Atzealdea 3/2004 FA Mezenasgoaren Foru Araua

3/2004 FA Mezenasgoaren Foru Araua

3/2004 Foru Araua, apirilaren 7koa, irabazi asmorik gabeko entitateen zerga erregimenari eta mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriei buruzkoa.