​Gipuzkoako Foru Aldundia

Departamentuak - Gobernantza eta Gizartearekiko Komunikazioa

Jarduera esparruak eta eginkizunak

 1. Diputatuen Kontseiluko Idazkaritza.
 2. Foru Aldundiak Batzar Nagusiekin nahiz Arartekoarekin dituen harremanak nahiz komunikazioak koordinatzea.
 3. Legezkotasunaren barne kontrola, lege aholkularitza orokorra, eta Gipuzkoako Foru Aldundia nahiz bere organoak auzitegietan defendatzea.
 4. Foru Aldundiari Toki Administrazioari lotutako ondorengo esparru hauetan dagozkion eskumenak: udalerrietako nahiz udalerriez gaindiko eremuetako lurralde mugapeak, Gipuzkoako Toki Erakundeen Foru Erregistroa, gaikuntza nazionaleko Toki Administrazioko funtzionarioak eta aholkularitza.
 5. Departamentuen arteko koordinazioa eragitea araugintza egutegia prestatzeko.
 6. Foru Aldundiak Gipuzkoako Lurralde Historikoko Batzar Nagusietako hauteskundeen dei egile den heinean dituen eskumenak.
 7. Foru Sektore Publikoaren Jardueren eta Ondasun Interesen Erregistroak.
 8. Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala.
 9. Funtzio publikoa.
 10. Kontratazio publikoa.
 11. Gobernu ona eta zuzentasun instituzionala.
 12. Administrazioaren berrikuntzarako eta aldaketarako politikak.
 13. Administrazio elektronikoa eta digitala.
 14. Antolaketa eta informazio sistemak.
 15. Zerbitzu orokorra.
 16. Ibilgailuak.
 17. Foru inprimategia eta argitalpenak.
 18. Gardentasunaren alorreko koordinazioa.
 19. Herritarren partaidetza.
 20. Prebentzioa, suteen itzalketa eta sorospena.
 21. Indarrean diren arauetan esleitzen zaizkion gainerako eskumenak.

Ekin lanari!