ORAIN GIZARTE POLITIKA

Gizarte gaietan eskaintzen ditugun zerbitzu guztietara sarrera errazteko, beharren araberako kolektiboetan multzokatu ditugu.

Adineko pertsonak

Mendekotasun egoeran dauden adineko pertsonen eta bere familien beharrei zuzendutako zerbitzuak.

Desgaitasuna duten pertsonak

Programa, zerbitzu eta prestazioak autonomia pertsonala, integrazioa eta gizarte parte hartzea bermatzeko.

Gizarte bazterketan dauden pertsonak

Gizarte baliabideen hartzaile diren gizarte bazterketa edo marjinazioko egoeran dauden pertsona edo familiei zuzenduak.

Haurrak eta nerabeak babesik gabe

Babesik gabeko egoera larrian dauden adin txikikoen ongizatea bermatzea.

Indarkeria matxistaren biktimak

Larrialditako harrera, norbanako edo taldekako arreta psikologikoa, laguntza sozio-juridikoa edo psikosoziala.

Boluntariotza eta gizarte ekimena

Euren denbora, eskarmentua, ezagutza eta gaitasunak eskaintzen dituzten pertsonak edo elkarteak, lan solidario bat egiteko.