Zure azalean

Egitasmoaren izena : Zure azalean

Eragilea : Baketik fundazioa

Telefonoa
689187904
Kontaktua
Elena Arambarri

Lantzen dituen arlo artistikoak:

Antzerkia

Zein eskola-ikasgairekin duen harremana:

Etika
Zein balio sustatzen ditu
Antzerki Forumeko saioen helburua errespetua eta berdintasuna sustatzea da, jatorri, familia eta sexu-aniztasunari dagokionez. Saio horien helburua da eskoletan parte hartzen duten ikasleek aniztasunarekiko errespetuaren eta berdintasunaren balioen eta kontrabalioen kontzientzia kritikoa izatea, bizitza demokratikorako eta inklusiorako gaitasunak eraiki ditzaten.
Zein ikas mailari edo adinari zuzentzen zaio:
14 eta 16 urte bitarteko gazteentzat.
Zenbat ikaslek parte har dezakete ekitaldi baten:
Tailer bakoitzean gutxienez 8 ikasle egongo dira eta gehienez 35.
Ekitaldi bakoitzaren prezioa:

Total: 900 € + 21% IVA

Jardueraren deskribapena:

Lehen zatia: obraren antzezpena. 30 minutu irauten du. Antzezlanaren antzezpena: "Zure azalean", hiru pieza txikitan banatua: lehenak Salem-en esperientzia islatzen du, Marokotik bere aitarekin Euskal Herrira bizitzera datorren mutil batena. Bigarrenak ikusgarritasuna ematen dio Valeriako lan-desadostasun eta desadostasun pertsonalari, familia batek hartutako neska bati, eta hirugarrenak bi lagun ditu aurrez aurre, Julen eta Maddi, haren aitaren homosexualitateagatik.

Bigarren zatia: foruma. Obra aztertu ondoren, moderatzaileek entzuleei galdetuko diete kontaketaren zein puntutan gerta litekeen zerbait desberdina, amaiera positiboagora bideratzeko, eta beraiek praktikan jarriko dute eszenan. Ordu bateko iraupena du.

Hirugarren zatia: tailerra. Garapen pertsonalerako tailerra da, eta lehenago landutako gaiak sakontzen ditu. Estereotipoak lantzen dira, ikasleek beren jarrerez eta norberaren balioez ohar daitezen, beren diskurtsoaz haratago. Kontzientzia hartze hori beharrezkoa da aldatu ahal izateko. Iraupena: ordubete.

Bigarren eta hirugarren zatien artean 30 minutuko atsedenaldia dago. Guztira 3 orduko iraupena du.

 

Egunero ikastetxe bateko ikasle talde batek hartuko du parte. Tailer bakoitzean gutxienez 8 ikasle egongo dira eta gehienez 35. Era berean, ikastetxeak nahi adina hezitzailek parte hartu ahal izango dute (irakasleak, zuzendaritzako kideak, etab.)

Jarduera gauzatzeko behar diren baldintzak eta baliabideak:

Aktoreak ikastetxera bertara autoarekin sartu beharko lirateke, aparkatzeko eta beharrezko elementuen zamalanak errazteko. Hori ezinezkoa bada, ahalik eta modurik erosoenean nola egin daitekeen adieraziko da.

Antzezlana ez da antzokietan, auditoriumetan, frontoietan, kiroldegietan, aire zabaleko kantxetan... egingo. Hurbileko antzezlan bat da, eta ikasleekin elkarreraginean arituko da. Beraz, ikaslerik gabeko gela handi bat egokiena litzateke. Tailerraren bigarren zatian taldea bitan banatuko da, eta, beraz, beste gela bat beharko da.

Ikastetxeak ikasleentzako aulkiak jarriko ditu, beste bat irakaslearentzat eta beste bi aktoreentzat.

Aulki guztiak biribilean jarriko dira.

Berriro diogu: Antzerki forum osoan (3 ordu) gutxienez irakasle baten presentzia bermatuta egon behar da. Nolanahi ere, egokiena da gelako tutoreak parte hartzea saio osoan.

Jarduerari buruzko txostena:

Jardueraren alderdi artistiko-kulturalari buruzko txostena

Kasu honetan, proiektu artistiko hau tresna metodologiko bat da, balio instrumentala duena ikuspegi soziala modu sortzailean eta berritzailean kontuan hartzeagatik, eta balio partekatuak eraikitzeko balio duena: antzerki-hizkuntza metodo pedagogiko gisa eta errealitate soziala ezagutzeko eta eraldatzeko modu gisa.

Zapalduaren antzerkiaren berezko eszenako lengoaia, sinpletasunari eta Augusto Boalek "antzerki pobrea" deitzen dionari lotutako lengoaia estetikoa da, artifiziala eta arranditsua denari dimentsio berezirik eman gabe, non sintesia eta aktoreak diren benetako eguneroko egien sortzaileak. Beraz, dramaturgiak ideia horrekin batera joan behar du, pertsonaiak identifikatzen laguntzeaz gain.

Eszenografia, antzerki-forum proiektuaren ezaugarriek definitzen dute. Irudikapenaren ikusizko elementu guztiak osatu behar ditu eta horiekin atzeraelikatzen da. Atmosfera eta espazio birtuala sortzen lagunduko du ikusle-aktorea arazo erreal eta zehatzen esperientzia honetan komunikatzeko eta integratzeko. Gainera, obrak pertsonaiei planteatzen dizkien aukera eta erronkei irtenbidea eman behar die.

Eszenografiaren diseinua eta aukeraketa sormen prozesuarekiko paraleloa da eta antzerki mota honen kodeekiko leiala. Jantziak bezala, eszenografia ere sinpletasunean oinarritzen da. Kontuan hartuko da attrezzoak eta obra muntatzeko behar den materialak bi aktoreen autonomia eta lekualdaketa errazten dituela.

Antzerkiaren teknika artistikoen bidez, beraz, ikasleen bizipen-ikaskuntza lortzen dugu, autopertzepziora bideratuta, eta egoera konplexuak identifikatzeko eta konpontzeko gaitasunak eta mekanismoak ematen dizkie, baita formula kultural partekatuen bidez ere.

Jardueraren arlo pedagogikoari buruzko txostena

Lan-metodo honi bakerako hezkuntzan ikuspegi sozio-afektiboa deitzen diogu. Edukiak ez ezik, jarrerak eta balioak ere transmititu eta azpimarratu nahi ditugu. Metodologia ludikoa, parte-hartzailea, kooperatiboa, hausnarketa eta espiritu kritikoa sustatuko dituena. Ikuspegi sozio-afektiboa landu nahi den egoera "nork bere azalean bizitzean" datza, horrela, lanean ari garena ulertu eta sentiaraziko diguna lehen pertsonan esperimentatzeko, hura ikertzera motibatzeko eta, azken batean, jarrera enpatikoa garatzeko. Honek gure ebazpenak eta jarduteko moduak aldatzera eramango gaitu, hau da, konpromiso pertsonal eraldatzailea hartzera.

Bi ezaugarri handi ditu:

· Helduok adingabeei zuzendu ohi diegun diskurtsoaren, teoriaren edo gomendioaren aurrean, ekimen honek hizkuntza sortzailea, dibertigarria eta inplikatzailea eskaintzen du, haiekin komunikatzeko bitarteko gisa, askoz didaktikoagoa eta pedagogikoagoa dena; · Gurasoek edo irakasleek eskolan arrazakeria edo indarkeria bezalako gaiez irakastean adingabeei jartzen diegun entzute pasiboaren aurrean, antzerki-forumak aukera ematen die haiek ikusleak izateaz gain aktoreak eta zuzendariak diren esperientzia bat bizitzeko. Errealitate bidegabe bat fikzio bihurtzeko aukera dute. Antzerkian eraldaketa horren subjektu izateak bizitza errealean antzeko eraldaketak izaten laguntzen die.

Zapalduaren antzerkiaren metodologiaren bidez, gazteak ispilu gisa identifikatzen dira beren errealitatearekin, erabiltzen dituzten hitzekin, portaerekin eta egunero erabiltzen dituzten jarrerekin. Beren burua dramatizazioa osatzen duten hiru piezetan islatuta ikusten dute: gazte batzuk familia-ereduren batekin identifikatzen dira, nolabait etiketatutako pertsonaia batekin, beren desberdintasunean onartua izateko nahiarekin, edozein dela ere, eta inpaktu handia jasotzen dute, ez mentala, emozionala baizik, eta, beraz, fisikoki sentitzen dute, bai eta une horretan berpizten diren benetako emozioekin ere. Orduan geratzen dira soberan diskurtso guztiak, hitzaldiak eta horma guztiak. Haiek, gazteek, istorioan parte hartu, aldatu, proposatu, sortu eta erabaki egiten dute.

Proiektu honek ez du portaera aldatzea ere nahi, gaztaroan askoz sakonagoa den zerbait baizik. Aniztasunaren aurreko pertzepzio-aldaketa. Sintomak ez konpontzea, baizik eta modu jakin batean jardutera, aurrez epaitzera eta etiketatzera garamatzan barneko kausa pertsonala. Artearen bidez hitz egiteko eta positibo bihurtzeko leiho bihurtzen gara.

Proposamenaren egilearen ibilbide profesionala

Baketik fundazioa norberaren, hezkuntzaren, bizikidetzaren, antolaketaren edo gizartearen eraldaketa-prozesuak sustatzen ditu, zentzu etikoarekin. Aldaketa-prozesu horiek esperientziaren pedagogiaren bidez sustatzen dira. 15 urte bete ditu Baketik Fundazioak, eta erreferente gisa aurkeztu du bere burua bitartekotza-lanetan, gatazkak konpontzen eta hainbat prestakuntza-prozesuren bidez elkartasuna eraikitzen. 2007. urteaz geroztik, Baketik taldeak, Antzerki Forumaren metodologiari esker, sentsibilizazio-lan bat egin du, batez ere haurren eta gazteen artean, jazarpenari, arrazakeriari, alkohol-kontsumoari, bide-hezkuntzari edo emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari dagokienez.

2007tik 2020ra arte, gutxi gorabehera 30.000 ikaslek parte hartu dute gure lanetan. Ikasleek, euren irakasleek, Baketik-ek eta saioetara joan ahal izan diren pertsonek egindako ebaluazioa bat dator: antzerki parte-hartzailearen formula hau zuzena eta eraginkorra da eskolan balio etikoak sustatzen laguntzeko. Ordutik, gai desberdinak jorratzen joan garen heinean, etengabe osatzen joan da proiektua; eta aberasten ere, metodologiaren aplikazio eta garapenean eskuratutako esperientziari eta lantegietan parte hartu duten guztien ekarpenei esker.

Proiektuaren partaideak honakoak dira: Ohiana Maritorena, zinema, telebista, antzerki eta dantza irakaslea. Ander Iruretagoiena, zinema, telebista eta antzerkiko aktorea. Elena Arambarri antzerki-zuzendariak, eskolako bitartekariak, coach-ak eta 15 urte baino gehiagoko esperientzia duen hezitzaileak koordinatzen du fundazioko hezkuntza-arloa.