Eusko Jaurlaritza

Sailak - Gobernantza Publikoa eta Autogobernua

Jarduera esparruak eta eginkizunak

 1. Instituzioen arteko, Legebiltzarrarekiko eta Arartekoarekiko harremanak.
 2. Jaurlaritzaren Idazkaritza
 3. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria
 4. Toki Administrazioaren arloan legeek eta araudiek Jaurlaritzari esleitzen dizkioten administrazio-egitekoak.
 5. Araubide orokorreko elkarteak, fundazioak eta elkargo profesionalak (babeslaritza, erregistroa).
 6. Berrikuntza publikoa, bereziki Administrazio eta gobernu elektronikoak, gardentasuna, herritarren parte-hartzea eta akzio publikoan gobernu ona.
 7. Euskal administrazio publikoen antolaketa eta prozeduraren araubidea.
 8. Eusko Jaurlaritzaren Zerbitzu Juridiko Zentrala.
 9. Barne-araudia kontrolatzea; lege garapenaren alorrean jardutea, Euskal Zuzenbide Zibila zaindu, egokitu eta garatzea barne.
 10. Autonomiaren garapen-politika eta, horretarako, sailen jarduna koordinatzea.
 11. Euskadiko Autonomia Estatutua defendatzea.
 12. Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoa. Euskal Autonomia Erkidegoko herri administrazioen kide anitzeko organo aholku-emaile gorena.
 13. Giza baliabideen politika, kalitatezko eta garapen etengabean dauden zerbitzu publikoetatik eratorritako beharrizanei erantzuteko.
 14. Langile lan-kontratukoen eta funtzionarioen ordezkariekin harremana eta negoziazioa.
 15. Langileen eta zerbitzuen arloko Ikuskaritza Nagusia.
 16. Administrazioaren eraikin eta egoitzei buruzko politika.