Eusko Jaurlaritza

Sailak- Lana eta Enplegua

Jarduera esparruak eta eginkizunak

Honako egiteko eta jardun-arlo hauek dagozkio Lan eta Enplegu Sailari:

  1. Enplegu-politika, eta enplegurako lanbide-heziketa, dekretu honen 10.1.b) artikuluan eza-rritakoaren arabera. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetza izango du, betiere zerbitzu horren erantzukizunen barruan.
  2. Lan-arloko legeek lan-harremanei buruz ezartzen dutena egikaritzea.
  3. Gizarte-ekonomia: kooperatibak, lan-sozietate anonimoak eta ekonomia solidarioa.
  4. Enpresen gizarte-erantzukizuna.
  5. Gizarte Segurantza, Autonomia Estatutuan aurreikusitako moduan.
  6. Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Sistema.
  7. Sailari atxikita dauden edo haren mendeko diren sektore publikoko entitateak zuzentzea, legeek eta erregelamenduek ezartzen dutenaren arabera.
  8. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

 

Sail honi atxikitzen zaizkio «Osalan, Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea / Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales» eta «Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua» erakunde autonomoak.

Ekin lanari!