Eusko Jaurlaritza

Sailak – Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa

Jarduera esparruak eta eginkizunak

  1. Turismoa.
  2. Merkataritza.
  3. Kontsumoa.
  4. Merkataritza, Industria eta Nabigazioko ganberak.
  5. Sailari atxikita dauden edo sailaren mendekoak diren erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak zuzentzea.
  6. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.