Entitateei laguntzak

Entitateen eskura dauden diru-laguntza nagusiak azaltzen dira ondoren.

Gizarte esku hartzeko programak egiteko diru-laguntzak

Diru-laguntzaren xedea pertsonekin, familiekin, taldeekin eta komunitateekin egin beharreko gizarte esku hartzeko programak gauzatzea, Gizarte Politikako Departamentuaren jardueren eremuan.

Kontsultatu diru-laguntza atarian

Prebentzioko eta sensibilizazioko programak egiteko diru-laguntzak

Diru-laguntzaren xedea da egoera eta arazo sozial jakin batzuekiko prebentzio eta sentsibilizazio programak egitea, Gizarte Politikako jardueren eremuan.

Konsultatu tramitea egoitza elektronikoan

Gizarte arretaren inguruko Ikerketa eta berrikuntza proiektuak egiteko diru-laguntzak

Diru-laguntzaren xedea da gizarte esku hartzean edota entitateen eta zerbitzuen kudeaketan berrikuntza sustatzen duten proiektuak egitea; orobat, orain arte identifikatu ez diren behar sozialak identifikatzen eta neurtzen lagunduko duten proiektuentzako.

Konsultatu tramitea egoitza elektronikoan

Ekipamendua erosteko diru-laguntzak

Diru-laguntzaren xedea da gizarte izaerako entitateek ekipamenduak erostea, hartara egiten duten lana erraztearren, betiere Gizarte Politikako eremuaren barruan.

Konsultatu tramitea egoitza elektronikoan