Entitateei laguntzak

Entitateen eskura dauden diru-laguntza nagusiak azaltzen dira ondoren.