako babesguneetan antolatu nahi diren ekintzetarako baimen orokorra.

    • DSS2016 GRSarea

     Gipuzkoako 7 GR nagusien bitartez, lurraldean dauden Natur Gune Babestu guztiak lotzen ditu.

    • Gipuzkoa Natura - Gipuzkoako oinezko ibilbide homologatuak

     Natura-parkeak, oinezko ibilbide homologatuak eta ingurumen-hezkuntzako jarduerak. Ibilbideen mapak, haren iraupena, zailtasun maila, luzera eta abarri buruzko informazioa aurkezten dira.

    • Gipuzkoa Naturaldia

     Naturarekiko harremana eta, bereziki, Gipuzkoako naturarekiko harremana bultzatzeko ekitaldien eta baliabideen programa.

    • Gipuzkoako Biotopoen sarea

     Biotopo babestuak parke naturalak baino neurri txikiagoko eremuak dira, baina oso natur balio garrantzitsuak dauzkate barnean.

    • Gipuzkoako Natura Parkeen sarea

     Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioak kudeatzen dituen Natura parkeetako interpretazio eta harrera zentroak.

    • Gipuzkoako Parketxe Sarea

     Gipuzkoako Parke Naturaletako harrera eta interpretazio zentroak. Parkeko natur eta kultur balioen gaineko informazioa aurkitu daiteke bertan, eta erabilera publikorako aukerak ere.

    • Gipuzkoako Zuhaitz Berezien sarea

     Bere ezaugarri aparteko edo aipagarriak direla eta (neurria, adina, historia, edertasuna, kokapena, etab.) babes berezia merezi duten zuhaitzak dira.

    • Ibilbide irisgarriak

     Pertsona guztientzat irisgarriak diren ibilbideak, Gipuzkoako aberastasun natural, kultural eta historikoa transmititu nahi dutenak, ahalik eta ingurumen-inpaktu txikiena sortuz.

    • Iturrarango Landare Berezien Azoka

     Landare Berezien Azoka urtero egiten da Iturrarango Lorategi Botanikoan, Pagoeta Parke Naturalaren barruan, inguruko ohiko bizimoduak kontserbatzen eta sustatzen laguntzeko.

    • Natura 2000 sarea

     Natura 2000 Sarearen barruan dauden Gipuzkoako naturagune babestuak. Sare horren helburua da Europako espezie eta habitat mehatxatuenen epe luzeko biziraupena bermatzea.

    • Natura Parkeetako ibilbideak

     Natura, kultura eta historia aldetik esangura berezia duten korridoreetan kokatzen diren ibilbideak.

    • Solicitud de autorización de actividades deportivas en Espacios Naturales Protegidos

     Tramitar las solicitudes deportivas en Espacios Naturales Protegidos.

    • Solicitud de autorización de actividades en Espacios Naturales Protegidos

     Tramitar las solicitudes de actividades en Espacios Naturales Protegidos de montaña.


    • Autorizaciones de Fauna y Flora silvestre

     Permite solicitar autorizaciones o informes en el ámbito de Fauna y Flora silvestre

    • Basafaunarekin jarduteko eskaerak

     Basafauna edukitzeko, eragiteko edota ikertzeko baimenak.

    • Germoplasma Bankua

     EAEko eta mugakide diren lurraldeetako flora mehatxatuaren kontserbazioa, espezie endemiko eta/edo arraroak eta flora, oro har.

    • Gipuzkoako basa-animalien artapenerako zentroa

     Gipuzkoako basafaunaren sendatze zentroa. Bertan, abere zaurituei sendatzea eta atseden-leku oneratu arte ematea ere aukera ematen die.

    • Iturrarango Lorategi Botanikoa

     Mundu osoko taxonen bilduma. Lorategiaren helburua da, publikoari oro har, nahiz lorezain, haztegi-jabe edo ikasleei, landareen munduaren aniztasun aparta ezagutaraztea.

    • Solicitud de autorización para tener/estudiar animales salvajes

     Realizar la solicitud para la tramitación de la autorización necesaria para la tenencia y estudio de fauna silvestre emitido por el Servicio de Fauna y Flora Silvestre

    • Solicitud general sobre Fauna y Flora

     Para solicitudes ante el registro electrónico de la DFG en relación a todas las cuestiones sobre fauna y flora silvestre para las cuales no se encuentre otro trámite establecido.

    • Solicitud para la obtención de cajas nido

     Solicitud de cajas preparadas para la nidificación de aves y murciélagos.


    • Aholkularitza zerbitzuak emateko dirulaguntzak

     2023 urtean Gipuzkoako nekazaritza ustialekuei aholkularitza zerbitzuak emateko: gestoria zerbitzuak; aholkularitza teknikoa, ekonomikoa, finantzarioa eta fiskala; lan aholkularitza; etab.

    • Argindar sarearen berriztatze plana

     Transformadore berriak ezartzeko eta goi tentsioko eta behe tentsioko lineak eta elektrizitate sarea berritzeko laguntzak.

    • Aviso de un nido de avispa asiática

     Avisar de un nido de avispa asiática para controlar su población.

    • Ayudas para caminos rurales del Territorio Histórico de Gipuzkoa

     Mejorar la calidad de vida de la población rural mediante la mejora de los caminos rurales de acceso a las explotaciones agrarias del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

    • Ayudas para la extensión de la Banda Ancha Ultrarrápida en municipios de menos de 2.500 habitantes

     Estas ayudas tienen como finalidad extender la Banda Ancha Ultrarrápida a las unidades inmobiliarias sitas en aquellas zonas no conexas de los núcleos urbanos a las que no se otorgó ayuda en 2018.

    • Ayudas para proyectos de desarrollo rural del Territorio Histórico de Gipuzkoa

     Actuaciones subvencionables: la comercialización de productos agrarios de calidad, modernización y digitalización de servicios agrarios, electrificación rural, etc.

    • Baserri bideak konpontzeko plana

     Udalei eta tokiko entitate txikiei erabilera publikoko baserri bideen sarea hobetzeko laguntzak.

    • Biosegurtasunaren arloko inbertsioetarako laguntzak (Next Generation).

     Abereak errepidez garraiatzeko ibilgailuak garbitu eta desinfektatzeko zentroak hobetu edo eraikitzeko edota landare materialen ekoizle jakin batzuek mintegietan biosegurtasunean inbertsioak egiteko

    • Ekonomia suspertzeko proiektu estrategikoak

     Sustapen Ekonomikorako Proiektu Estrategikoak garatzea da, enpresen lehiakortasuna eta erakargarritasuna handitzeko laguntzak.

    • Etorkizuna Eraikiz - Misioak2023

     Elikadura jasangarriaren eta mugikortasun berriaren misioetara bideratutako proiektu berritzaileak.

    • Landagipuzkoa+ Programa

     Landa-ingurunean hiri-ingurunearen antzeko zerbitzuak (integralak) eta gizarte-ongizatea lortzea helburu duen programa.

    • Lehen sektorean digitalizazioa sustatzeko programa (TicketBai)

     Dirulaguntza hau lehen sektorea digitalizatzeko prozesua bultzatzeko eta indartzeko da.

    • Nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak (GAZTENEK)

     Gipuzkoako Lurralde Historikoko nekazaritza ustiategietan nekazari gazteak ezartzea du helburu.

Aggregatore Risorse

Erlazionatutako albisteak

...

2020/02/12

'Gure Lurra' aldizkaria plazaratu du Aldundiak

14.000 baserritar eta eragilek etxean jasoko dute argitalpena aste honetan zehar.

...

2020/04/21

‘Lehendabizikoa’ sartu da Oria ibaian, 6,7 kiloko emea

Espeziea berreskuratzeko plangintzaren barruan, iaz ia 20.000 izokin kume askatu zituen Foru Aldundiak Urumean eta Orian

Gure Lurra...

2023/11/23

"Oreka berdea funtsezkoa da lurraldearen jasangarritasuna bermatzeko"

Gure Lurra biltzarraren seigarren edizioak lehen sektorea hiri eremura hurbildu du, oreka berdea ardatz hartuta klima aldaketaren, elikadura jasangarriaren eta bizi ohitura osasungarrien aurrean.