Eusko Jaurlaritza

Sailak – Kultura eta Hizkuntza Politika

Jarduera esparruak eta eginkizunak

Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari:

  1. Hizkuntza-politika.
  2. Euskara sustatzea.
  3. Kultura-ondarea.
  4. Ondare historiko-artistikoa kudeatu eta babestea; museoak, liburutegiak eta artxibategiak.
  5. Arte- eta kultura-jarduerak eta horien sustapena eta zabalkundea.
  6. Jarduera fisikoa sustatzea.
  7. Kirolak.
  8. Komunikabide sozialak; irratien emakida eta frekuentzien esleipena.
  9. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
  10. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.


Sail honi atxikitzen zaizkio «Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundea / Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE)» eta «Euskadiko Liburutegia» erakunde autonomoak; «Euskal Irrati Telebista / Radio Televisión Vasca (EITB)» eta «Instituto Vasco Etxepare Euskal Institutua / Basque Institute» zuzenbide pribatuko ente publikoak; «Euskadiko Orkestra SA / Orquesta de Euskadi SA» sozietate publikoa; eta «Fundación Basque Team Fundazioa» eta «Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria-Euskal Herriko Gazte Orkestra Fundazioa» sektore publikoko fundazioak.