Zuhaitz mozketak egiteko baimen eskaera

Azalpena

Nekazaritza lurretan zuhaitzak mozteko baimena.

Baldintzak

 • Lursailak Nekazaritzako Ustialekuen Erregistroan izena emanda egon behar du eta, Gipuzkoako lurralde historikoan kokatuta.
 • Eskatzaileak lursaileko jabea izan behar du edo hori erabiltzeko eskubidea eduki behar du, eta Nekazaritzako Ustialekuen Erroldan titular gisa agertu behar du.

Aurkeztu behar diren agiriak

 • Eskaera orri normalizatua betetzeko beharrezko datuak (dagokion BASOZAINARI aurkezteko):
  • Eskatzailearen izen-abizenak
  • Eskatzailearen helbidea
  • Eskatzailearen telefonoa
  • Eskatzailearen NA
  • Lekuaren izena
  • Partzelaren mugak
  • Partzelaren kokapena katastroan
  • Tasak kobratzeko banku kontuaren zenbakia, 20 digitu
 • Matarrasan mozteko eskaeretan (50 arbola baino gehiago), eskaerarekin batera tasatzaile baimenduak egindako mendi neurketa erantsiko da.
 • Bertako espezie hostozabalak mozteko eskaeretan, eskaerarekin batera basogintzako teknikariak idatzitako txosten teknikoa erantsiko da.

Informazio gehigarria

 • Helbidea:
  • Mendiak eta Habitatak Kudeatzeko Zerbitzua. Mendietako eta Natura Inguruneko Zuzendaritza Nagusia. Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentua.
  • Gipuzkoa Plaza z.g., 3. solairua, 20004 Donostia – San Sebastián
 • Telefonoa: 943112069
 • Fax: 943 431154
 • E-mail helbidea: mendiakbulegoa@gipuzkoa.eus
 • Beste harreman batzuk: Eskualdeko Nekazaritza Bulegoak (ENB).

Arautegia