Araudia

 

Mezenasgoren inguruko araudia deskargatu dezakezu esteka hauen bidez:


•    2/2019 Foru Araua, otsailaren 11koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoan kultur mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriak arautzen dituena.

•    3/2004 Foru Araua, apirilaren 7koa, irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzkoa.

•    87/2004 Foru Dekretua, azaroaren 2koa, irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimen eta mezenasgoaren zerga pizgarriak aplikatzeko erregelamendua onartzen duena.

•    8/2022 Foru Dekretua, martxoaren 22koa, interes orokorreko xedeen esparruan lehentasunezko mezenasgo jarduerak 2022. urterako ezartzen dituena.