Izurri eta Gaixotasunen Aurkibidea

Ondoren, sagastiek pairatzen dituzten izurrite eta gaixotasunak aurki daitezke, eragiten dien sagarrondoaren zatien arabera, edota organismoa beraren arabera.