Balioak

Gure ekintzak honako portaera pertsonaletan oinarritzen ditugu:

Bezeroarenganako orientazioa.
Laborategiko ekintza guztiak bezeroen eta beste interes taldeen (zergadunak, langileria, gizartea?) behar eta aukeretara zuzendurik daude.
Talde-lana.
Barneko hezkuntza, talde-kohesioa eta laguntzan oinarritua, aldi berean taldeko kideen kooperazioa eta garapena lortuz.
Garapen pertsonala.
Adimen kapitalaren garapena eta motibazioa kalitatezko zerbitzu baten oinarri bezala hartuz.
Kalitatea eta berrikuntza.
Etengabeko hobekuntza eta teknologian berrikuntza laneko beste esparru bat gehiago dela barneratuz.
Arrakastaranzko orientabidea.
eraginkortasuna eta efizientzian oinarriturik.
Malgutasuna.
Aldakorra den errealitatearekiko egokitzapena bultzatuz, bai lanpostuen malgutasunaren bidez eta baita talde-lan eta kudeaketa modu ezberdinen bitartez ere.
Pertsonen osasuna bultzatzea.
Lanpostuan segurtasuna eta higienea bilatzeaz gain, lanpostuetan ongizatea eta garapena bultzatuz.
Ingurugiroarekiko konpromisoa.
Emaitzak lortzeko egiten diren lanak ingurugiroarekiko ahalik eta errespetuzkoen izaten saiatuz.