​Gipuzkoako Foru Aldundia

Departamentuak - Lurralde Oreka Berdea

Jarduera esparruak eta eginkizunak

  1. Nekazaritza eta landa garapena.
  2. Abeltzaintza, mendiak eta naturagunea.
  3. Baso baliabideak antolatzea eta hobetzea.
  4. Natura artatzea.
  5. Ehiza eta arrantza aberastasunaren aprobetxamendua babestu, artatu eta sustatzea.
  6. Lurralde oreka.
  7. Nekazaritza, landa garapena, natura ingurunea eta lurralde orekaren koordinazioa.
     

Departamentu honi atxikitzen zaizkio «Etorlur Gipuzkoako Lurra SA» foru sozietate publikoa eta «BSTK Fundazioa» foru fundazio publikoa.