​Gipuzkoako Foru Aldundia

Departamentuak - Ogasuna eta Finantzak

Jarduera esparruak eta eginkizunak

  1. Zerga Administrazioa.
  2. Ekonomi ituna, Estatuaren aldeko kupoa, eta Autonomia Erkidegoari nahiz Lurralde Historikoko udalerriei egin beharreko ekarpenak.
  3. Eskualdatutako eskumen nahiz zerbitzuen balioespena.
  4. Europako funtsen kudeaketa.
  5. Lurralde Historikoaren aurrekontu orokorrak egin, kudeatu, jarraitu eta kontrolatzea.
  6. Barne kontrol ekonomikoa eta kontabilitatea.
  7. Diruzaintza, zorpetzea, bermeen eraketa eta finantza erakundeekiko harremanak.
  8. Udalen eta udalez gaindiko erakundeen finantza babesa eta aholkularitza.
  9. Enpresa-ondarearen politika definitzea eta haren Kudeaketa.
  10. Indarrean diren arauetan esleitzen zaizkion gainerako eskumenak.

 

Ekin lanari!