Eusko Jaurlaritza

Sailak – Kultura eta Hizkuntza Politika

Jarduera esparruak eta eginkizunak

  1. Hizkuntza-politika.
  2. Euskara sustatzea.
  3. Ondare historiko-artistikoa kudeatu eta babestea; museoak, liburutegiak eta artxibategiak.
  4. Arte- eta kultura-jarduerak eta horien zabalkundea.
  5. Kirolak.
  6. Komunikabide sozialak; irratien emakida eta frekuentzien esleipena.
  7. Sailari atxikita dauden erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak zuzentzea.
  8. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.