Araudia

Bizikleta mugikortasuna bultzatzeko orduan Gipuzkoako Foru Aldundiak egin duen ibilbidean zehar hainbat lege-arau kaleratu ditu, arlo honetan egin duen lanari lege babesa emateko. Hona hemen:

Gipuzkoako Bizikleta Bideei buruzko 1/2007 Foru Araua.

Gipuzkoako Bizikletaren Kontseiluaren arautegia onartzen duen 70/2008 Foru Dekretua.

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldearen Arloko Plana behin betiko onartzen duen 2/2013 Foru Araua

2/2013 Foru Araua aldatzen duen 6/2014 Foru Araua