​Gipuzkoako Foru Aldundia

Departamentuak - Bide Azpiegiturak

Jarduera esparruak eta eginkizunak

  1. Errepide sarea planifikatzea.
  2. Lurraldeko errepide sarea eraiki, artatu eta ustiatzea.     
  3. Bizikleta bideen azpiegituren arloan:
    - Errepideak eraikitzeko proiektuetan sartuta dauden bizikleta bideen azpiegiturak eraikitzea, horien trazatua errepidearen plataforma ondotik doanean.
    - Gipuzkoako Foru Bizikleta Bideen Sarearen Katalogoaren barruan dauden bizikleta bideen sarearen ohiko artatze-lanak gauzatzea, eta sare hori zaintzea nahiz ustiatzea.
  4. Indarrean diren arauetan esleitzen zaizkion gainerako eskumenak gauzatzea.
     

Departamentu honi atxikitzen zaio «Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia - Agencia Guipuzcoana de Infraestructuras SA» foru sozietate publikoa.

 

Ekin lanari!