Eusko Jaurlaritza

Sailak - Hezkuntza

Jarduera esparruak eta eginkizunak

  1. Araubide orokorreko zein araubide bereziko irakaskuntzak, etapa eta maila desberdinak barnean direla.
  2. Goi-mailako hezkuntza.
  3. Bizitza osoan kualifikazioak eskuratu edo areagotzea dakarten ikaskuntza-jarduerak.
  4. Lanbide-heziketa zeinaren bidez bizialdi osoan kualifikazioak eskuratu edo areagotuko baitira. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren lankidetza estua izango du.
  5. Zientzia-politika; ikerketa teorikoa eta aplikatua bultzatu eta koordinatzea.
  6. Sailari atxikita dauden erakunde autonomoak, zuzenbide pribatuko erakunde publikoak eta sozietate publikoak zuzentzea.
  7. Legeek eta erregelamenduek ematen dizkioten gainerako ahalmenak.

Ekin lanari!