Innobideak-Kudeabide programa

Kudeaketa Aurreratuko Euskal Ereduarekin lotuta dauden kudeaketa hobetzeko proiektuak, baldin eta proiektu horiek laguntzen badute Gipuzkoako enpresen lehiakortasuna hobetzen, betiere industria arloko enpresak eta horien ekoizpen prozesuarekin zerikusia duten zerbitzu teknikoekin lotuta daudenak, informazioaren eta komunikazioaren gizartearen esparrukoak, 5 eta 49 langile artean dituztenak eta Gipuzkoan kudeaketa aurreratua sendotzeko proiektu bat (2B) garatu nahi duten enpresak badira.

Programa hau  EGEFen (Eskualde Garapenerako Europar Funtsa) kofinantzaketa komunitarioa (% 50) du. 2014-2020ko Euskadiko Feder Programa Eragilean barruan.

Diru-laguntza

Amaierako justifikazioa (2017ko Deialdia)

Proiektuen egiaztatzea:2018ko urriaren 28a baino lehen

 

Informazioa

 

Dokumentazioa

Bete eta aplikatiboan erantsi: Aplikatibo informatikora sarrera

Aplikatiboan erantsi

  • Enpresa onuradunaren Tc2 kopia (eskaera aurkeztu zen momentutik likidazio aurreko hilabetera arte eguneratuak)

Departamentuari berariazko baimena ematen ez bazaio(Enpresaren ardurapeko adierazpenean) datu horiek zuzenean jasotzeko; ondoko dokumentuak erantsi

  • JEZ historikoa
  • Zerga betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea
  • Gizarte Segurantzako edota entitate laguntzaileko  betebeharretan egunean dagoela egiaztatzea

Informazioasustapena.lehiakortasuna@gipuzkoa.eus   943112252

 

Jarraipen txostena

Jakinarazten dizuegu 2017ko deialdian onartutako proiektuek jarraipen txosten bat osatu behar dutela 2018ko apirilaren 12a baino lehen.

Jarraipen txostena egiteko jarraitu beharreko urratsak aplikatiboan

Informazioa: sustapena.lehiakortasuna@gipuzkoa.eus   943112252 / 943113981

1go ordainketa (aurrerakina) eskaera egiteko informazioa eta dokumentazioa

Informazioa

1go ordainketa (aurrerakina) eskaera egiteko prozedura

1go ordainketa (aurrerakina) eskaera egiteko jarraitu beharreko urratsak aplikatiboan

Enpresen betebeharrak

EGEF betebeharrak:Laguntzen Baldintzak Ezartzen dituen Dokumentua

Dokumentuetan eta publizitatean erabili beharreko logoak (Departamentua)

Dokumentuetan eta publizitatean erabili beharreko logoak (EGEF)

Dokumentazioa

Proiektuaren abiatzearen adierazpena

Bestelako laguntzen adierazpena

 

Proiektuen eskaera

Hasiera data: 2018ko apirilaren 10a

Bukaera data: 2018ko irailaren 28a 12.00etan

Oinarri arautzaileak eta deialdia: GAO 67 zk. 2018ko  apirilaren 9a

Eskaera egiteko aplikazioa

Informazioa: esarasola@gipuzkoa.eus   943112284

Informazio gehiago

Proiektuentzako laguntza eskaerak: informazioa eta aurkeztu beharreko dokumentazioa

Informazioa

Programaren laburpen fitxa, ereduak eta aurkeztu beharreko dokumentazioa

2018ko oinarri arautzaileak eta deialdia

2017ko deialdia

2016ko araudi erregulatzailea

Eskaeraren txostena osatzeko gida

Innobideak-Kudeabide programaren gidaren laburpena

Innobideak-Kudeabide programaren gida

 

Dokumentazioa

Derrigorrezko dokumentazioa

Eredu estandarra betez:Proiektuaren memoria teknikoa, ekintza plana, ardurapeko adierazpena, partaideren banakapena, enpresa aholkulariaren adurapeko adierazpena. (atzitu "ereduak eta aurkeztu beharreko dokumentazioa" estekara).
 

Gainera, ondoko dokumentazioa behar da: Hasierako Kontraste txostena, lanaren eskaintza (zereginak zehaztuz eta bi aldeengatik sinatuta), enpresa aholkulariaren JEZ ziurtagiria

Hautazko dokumentazioa

Departamentuari berariazko baimena ematen ez bazaio datu horiek zuzenean jasotzeko; ondoko dokumentuak erantsi:

Enpresa onuradunaren Tc2 kopia (eskaera aurreko hilabetera arte eguneratuak

Enpresa onuradunaren JEZ ziurtagiria

Zerga betebeharretan egunean dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria

Gizarte Segurantzarekiko edota entitate laguntzailekiko betebeharretan egunean dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria