FUNTZIONAMENDUA

Jarduera artistiko kulturalen katalogoa

 • 12 eta 16 urte bitarteko ikasleei zuzendutako jarduera artistiko-kulturalen katalogoa egingo da.

 • Parte hartu nahi duten artistek eta kultura-eragileek urteko edozein unetan aurkeztu ahal izango dute beren jarduera proposamena.

 • Proposamenak irizpide artistiko, pedagogiko eta ekonomikoen arabera baloratuko dira, baina baita euskarazko eskaintzari lehentasuna emanez eta edukiek genero berdintasuna eta inklusio printzipioak bermatzen eta sustatzen dituztela zainduz ere.

 • Balorazioa gainditzen duten proiektuak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Oinarrizko Lanbide Heziketa ematen duten Gipuzkoako ikastetxeei eskainiko zaien jardueren katalogoan sartuko dira.

 • Katalogoa urtero berrituko da eta Kultura Eskolaren webgune honetan egongo da ikusgai.

Ikastetxeek proposamenak aukeratuko dituzte katalogotik

 • Urtero, irailean, Gipuzkoako Foru Aldundiak ikastetxeei zuzendutako dirulaguntzen deialdi bat argitaratuko du. Deialdi horretan, jarduerak egiteko baldintzak ezarriko dira, bai eta jardueren  finantzaketarenak ere.

 • Baldintza horiei esker, jarduerak modu orekatuan banatuko dira irizpide kuantitatiboetan oinarrituta, zentro bakoitzean egin beharreko jardueren kopurua mugatuz, lurralde-oreka zainduz eta kultura esparru eta arte diziplina guztiak ordezkatuta egotea lehenetsiz.

 • Katalogoko jarduera bakoitzerako muga bat ere ezarriko du, jardueraren batean kontzentraziorik gerta ez dadin.

 • Jarduerak ikastetxeei esleitu ondoren, ikastetxeek hautatutako jarduerak sustatzen dituzten eragileak kontratatuko dituzte, katalogoan ezarritako prezioan eta egin beharreko jardueren kopuruan oinarrituta, eta jarduerak gauzatu ahala dagozkien zenbatekoak ordainduko dituzte.

 • Jarduerak ikasturtean zehar egingo dira, eskola-ordutegiaren barruan, ikasgelaren barruan zein kanpoan, jarduera motaren arabera eta, betiere, ikastetxearen komenigarritasunaren eta jarduera bakoitzaren ezaugarrien arabera.

 • Gipuzkoako Foru Aldundiak jarduera bakoitzaren kontratu-kostuaren % 90eko diru-laguntza emango die zentroei.