​Gipuzkoako Foru Aldundia

Departamentuak - Kultura, Lankidetza , Gazteria eta Kirola

Jarduera esparruak eta eginkizunak

 1. Liburutegia, kulturaren sustapena eta hedapena.
 2. Ondare artistikoa, artxiboak eta museoak.
 3. Ikus arteak.
 4. Lurraldeko kultur esparruko elkarte eta erakundeekiko harremanak.
 5. Lankidetza.
 6. Gazteria eta garapen komunitarioa. Gazte egoitzak eta aterpetxeak.
 7. Eskolako kirola eta guztiontzako kirola.
 8. Kirol ekipamenduaren sustapena eta arrazionalizazioa.
 9. Lurraldeko federazioak eta kirol elkarteak.
 10. Indarrean diren arauetan esleitzen zaizkion gainerako eskumenak.
   

Departamentu honi atxikitzen zaio «Kirolgi Fundazioa» foru fundazio publikoa.

Ekin lanari!