Innobideak-Kudeabide programa

Kudeaketa Aurreratuko Euskal Ereduarekin lotuta dauden kudeaketa hobetzeko proiektuak, baldin eta proiektu horiek laguntzen badute Gipuzkoako enpresen lehiakortasuna hobetzen, betiere industria arloko enpresak eta horien ekoizpen prozesuarekin zerikusia duten zerbitzu teknikoekin lotuta daudenak, informazioaren eta komunikazioaren gizartearen esparrukoak, 5 langile edo hortik gora eta 50 langile baino gutxiago dituzten eta Gipuzkoan kudeaketa aurreratua sendotzeko proiektu bat (2B) garatu nahi duten enpresak badira.

Programa hau  EGEFen (Eskualde Garapenerako Europar Funtsa) kofinantzaketa komunitarioa (% 50) du. 2014-2020ko Euskadiko Feder Programa Eragilean barruan.

Dirulaguntza

 

2022ko Deialdia:

Proiektuen eskaera (2022ko Deialdia)

Hasiera data: 2022ko maiatzaren 3an

Bukaera data: 2022ko irailaren 15ean, 12:00etan.

2022ko deialdiaren GAO: 81zk. 2022ko maiatzaren 2an

Eskaerak egiteko aplikatibo informatikora sarrera

Informazioa: sustapena.kudeabide@gipuzkoa.eus

Kudeaketa teknikoa:  943112252

 

2021eko Deialdia:

Proiektuen eskaera (2021eko Deialdia)

Hasiera data: 2021eko apirilaren 20a

Bukaera data: 2021eko irailaren 13an 12:00etan

GAO: 70zk. 2021eko apirilaren 19an

Eskaerak egiteko aplikatibo informatikora sarrera

Informazioa: sustapena.kudeabide@gipuzkoa.eus

Kudeaketa teknikoa:  943112252

 

2020ko Deialdia:

Proiektuen eskaera (2020ko Deialdia)

Hasiera data: 2020ko ekainaren 10a

Bukaera data: 2020ko irailaren 25ean 12:00etan

GAO: 107 zk. 2020ko ekainaren 9an

Eskaerak egiteko aplikatibo informatikora sarrera

Informazioa: sustapena.kudeabide@gipuzkoa.eus

Kudeaketa teknikoa:  943112252

Kudeaketa administratiboa: 943113981

 

Justifikazio epea (2020ko Deialdia)

Proiektua bukatu eta hilabete naturalaren barruan zurituko da eta, edozein kasutan, 2021eko azaroaren 5a baino lehen.

 

2019ko deialdia:

Proiektuen eskaera

Hasiera data: 2019ko martxoaren 5a

Bukaera data: 2019ko irailaren 27a

Justifikazio epea

Proiektua bukatu eta hilabete naturalaren barruan zurituko da eta, edozein kasutan, 2020ko azaroaren 6a baino lehen.

Araudi aplikagarria

Oinarri arautzaileak 

Deialdia: GAO 43 zk 2019ko martxoaren 4a

Eskaerak egiteko:

Eskaera egiteko aplikazioa

 

Amaierako justifikazioa (2018ko Deialdia)

Proiektuen egiaztatzea: proiektua bukatu eta hilabete naturalaren barruan zurituko da eta, edozein kasutan, 2019ko azaroaren 9a baino lehen.

 

Informazio gehiago

2022ko Deialdia:

1go ordainketa (aurrerakina) eskaera egiteko informazioa eta dokumentazioa (2022ko Deialdia)

 

Informazioa

Dokumentazioa

 

Proiektuak eskatzeko informazioa eta dokumentazioa (2022ko Deialdia)

Informazioa

Araudi erregulatzailea eta 2022ko deialdia

Aldatutako oinarri araultzaileak eta 2022ko deialdia (GAO 81zk. 2022-05-02)

Aldatutako oinarri araultzaileak eta 2021eko deialdia (GAO 70 zk. 2021-04-19)

2020an onartutako oinarri araultzaileak (GAO 107 zk. 2020-06-09)

Testu kontsolidatua

Programaren laburpen fitxa

Eskaera egiteko jarraitu beharreko urratsak eta eskaeraren txostena osatzeko gida

JEZaren epigrafe hautagarriak_Kudeabide 2022

 

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi

Urteko eskaera administratiboa

Ardurapeko adierazpena

Enpresa aholkulariaren ardurapeko adierazpena

Ekintza plana

Pertsonalaren banakapena

Aplikatiboan erantsi

Indarrean dagoen kontraste txostena

Lanaren eskaintza (zereginak zehaztuz eta bi aldeengatik sinatuta)

Enpresa aholkulariaren JEZ

Enpresa onuradunaren RNTak (TC2ak) eta/edo autonomoen kotizazioagiriak (Autonomoak)/Kooperatibisten ziurtagiria (Sozietate kooperatiboak)-(eskaeraren aurkezten den unearen aurreko hilabetekoa)

 

2021eko Deialdia

 

Jarraipen txostena (2021eko Deialdia)

Jakinarazten dizuegu 2020ko deialdian onartutako proiektuen jarraipen txosten bat osatu behar duzuela 2022ko MARTXOAREN 30a baino lehen.

Amaierako justifikazioa (2021eko Deialdia)

Justifikazio epea (2021eko Deialdia)

Proiektua bukatu eta hilabete naturalaren buarruan zurituko da eta, edozein kasutna, 2022ko urriaren 30a baino lehen.

Informazioa

Dokumentazioa

1go ordainketa (aurrerakina) eskaera egiteko informazioa eta dokumentazioa (2021eko Deialdia)

 

Informazioa

Dokumentazioa

Proiektuak eskatzeko informazioa eta dokumentazioa (2021eko Deialdia)

Informazioa

Araudi erregulatzailea eta 2021eko deialdia

Aldatutako oinarri araultzaileak eta 2021eko deialdia (GAO 70 zk. 2021-04-19)

2020an onartutako oinarri araultzaileak (GAO 107 zk. 2020-06-09)

Testu kontsolidatua

Programaren laburpen fitxa

Eskaera egiteko jarraitu beharreko urratsak eta eskaeraren txostena osatzeko gida

Innobideak-Kudeabide programaren gida

 

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi

Urteko eskaera administratiboa

Ardurapeko adierazpena

Enpresa aholkulariaren ardurapeko adierazpena

Ekintza plana

Pertsonalaren banakapena

Aplikatiboan erantsi

Indarrean dagoen kontraste txostena

Lanaren eskaintza (zereginak zehaztuz eta bi aldeengatik sinatuta)

Enpresa aholkulariaren JEZ

Enpresa onuradunaren RNTak (TC2ak) eta/edo autonomoen kotizazioagiriak (Autonomoak)/Kooperatibisten ziurtagiria (Sozietate kooperatiboak)-(eskaeraren aurkezten den unearen aurreko hilabetekoa)

 

2020ko Deialdia

Jarraipen txostena (2020ko Deialdia)

Jakinarazten dizuegu 2020ko deialdian onartutako proiektuen jarraipen txosten bat osatu behar duzuela 2021eko EKAINAREN  10a baino lehen.

 

Amaierako justifikazioa (2020ko Deialdia)

Informazioa

 

Dokumentazioa

1go ordainketa (aurrerakina) eskaera egiteko informazioa eta dokumentazioa (2020ko Deialdia)

Informazioa

 

Proiektuak eskatzeko informazioa eta dokumentazioa (2020ko Deialdia)

Informazioa

Programaren laburpen fitxa

Araudi erregulatzailea eta 2020ko deialdia

Eskaera egiteko jarraitu beharreko urratsak eta eskaeraren txostena osatzeko gida

Innobideak-Kideabide programaren gida

 

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi

Urteko eskaera administratiboa

Ardurapeko adierazpena

Enpresa aholkulariaren ardurapeko adierazpena

Ekintza plana

Pertsonalaren banakapena

Aplikatiboan erantsi

Indarrean dagoen kontraste txostena

Lanaren eskaintza (zereginak zehaztuz eta bi aldeengatik sinatuta)

Enpresa aholkulariaren JEZ

Enpresa onuradunaren RNTak (TC2ak) eta/edo autonomoen kotizazioagiriak (Autonomoak)/Kooperatibisten ziurtagiria (Sozietate kooperatiboak)-(eskaeraren aurkezten den unearen aurreko hilabetekoa)

Departamentuari berariazko baimena ematen ez bazaio(Enpresaren ardurapeko adierazpenean) datu horiek zuzenean jasotzeko; ondoko dokumentuak erantsi

JEZ historikoa

Zerga betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea

Gizarte Segurantzako edota entitate laguntzaileko  betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea