Eusko Jaurlaritza

Sailak - Osasuna

Jarduera esparruak eta eginkizunak

Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Osasun Sailari:

  1. Osasun-plangintza eta -antolamendua.
  2. Osasun publikoa eta elikadura-higienea.
  3. Zaintza epidemiologikoa.
  4. Farmazia-antolamendua.
  5. Droga-mendekotasunak.
  6. Sailari atxikita dauden erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak zuzentzea.
  7. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

Sail honi atxikita daude:

  1. Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua zuzenbide pribatuko erakunde publikoa.
  2.  Berrikuntza eta Ikerketa Sanitariorako Euskal Fundazioa - BIOEF .

Ekin lanari!