Atzealdea 2/2019 FA Kultur mezenasgoaren Foru Araua

2/2019 FA Kultur mezenasgoaren Foru Araua

2/2019 Foru Araua, otsailaren 11koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoan kultur mezenasgoaren aldeko zerga pizgarriak arautzen dituena.