Gipuzkoako Foru Aldundia

Diru sarreren eta gastuen antolaketa

Ekin lanari!

Azter itzazue datu horiek eta erantzun hurrengo galderei:

  • Zenbat diru jaso du 2022an zergen bidez?
  • Zein da diru gehien bildu duen zerga? Zenbat diru izan da 2022an? zein % suposatu du diru sarrera guztietatik?
  • Ondoren zeinek bildu du gehien? Zenbat jaso du eta zein da portzentaia?
  • Banaketa aztertuko dugu oraingoan: zein erakundek jaso du diru gehien? zenbat izan da? zein % suposatu du?
  • Beste erakundeek zenbat jaso dute? Zein izan da bakoitzaren %a?
  • Foru Aldundiak zergetatik gain zein diru iturritik jasotzen du dirua? zenbat jaso du? Foru Aldundiak beste zein diru iturri izan ditu?
  • 2022an bildu den dirua 2021ekoa baino handiagoa da, zein portzentaian da handiagoa?
  • Foru Aldundiak zerbitzuak eskaintzen ditu, zein da diru gehien daraman saila? zenbat diru darama?
  • Ondorengoa zein da eta zenbat darama?
  • Ondorengo departamentu guztiak zerrendatu eta jarri bakoitzak daramana handienetik txikienera.

Atzera