Prestakuntza ikastaroa amaitu ondoren, gaitasun profesionalaren ziurtagiriaren izangaiek azterketa egin behar dute ikastaroa amaitu eta urtebete igaro baino lehen.

Hasierako kualifikazioko azterketak test moduko 100 galdera izango ditu, erantzuteko 4 aukerekin.

Salgaien garraioa egiten duten gidariek, bidaiarien garraioa egiteko beren jarduerak zabaldu edo aldatzen badituzte, edo alderantziz, jada gaitasun profesionalaren ziurtagiriaren jabe izanik beren eremuan (salgaiak edo bidaiariak), beren jarduera zabaldun ahi duten garraio jardueraren eremuarekin zerikusia duen atalaren ikastaroa egin behar dute eta horri dagokion azterketa egingo dute.

  • Azterketak, gutxienez, bi ordu iraungo du.
  • Gainditzeko gutxienez 50 puntu lortu behar dira. Erantzun zuzenak puntu 1 gehitzen du, zuzena ez denak 0,5 puntu kentzen ditu. Erantzuten ez diren galderak edo erantzun bat baino gehiago dituztenak ez dute ezer balio. Azterketen behin-behineko eta behin betiko ebazpena Interneten argitaratuko da.
  • Azterketak Sustapen Ministerioaren galdera bankutik aterako dira.
  • Urtean gutxienez 6 deialdi egingo dira.

Deialdien oinarri arautzaileak

Deialdia Egoera Eskaera-orriak aurkezteko epea Kokapena Kategoria

Urtarrilak

26

 

BEHIN BEINEKO ONARTUEN ZERRENDA

ERANTZUN ZUZENAK SALGAIAK

AZTERKETA SALGAIAK A

 

AZTERKETA SALGAIAK B

ERANTZUN ZUZENAK BIDAIARIAK

AZTERKETA BIDAIARIAK A

AZTERKETA BIDAIARIAK B

GAINDITUEN BEHIN BETIKO ZERRENDA

  Bidaiariak eta salgaiak

Martxoak

31

 

2023-02-15

2023-03-21

BEHIN BETIKO ONARTUEN ZERRENDA

AZTERKETA SALGAIAK A

AZTERKETA SALGAIAK B

BIDAIAERANTZUN ZUZENAK RIAK

AZTERKETA BIDAIARIAK A

AZTERKETA BIDAIARIAK B

ERANTZUNAK SALGAIAK

GAINDITUEN BEIN BETIKO ZERRENDA

  Bidaiariak eta salgaiak

Maitzak

26

 

2023-04-11

2023-05-16

  Bidaiariak eta salgaiak

Uztailak

21

 

2023-06-06tik

2023-07-11

BEHIN BETIKO ONARTUEN ZERRENDA

AZTERKETA SALGAIAK A

AZTERKETA SALGAIAK B

ERANTZUNAK SALGAIAK

AZTERKETA BIDAIARIAK A

AZTERKETA BIDAIARIAK B

ERANTZUN ZUZENAK BIDAIARIAK

GAINDITUEN BEHIN BETIKO ZERRENDA

  Bidaiariak eta salgaiak

Irailak

29

 

2023-08-16tik

2023-09-19ra

BEHIN BETIKO ONARTUEN ZERRENDA

AZTERKETA SALGAIAK A

AZTERKETA SALGAIAK B

ERANTZUNAK SALGAIAK

AZTERKETA BIDAIARIAK A

AZTERKETA BIDAIARIAK B

ERANTZUNAK BIDAIARIAK

GAINDITUEN BEHIN BETIKO ZERRENDA

  Bidaiariak eta salgaiak

Azaroak

24

 

2023-10-10tik

2023-11-14ra

 ONARTUEN BEHIN BEINEKO ZERRENDA

ONARTUEN BEHIN BETIKO ZERRENDA

SALGAIEN ERANTZUNAK

AZTERKETA SALGAIAK A

AZTERKETA SALGAIAK B

ERANTZUNAK BIDAIARIAK

AZTERKETA BIDAIARIAK A

AZTERKETA BIDAIARIAK B

HOTEL ARANZAZU

VITORIA GASTEIZ KALEA 1

DONOSTIA

09:00

Bidaiariak eta salgaiak

Deialdien oinarri arautzaileak

Deialdia Egoera Eskaera-orriak aurkezteko epea Kokapena Kategoria

Urtarrilak

27

 

2023-12-15etik

2024-01-11era

  Bidaiariak eta salgaiak

Martxoak

22

 

2024-02-12tik

2024-03-1era

  Bidaiariak eta salgaiak

Maiatzak

31

 

2024-04-18tik

2024-05-10era

  Bidaiariak eta salgaiak

Uztailak

19

 

2024-06-05etik

2024-06-26era

  Bidaiariak eta salgaiak

Irailak

27

 

2024-08-05etik

2024-09-05era

  Bidaiariak eta salgaiak

Azaroak

29

 

2024-11-10etik

2024-11-08ra

  Bidaiariak eta salgaiak
  • Probetarako aurkezteko eskaeraren inprimakia behar bezala beteta.
  • Indarrean dagoen NAren kopia edo hura berritzen izatearen frogagiria edo, bestela, atzerritar-identitate txartela.
  • Tasaren likidazio inprimakia behar bezala beteta eta finantza erakundeak balioetsita.
    • Tasa: Azterketa eskubideak: 20,57 €.