Planen Ingurumen-ebaluazioa

Julian Lizardi, Kojuene eta Karabelaberri eraikinen kalifikazioa aldatzeko Asteasuko Arau Subsidiarioen Aldaketa