​Gipuzkoako Foru Aldundia

Departamentuak - Jasangarritasuna

Jarduera esparruak eta eginkizunak

 1. Aldaketa klimatikoaren aurkako borroka.
 2. Jasangarritasun energetikoa.
 3. Jasangarritasuna (Agenda 21 eta Agenda 2030), eta ingurumen hezkuntza eta sentsibilizazioa.
 4. Ingurumen eraginaren ebaluazioa.
 5. Hiri hondakinen kudeaketaren planifikazioa eta garapena, eta ekonomia zirkularra.
 6. Jarduera sailkatuak.
 7. Lurraldearen hornidura eta saneamendu plan orokorra.                  
 8. Uraren kalitate kontrola.
 9. Hondartzen eta itsasertzaren kudeaketa integrala.
 10. Bizikleta bideen azpiegituren arloan: lankidetza teknikoa eskaintzea Mugikortasuneko, Turismoko eta Lurralde Antolaketako Departamentuari Foru Bizikleta Bideen Sarea garatzeko; eta gainbegiratze teknikoa egitea, bai aipatu departamentuak kudeatzen dituen bizikleta bideak eraikitzeko proiektuak idatzi, izapidetu eta onesterakoan, bai proiektu horietako obrak kontratatu eta gauzatzerakoan.
 11. Indarrean diren arauetan esleitzen zaizkion gainerako eskumenak.
   

Departamentu honi atxikitzen zaio «Gipuzkoako Aldaketa Klimatikoaren Fundazioa/Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa» foru fundazio publikoa.

 

Ekin lanari!