Gaia - Ingurumena - burukoa

Ingurumena

Ingurumena

Ogi-apurra

Eduki publikatzailea

Energia berriztagarrien erabilera eta aurrezpen zein eraginkortasun energetikoa toki mailan

Diru laguntzak Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalei, mankomunitateei eta merkataritza udal eta eskualde sozietateei, azterketak, planak eta proiektuak egin ditzaten, helburu honetarako.

Itsas zaborra: LIFE-LEMA proiektua

Bizkaiko Golkoko hego-ekialdean dagoen itsas zaborraren arazoa hobeto ezagutzeko eta itsas zaborraren aurkako borrokan aurrera egiteko proiektua.

Gipuzkoako hondartzen web-kamerak

Gipuzkoako hondartzen zuzeneko web-kameren zerbitzua.

Klima Bai! Lehiaketa

Herritarren konpromisoa jasotzen du, klima-aldaketaren aurrean dituzten jokabideak neurtuz.

Gipuzkoa Naturaldia

Naturarekiko harremana eta, bereziki, Gipuzkoako naturarekiko harremana bultzatzeko ekitaldien eta baliabideen programa.

Obra Hidraulikoetako Proiektuen Informazio Publikoa

Obra Hidraulikoetako proiektuei buruzko informazio publikoa ematea, interesa duten pertsonek eta herritarrek oro har egoki deritzen alegazioak aurkeztu ahal izan ditzaten.

Eduki publikatzailea


Dirulaguntza izendunak: Eskualdeko Energia-Planak

Eskualdeko energia-planetarako ingurumeneko diru-laguntza izendunak.

Ingurumeneko dirulaguntza izendunak

Ingurumeneko dirulaguntza izendunak.

Jarduera sailkatuak: Neurri zuzentzaileak ezartzeko txostenaren eskaera

Neurri babesleak eta zuzentzaileak ezartzeko txostena eskatzea Ingurumeneko Zuzendaritza Orokorrari. 10.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrientzat nahitaezkoa izango da; besteentzat, aukerakoa.


2030eko Garapen Jasangarriko Helburuak lortzeko jarduerak egiteko diru laguntzak

2030eko Garapen Iraunkorreko Helburuak lortzeko jarduerak egiteko udalei zuzendutako diru laguntzak.

Aldaketa klimatikoa moteltzeko eta egokitzeko ikerketa eta berrikuntzako proiektuetarako bekak

Bi beka emango dira, bakoitza 12.000 eurotakoa, elkarrekiko norgehiagokako erregimenean esleituta.

Aurrezpen eta eraginkortasun energetiko eta energia berriztagarrien erabileraren arloko ikerketa eta berrikuntzako beka

2 beka emango dira (bakoitza 12.000 eurokoa), azpieremu jakin batean eragiten duten proiektuei.

Berrerabilpenaren eta birziklapenaren klusterra

Gipuzkoan berrerabiltzeko eta birziklatzeko klusterra. Ideiak eta iritziak trukatuz, lurraldearen benetako beharrak eta aukera berriak antzeman eta aztertzeko.

Eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioak sustatzeko dirulaguntza

Gipuzkoako Lurralde Historikoan eguzki-energia fotovoltaikoko instalazioak abian jartzeko dirulaguntzak, energia-komunitateen edo herritarren energia-kooperatiben araubidean.

Ekonomia zirkularra bultzatzen duten jardueretarako dirulaguntzak

Dirulaguntza Gipuzkoako udalei, hondakinak kudeatzen dituzten mankomunitateei eta merkataritza sozietateei zuzenduta dago, betiere Ekonomia Zirkularreko jarduerak sustatu ditzaten.

Energia Argitu programa

Energia elektrizitatearen kontsumoaren murrizketa sustatzeko programa, Gipuzkoako etxebizitza, komertzio eta enpresa txikienei bideratuta.

Energia berriztagarrien erabilera eta aurrezpen zein eraginkortasun energetikoa toki mailan

Diru laguntzak Gipuzkoako Lurralde Historikoko udalei, mankomunitateei eta merkataritza udal eta eskualde sozietateei, azterketak, planak eta proiektuak egin ditzaten, helburu honetarako.

Erakundearen, produktuaren, zerbitzuaren edo ekitaldiaren karbono aztarna kalkulatzeko eta murrizteko dirulaguntzak

Diruz lagunduko dira erakundearen, produktuaren, zerbitzuaren edo ekitaldiaren karbono aztarna kalkulatzea eta aztarna hori murrizteko plan bat egitea.

Eremu degradatuak berreskuratu eta lehengoratzeko proiektuak eta jarduketak egiteko gauzazko laguntzak

Degradatutako eremuak leheneratzeko eta berroneratzeko eta azpiegitura berdeak eta erresilientzia hobetzeko jarduketak eta proiektuak egiteko gauzazko laguntzak.

Etorkizuna Eraikiz - Misioak2022

Dirulaguntzen xedea da GFAk sustatutako elikadura jasangarriaren eta mugikortasun berriaren misioetara bideratutako proiektu berritzaileak finantzatzea, Etorkizuna Eraikiz GipuzkoaLab ekimenaren esparruan.

Gipuzkoako Hiri Hondakinen Prebentzio eta Kudeaketarako Behatokia

Gipuzkoako hiri hondakinei buruzko informazioa bildu, prestatu eta zabaltzeko behatokia.

Gipuzkoako iraunkortasunaren behatokia

Gipuzkoako 2030 Agendaren jasangarritasunaren jarraipena. Lurraldeko udalerriei eta eskualdeei laguntzea, tokiko jasangarritasun estrategiak garatzen eta ezartzen.

Gipuzkoako Pobrezia Energetikoaren Behatokia

Gipuzkoan ematen den pobrezia energetikoaren inguruko informazio esanguratsua, baita hori gutxitzeko garatutako neurri nagusiei buruzkoa ere.

Hondakinak kudeatzeko azpiegitura publikoak

Gipuzkoako etxeko hondakinen, horien antzekoen, eta merkataritzako hondakinen kudeaketarekin lotutako azpiegiturak.

Hondakinen prebentzio eta birziklatzeari buruzko ikerketa eta berrikuntzako proiektuetarako bekak

Honelako proiektuei emango zaizkie: produktuen balio-bizitza luzatzea, hondakinen sorrera eta elikagai-xahuketa murriztea, plastikoen erabilera eraginkorragoa sustatzea, zabor barreiatuaren arazoa…

Ikastetxeentzako dirulaguntzak: Garapen jasangarriaren arloko inbertsioak

Ingurumen arloari eta 2030 Agendako Garapen Jasangarriko Helburuei lotuta hezkuntza, prestakuntza eta sentsibilizazioa helburutzat dituzten proiektuetarako, ekipamenduetarako eta instalazioetarako.

Ingurumen Egokitasunari buruzko Ziurtagiria eskatzea

Burututako ingurumen inbertsioa Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko zergari buruzko 2/2014 Foru Arauak 65.2.b artikuluan ezartzen dituenen arteko ataletan dagoela ziurtatzen du.

Irabazi-asmorik gabeko elkarteei ingurumen-dibulgazioko jardunaldietarako diru-laguntzak

Dirulaguntzak Gipuzkoako Lurralde Historikoko irabazi asmorik gabeko elkarteei, natura-balioen ezagutza sustatzea helburu duten ingurumen-dibulgazioko proiektuak egin ditzaten.

Moda iraunkorraren klusterra

Ingurumenarentzat politika lagungarriak bermatzea, enplegua sustatzea eta industria sektorea bultzatzea.

Sakabanatutako zaborren pilaketa fokuak prebenitzen eta zuzentzen lagunduko duten jarduketak egiteko dirulaguntzak

Diruz lagungarri izango dira itsasertzeko, ibaietako eta lehorreko espazioetan sakabanatuta dauden zaborren pilaketa fokuak garbitzea eta zaborrak kontrolik gabe ez isurtzeko elementuak jartzea.


Gipuzkoako hondartzen informazioa

Gipuzkoako hondartzen aforo eta egoerari buruzko informazioa.

Gipuzkoako hondartzen web-kamerak

Gipuzkoako hondartzen zuzeneko web-kameren zerbitzua.

Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometria Foru Sarea

Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometria Foru Sareak hondartzak monitorizatzen ditu, 3 aplikaziotan oinarrituta: erabiltzaile-kopurua, segurtasuna eta morfodinamika.

Gipuzkoako Itsasertzeko Bideometria Foru Sarean oinarrituta emandako segurtasun laguntzaren osagarri gisa

Dirulaguntzak Gipuzkoako Foru Aldundiak hondartzak garbitzeko zerbitzua modu koordinatuan ematen dien kostaldeko udalei, horretarako egindako kontratazioa bitarteko dela.

Itsas zaborra: LIFE-LEMA proiektua

Bizkaiko Golkoko hego-ekialdean dagoen itsas zaborraren arazoa hobeto ezagutzeko eta itsas zaborraren aurkako borrokan aurrera egiteko proiektua.

Itsasaldien taula

Gipuzkoako kostaldeko itsasaldien taulari buruzko informazioa.

Zabor sakabanatuaren jatorri eta pilaketa fokuen inbentarioa

Ingurumenean sakabanatutako zaborra prebenitzea eta murriztea, zehazki, lehorreko, ibaietako, kostaldeko hareatzetako eta itsas inguruneetako zaborra.


Animalia basatiak edukitzeko/ikasteko baimen-eskaera

Basanimalien eta Landareen zerbitzuak basanimaliak izateko eta ikertzeko ematen duen derrigorrezko baimena tramitatzeko eskaera egitea.

Basa Animalien eta Landareen Zerbitzuaren baimenak

Basa Animalien eta Landareen eremuan baimenak edo txostenak eskatzeko aukera ematen du.

Basafaunarekin jarduteko eskaerak

Basafauna edukitzeko, eragiteko edota ikertzeko baimenak.

Fauna eta florari buruzko eskaera orokorra

Izapide honekin, eskabideak aurkez daitezke GFAren erregistro elektronikoan, ezarritako beste izapiderik ez duten basa fauna eta florari buruzko gaiei dagokienez.

Flora eta faunako eskaera orokorrak

Flora eta faunaren inguruan edozein motako eskaera egiteko eredua.

Germoplasma Bankua

EAEko eta mugakide diren lurraldeetako flora mehatxatuaren kontserbazioa, espezie endemiko eta/edo arraroak eta flora, oro har.

Gipuzkoako basa-animalien artapenerako zentroa

Gipuzkoako basafaunaren sendatze zentroa. Bertan, abere zaurituei sendatzea eta atseden-leku oneratu arte ematea ere aukera ematen die.

Habia-kutxak lortzeko eskaera

Txoriek eta saguzarrek habia egiteko kutxen eskaera, Gipuzkoako baso eta zuhaitzetan jartzeko.

Iturrarango Lorategi Botanikoa

Mundu osoko taxonen bilduma. Lorategiaren helburua da, publikoari oro har, nahiz lorezain, haztegi-jabe edo ikasleei, landareen munduaren aniztasun aparta ezagutaraztea.


Aldaketa klimatikoari buruzko informazio eta komunikazioko proiektuetarako bekak.

2 beka emango dira (bakoitza 12.000 eurokoa), azpieremu jakin batean eragiten duten proiektuei.

Erakundearen, produktuaren, zerbitzuaren edo ekitaldiaren karbono aztarna kalkulatzeko eta murrizteko dirulaguntzak

Diruz lagunduko dira erakundearen, produktuaren, zerbitzuaren edo ekitaldiaren karbono aztarna kalkulatzea eta aztarna hori murrizteko plan bat egitea.

Klima Bai! Lehiaketa

Herritarren konpromisoa jasotzen du, klima-aldaketaren aurrean dituzten jokabideak neurtuz.

Klima-Aldaketaren ondorioak baloratzeko eta Gipuzkoako hirigintza-plangintzan sartzeko Tresna

Lurraldeko udalei klima-aldaketa udal eskumeneko hiri antolamenduaren jarduketa-eremuan integratzen erraztea eta laguntzea.


Babestutako Natura Guneetan ekintzak antolatzeko baimen orokorra

Gipuzkoako babesguneetan antolatu nahi diren ekintzetarako baimen orokorra.

Babestutako Natura Guneetan jarduerak antolatzeko baimen eskaera

Mendiko Babestutako Natura Guneetan jarduera eskaerak tramitatzea.

Babestutako Natura Guneetan kirol jarduerak antolatzeko baimen eskaera

Babestutako Natura Guneetan kirol eskaerak tramitatzea.

DSS2016 GRSarea

Gipuzkoako 7 GR nagusien bitartez, lurraldean dauden Natur Gune Babestu guztiak lotzen ditu.

Gipuzkoa Natura - Gipuzkoako oinezko ibilbide homologatuak

Natura-parkeak, oinezko ibilbide homologatuak eta ingurumen-hezkuntzako jarduerak. Ibilbideen mapak, haren iraupena, zailtasun maila, luzera eta abarri buruzko informazioa aurkezten dira.

Gipuzkoa Naturaldia

Naturarekiko harremana eta, bereziki, Gipuzkoako naturarekiko harremana bultzatzeko ekitaldien eta baliabideen programa.

Gipuzkoako azpiegitura berdea

Erdi-naturalen eta beste ingurumen elementu batzuen sarea.

Gipuzkoako Biotopoen sarea

Biotopo babestuak parke naturalak baino neurri txikiagoko eremuak dira, baina oso natur balio garrantzitsuak dauzkate barnean.

Gipuzkoako edo Gipuzkoa eta lurralde mugakideetako naturari buruzko film labur bat egiteko dirulagun

Zehazki, hurbileko naturari buruzko 25 eta 30 minutu bitarteko film labur bat egiteko dirulaguntzak emango dira.

Gipuzkoako Natura Parkeen sarea

Gipuzkoako Parketxe Sarea Fundazioak kudeatzen dituen Natura parkeetako interpretazio eta harrera zentroak.

Gipuzkoako Zuhaitz Berezien sarea

Bere ezaugarri aparteko edo aipagarriak direla eta (neurria, adina, historia, edertasuna, kokapena, etab.) babes berezia merezi duten zuhaitzak dira.

Ibilbide irisgarriak

Pertsona guztientzat irisgarriak diren ibilbideak, Gipuzkoako aberastasun natural, kultural eta historikoa transmititu nahi dutenak, ahalik eta ingurumen-inpaktu txikiena sortuz.

Natura 2000 sarea

Natura 2000 Sarearen barruan dauden Gipuzkoako naturagune babestuak. Sare horren helburua da Europako espezie eta habitat mehatxatuenen epe luzeko biziraupena bermatzea.

Natura Parkeetako ibilbideak

Natura, kultura eta historia aldetik esangura berezia duten korridoreetan kokatzen diren ibilbideak.


Fraisoro: Urak eta isuriak

Ureztatze, ibai eta estuarioetako uren, zabortegietako isurien, industriako isurien eta hidroponiako erabilerarako elikadura soluzioen analisiak.

Obra Hidraulikoetako Proiektuen Informazio Publikoa

Obra Hidraulikoetako proiektuei buruzko informazio publikoa ematea, interesa duten pertsonek eta herritarrek oro har egoki deritzen alegazioak aurkeztu ahal izan ditzaten.

Eduki publikatzailea

Erlazionatutako albisteak

Ingurumen Departamentuak 200 ikasle biltzen ditu Garberan, Ingurumen Hezkuntzaren Eguna ospatzeko...

2023/01/26

Ingurumen Departamentuak 200 ikasle biltzen ditu Garberan, Ingurumen Hezkuntzaren Eguna ospatzeko

Hainbat jolas antolatu dira, klima-aldaketarekin eta garapen jasangarriaren helburuekin lotutako kontzeptuak helarazteko.

Ingurumen Departamentuak ekonomia zirkularreko dirulaguntzen lerroa aurkeztu die Donostiako saltokiei...

2023/01/24

Ingurumen Departamentuak ekonomia zirkularreko dirulaguntzen lerroa aurkeztu die Donostiako saltokiei

Aurkezpen honen helburua da Donostiako saltokiei aurkeztea nola eskuratu laguntza horiek eta nola baliatu funts horiek beren establezimenduetan ekonomia zirkularra sustatzeko.

Urnietako energia-komunitatea 213 etxe eta saltoki txikitara iritsiko da...

2023/01/23

Urnietako energia-komunitatea 213 etxe eta saltoki txikitara iritsiko da

Urnietako tokiko energia-komunitateak energia berriztagarria kontsumitzeko aukera emango die 213 etxeri, eta faktura elektrikoan % 25eko aurrezpena espero da.