Bidegorrien lurralde plana

Zer da Lurralde Arloko Plan bat?

Lurralde Arloko Planaren figura Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako 4/1990 Legean dago jasota, eta lege horrek arautzen ditu lurralde antolaketako instrumentu guztiak. Horrela, tresna horren bitartez, motorrik gabeko hiriarteko mugikortasuna garatzeko sareak Gipuzkoako Bizikleta Bideen Sarea lege izaera hartu du, eta horrek lurralde antolamenduko eta hirigintzako munduan sartzen utzi dio betiko.

 

Horri esker, lurzoru erreserbak egin ditzake, eta baliabideak ere modu arrazionalagoan erabil, gainerako administrazioekin koordinatuta. Halaber, programatutakoa betetzera behartuko ditu administrazio guztiak, eta, gainera, tokiko eta inguruko lurraldeetako bizikleta sareekin bat egiteko irizpideak ezarriko ditu. Plana formulatzea Mugikortasuneko eta Bide Azpiegituretako Departamentuari. Plana Ingurumen Inpaktuaren Ebaluazio Bateratuaren prozeduraren pean egon da, horrek ingurumen aldagaia sartzen baitu erabaki-hartzeetan Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldekoaren Arloko Planaren (GBBLPAP) behin betiko onarpen dokumentua.

 

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Lurraldekoaren Arloko Plana

Gipuzkoako Bizikleta Bideen Oinarrizko Sarea Gipuzkoan herri arteko motorrik gabeko mugikortasuna garatzeko azpiegituren sarea da. Sareak Gipuzkoako eskualde guztiak zeharkatuko ditu, beren herri nagusienak lotuz, eta inguruko lurraldeekin loturak ezarriz.

Bere helburu nagusia hiribarneko eta hiri inguruko eguneroko bizikletariei, joan-etorrietarako nahiz aisialdi edo turismorako bizikleta erabiltzen dutenei. Oinezkoen aisialdirako aukerak ere ematen die, batera erabiltzeko eta banantzeko hainbat soluzio emanda.

Planaren izapidetze prozesua 2013ko ekainaren 5ean bukatu zen, Gipuzkoako Batzar Nagusiek aho batez onartu zutenean, 7 urte iraun zuen aurrerapen, behin-behineko eta behin betiko faseak gainditu ondoren.

Horrela, Gipuzkoako bizikleta bideen sarea behin betiko zehaztu eta programatu da, 430 km-koa eta 9 ibilbideetan zatituta. Azkenik, esan beharra dago planak definitzen duen azpiegitura sarea ez dela berez helburua, eta hurrengo urteetan hartzen joango den beste xede handiagoa lortzen lagundu behar du. Xede hori ondokoa litzateke: Bizikleta Sistema Orokor bat egituratzea, bizikleta eta bizikleta bideen erabilera sozializatzera bideratuta Gipuzkoako herritarren hiribarneko eta hiriarteko garraio aktiborako. Baina helburu hori ezinezkoa izango litzateke, elkarrekin lotuta dauden eta etengabe garatzen ari diren hainbat tresnarik gabe, jarduera eremu bat osatzen dutenak, alegia, zuzenbide araudia, Gipuzkoako Bizikletaren Kontseilua, Gipuzkoako Bizikletaren Behatokia, bizikletaren erabilera bultzatzeko programak eta komunikazio atala.

 

Dokumentuak

A dokumentua: Memoria

B dokumentua: Araudia

C dokumentua: Antolamendu-planoak

D dokumentua: Ingurumen Iraunkortasunaren Txostena

E dokumentua: Plangintzarekiko Eraginak

F dokumentua: Parte-hartze publikoa

G dokumentua: Sintesia

Behin betiko planaren onarpena