Atzealdea

Gorputzetik ikasten

Egitasmoa: Gorputzetik ikasten

Eragilea : Nerea Ganboiti eta Eider Zuriarrain

Telefonoa
649108698
Kontaktua
Eider

Lantzen dituen arlo artistikoak:

Dantza

Zein eskola-ikasgairekin duen harremana:

Gizarte zientziak
Euskara
Gorputz hezkuntza
Etika
Zein balio sustatzen ditu
Hezkidetza, tratu onak, enpatia, asertibitatea, elkartasuna, harreman trebetasunak, autoezagutza eta autoestimua, mugak jartzen ikastea, talde izaera sustatzea, konfiantza, genero-ikuspegia.
Zein ikas mailari edo adinari zuzentzen zaio:
Guztiak
Zenbat ikaslek parte har dezakete ekitaldi baten:
Gela bat
Ekitaldi bakoitzaren prezioa:
1080€ (BEZa salbuetsita)
Jardueraren deskribapena:

ZER DA BIODANTZA?

Gorputz adierazpen sistema bat izateaz gain, garapen pertsonalerako proposamena ere bada non, talde testuinguru batean, musika, mugimendua eta ariketa/dantza antolatuen bitartez, gure gaitasun naturalak garatzen diren. Hala nola:

BARNE INDARRA, SORTZAILETASUNA, ENPATIA, AUTOESTIMUA, KONfIDANTZA,
AFEKTIBITATEA, KOMUNIKAZIO naturala, ENTZUTE AKTIBOA, EGIAZKO
NORTASUNA, ERLAXAZIOA, ADIERAZPEN LIBREA, HARMONIA, NORBERE
KOHERENTZIA, OSASUNA, INTUIZIOA, XAMURTASUNA...

ZERTAN DATZA

Talde testuinguru batean, musika eta kontsigna konkretu baten bidez, dantza
antolatu batzuk eskaintzen dira.

Saioak teoriko-praktikoak dira. Hain zuzen, lantzen ari garen gaiaren inguruko
kokapen teoriko bat eskainiko da eta, ondoren, gai horri dagokion bizipena edo
esperientzia biziko dugu gorputz mugimenduaren bidez. 3 momentu desberdinetan
banatzen da saio bakoitza:

GAIAN KOKATZEKO DINAMIKAK

Modu desberdinetako proposamenak egingo dira atal honetan. Hala nola,
aurreiritzietatik abiatzeko hausnarketak, talde hausnarketak, elkarrizketak, irudi edo
bideoak ikustea, galderak erantzuteko proposamenak, etab. Finean, gaian murgiltzen
hasteko proposamena izango da eta, hasiera batean, atal kognitibotik egingo dugu
sarrera.

Atal hau irakasleak gidatuko du, segurtasun eta konfidantza giroa eskeiniz. Ahalik
eta modu parte-hartzaileena bilatzen saiatuko da izan ere, proposamena ez da irakasleak
gaiari buruzko datuak eskaintzea edo informazioa helaraztea baizik eta parte-hartzaileei
gaiari buruzko hausnarketa propioak pizten laguntzea.

 

Jarduera gauzatzeko behar diren baldintzak eta baliabideak:
Gure saioak aurrera eramateko honako materiala beharko genuke:
• Ikastetxearekin aurretiazko bilera (beraien beharrak zeintzuk diren jakiteko)
• Libre mugitzeko espazioa
• Musika jartzeko tresna (bozgoragailua)
• Folio batzuk
Jarduerari buruzko txostena:

GORPUTZ MUGIMENDU SAIOA

Hitzik gabeko esperientzia da honakoa. Soilik gorputzarekin egiten dugun
mugimendua eta komunikazioa lantzen da. Proposatzen diren gorputz dinamika guztiak
modu egokian bideratzeko, isilik egotea oso beharrezkoa da, beste arrazoiren artean,
bereziki gorputzari hitz egiteko lekua uzteko helburua delako.

Parte-hartzaile bakoitzak mugitu eta erabakiak hartu ahal izango dituela libreki,
egiten diren proposamenen barruan. Jolasa eta mugimendua, sormen eta askatasun leku

bezala aurkeztuko dugu, non pertsona bakoitza libre mugitu ahal izango den, bere erabaki propioak hartuz.

BIZITAKOA KONPARTITZEA

Azken momentuan gorputz mugimendua gelditu egiten da berriz eta lasaitasunera
bueltatzen gara. Hemen, parte-hartzaile bakoitzak izandako esperientzia konpartitzeko
unea elkarbanatzen da. Berriz ere hitzezko adierazpenera bueltatuta. Oso une
interesgarria da zubiak egiten hasteko; norberak sentitu duena edo pentsatu duenaren
kontzientzia argiagoa eskuratzeko. Eta sentitu edo pentsatutakoari komunikazio argia
jartzeko.

ZERGATIK BIODANTZA HEZKUNTZAN?

Bizi dugun jendartean pentsamenduaren garrantzia gailendu da, gorputzaren eta
emozioen kontzientzia eta adierazpenaren gainetik. Baina irakaskuntza prozesuak –eta
bizi prozesuak orokorrean- esanguratsuak izan daitezen, pertsona osatzen duten hiru
oinarriak kontuan izan eta bateratzea ezinbestekoa da; emozioak, pentsamendua eta
gorputza. Sentitu, Pentsatu eta Egin.

Ideia hau osatzera dator, jarraian aurkezten den Mari Luz Estebanen azalpena:

“ Hezkuntza da gorputzarekin eta gorputzetik egiten den zerbait. Gauza bat da zerbait
jakin eta ezagutzea, eta beste bat zerbait horretaz jabetzea. Pedagogian normalean
ezagutzan jartzen ditugu indarrak, baina jabetzea beharrezkoa da eta jabetzen gara
gorputzaren bidez. Zerbait gorpuzten dugunean, haragi egiten dugunean,
barneratzen dugunean jabetzen gara horretaz.” Mari Luz Esteban, Argia.eus

“Hezkuntza da gorputzarekin eta gorputzetik egiten den zerbait “

Esan bezala, gorputz esperientziatik sortzen den ulermena berreskuratzea da
proposamena. Eta honi erantzutera dator biodantza besteak beste:

BIZIPENETAN OINARRITUTAKO PROPOSAMEN PRAKTIKOA da; maila teorikoan hitz egin eta lantzen diren gaiak gorputzez bizi ahal izateko. Gorputza bihurtzen da gure tresna pedagogiko nagusia.

PENTSAMENDUA garatzeaz gain, EMOZIOEN ETA GORPUTZAREN KONTZIENTZIA HARTZEA ETA ADIERAZPEN LIBREA lantzen da.

Egunerokoan sor daitezkeen GATAZKA EDO GAI-BEHAR KONKRETUAK lantzen dira.

Proposamenaren egilearen ibilbide profesionala

Gure esperientziari dagokionez, azken urte hauetan gure irakasle lanaz gain,
Biodantzako saioak ematen aritu gara. Biok irakasleak gara. Hezkuntza formalean egiten
dugu lan. Lehenengo eta bigarren mailako hezkuntzan.

Baina, hezkuntzan gorputzak zuen presentzia urriaz jabetuta biok BIODANTZAko 3
urtetako formazioa (gehi beste urtebete biodantza haur eta nerabeen espezializazioan)
burutu genuen Gasteizen. Orduz geroztik, bi alorretan gabiltza lanean.

Nerea Arrasateko Biodantzako talde bateko bidelagun izan da lau urtez zehar.
LHko bere tutoretza taldean bi urtetako biodantza saioak eman ditu. Ikas komunitate
osoko (irakasle, ikasle, guraso, hezitzaile, garbitzaile, sukaldari) topaketak egin izan ditu.
Aretxabaletako Lanbide Heziketako eskolan klaustro mailan zabaldutako 5 saiotako
tailerra bideratu du, besteak beste.

Eiderrek berriz, Nikabio lokalean ematen diren Biodantza saioetan ordezkapenak egiten
aritu da. Bestalde, Zarauzko ludotekan haurrekin biodantzako saio batzuk burutu ditu.
Zarauzko Salbatore Mitxelena Ikastolan DBH 3ko ikasleekin 6 asteko programa bat garatu zuen”Gorputza irakaskuntzan txertatzen” izenburupean.

Zarauzko Antoniano ikastetxean, LH6ko ikasleekin eta bertako Klaustroarekin
(irakaslegoarekin) biodantzako saioak burutu zituen iaz, 6 asteko beste programa bati
esker.

Usurbilgo Ikastolan klaustroan saio bat burutu genuen.