Covid-19: informazio garrantzitsua

 

Gizarte zerbitzuak errealitate berrira egokitzeko plangintza

Gipuzkoako Foru Aldundiak onartu du gizarte zerbitzuak errealitate berrira egokitzeko plangintza, gizarte zerbitzuen prestazioa pixkanaka berreskuratuz osasun publikoa babestuz.

 

 

Zerbitzuetan aldaketak eta aldi baterako neurriak

Koronabirusaren krisia dela eta, Gizarte Politiketako Departamentuak eskaintzen dituen hainbat zerbitzuetan aldaketak izan dira; maiatzaren 13tik aurrera departamentuko arreta presentziala zitaren bidez izango da (943113716 telefonora deituta); zerbitzu batzuk eten egin dira (eguneko zentroak, mendekotasun  eta desgaitasun balorazioak, laguntza teknikoak…); beste batzuetan murrizketak ezarri dira (egoitzetara bisitak…); egoerari egokitzeko ere programa berriak martxan jarri dira (etxera itzuli nahi duten zentroetako egoiliarrentzako….); prozedura berriak onartu dira (prestazio ekonomikoen eskaerak egiteko…). Hemen kontsulta ditzakezu gure zerbitzuetan izandako aldaketak.

 

 

Tramite elektroniko guztiak etxetik, BAKarekin

BAK identifikazio eta sinadura elektronikoko doako sistema bat da, Foru Aldundiko edozein tramite elektroniko egiteko balio duena alarma egoerak irauten duen bitartean eta hau amaitu eta hurrengo 15 egunetan. BAK online eskuratu dezakezu momentu batean, gure bulegoetara etorri gabe. Zure datu pertsonalez gain, kontraste datu moduan, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) zure azken aitorpeneko emaitza eskatuko dizugu. Gizarte politiketako departamentuan adibidez, beste batzuen artean, honako tramiteak egin ahal izango dituzu: idatziak aurkeztu, ziurtagiriak eskuratu (desgaitasuna, mendekotasuna, prestazio ekonomikoak..), Familia Ugariko Tituluaren eskaerak egin, kontsulta pertsonalak Gertubiden aurkeztu, eta abar. 

 

 

Telefono lagungarriak konfinamendu egoerarako. Deituiguzu!

Komunitatean doako zerbitzua ematen duten erakunde publiko eta elkarte asko daude. Hemen dituzu konfinamendu garai honetan interesgarriak gerta dakizkizukeen telefono batzuk.

 

 

Zaintzaile ez profesionalentzako taldekako esku-hartze zerbitzua

Zaintzaile ez profesionalei zuzendutako taldekako esku-hartze zerbitzua jarri da martxan. Honen helburua krisi-egoera honek eragindako ondoez emozionaletik babesteko espazio bat sortzea da, antzeko egoeran aurkitzen diren zaintzaileekin esku-hartze taldeak osatuz. Zaintzaileen egoerak eta beharrak abiapuntutzat hartuz, hauek bideratzeko informazioa eta sostengua erraztu nahi da.

 

 

Mendeko pertsonentzako laguntza pertsonaleko zerbitzua eskaintzen duten enpresak

Gaur egun Gipuzkoan mendeko pertsonei laguntza pertsonaleko zerbitzua eskaintzen dieten enpresak edo erakundeak kontsulta ditzakezu hemen. Zerbitzu hauetarako lan-bitartekotza egiten dutenak ere barneratzen ditugu.  

 

 

Ordezko alojamenduak egoitzetako langileentzat  

Adinekoen egoitzetako eta desgaitasuna duten pertsonentzako egoitzetako langileek beren ohiko bizilekuaren ordezko alojamendu bat eskatu ahal izango dute, beti ere bi kasu hauetako batean badaude:
  • Beren etxeetara itzuli nahi ez duten profesionalak, Covid-19ko arrisku talde batean dauden eta haiekin bizi diren senitartekoak kutsa ez daitezen. 
  • Mugikortasun murrizketak direla eta etxetik lantokira joateko zailtasunak dituzten profesionalak.
Egonaldia iraunkorra izan beharko da eta eskatzaileak, epealdi osoan, egunero hotelean lo egin beharko du, ez du hotelean bisitarik jasoko eta ez da inoiz bere etxera joango.
Eskaera eta egoitzako langile izatearen ziurtagiria, zentroko arduradunak sinatuta, info.gizartepolitikak@gipuzkoa.eus helbidera bidali behar da.
Gizarte Politikako Departamentuak logelaren erreserba kudeatuko du langileak erabilgarri dauden establezimenduetatik aukeratutako horretan, eta beti ere laneko zentroarekiko hurbiltasuna kontutan hartuz. 
 
 
 

Covid-19: egungo osasun-larrialdirako Txoke-Plana

COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren aurrean, Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte politiketako Departamentuak TXOKE-PLANA gauzatu du; mundu mailan aurrekaririk ez duen egoera honi modu estrategikoan eta koordinatuan erantzuteko, baina toki-mailan ondorioak izango ditu, eremu sozialean zein soziosanitarioan.

Talka-planean, lau helburu estrategiko dira zutabe, 7 jarduera-ildo eta 50 ekintzaren bidez gauzatuko dira. Plana modu koordinatuan kudeatzeko eratzen den krisi kabinete baten ikuskaritzapean egingo da.

 

 

Egoitzetako zaintzaileen lan poltsa

Aldundiaren adinekoentzako zentroetan, bere erakunde autonomoetan eta Gipuzkoako gainerako zentroetan koronabirus bidezko pandemiaren ondorioz (Covid-19) sortutako zaintzaile-beharrei erantzuteko lan-poltsa bat sortzeko deialdi publikoa egin da.

 

 

COVID-19: Esteka interesgarriak