​Gipuzkoako Foru Aldundia

Departamentuak - Mugikortasuna eta Lurralde Antolaketa

Jarduera esparruak eta eginkizunak

  1. Garraioak eta plangintza.
  2. Bizikleta bideen azpiegiturak.
  3. Lurralde antolaketa eta kohesioa.
  4. Hirigintza planak sustatu eta gainbegiratzea.
  5. Lurraldea sustatu eta lurzorua kudeatzea.
  6. Foru Aldundiak bere erabilera administratiboetarako behar dituen eraikinak eraiki eta birgaitzea.
  7. Ondare kudeaketa teknikoa.
  8. Lurralde informazioa.
  9. Indarrean diren arauetan esleitzen zaizkion gainerako eskumenak

Ekin lanari!