Gipuzkoako azpiegitura berde sarearen proposamena

Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentuak Gipuzkoako azpiegitura berdea planifikatzeko diagnostiko bat egin du, eta, bertan, mugaketa proposamen bat aurkeztu du, lurralde planetan eta hirigintza plangintzetan txerta dadin. Proposamena garrantzi ekologikoa, ekosistemen zerbitzuak eta zatikatze maila kontuan hartzen dituzten irizpide teknikoetan oinarritzen da, eta koherentea da Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan zehaztutako EAEko Azpiegitura Berdearen Sarearekin. Horrela, guztira 104 eremu proposatzen dira -FEIG, funtzionaltasun ekologikorako intereseko guneak-, Gipuzkoako udalerri guztietara iristen den sare interkonektatua osatzen dutenak. Era berean, diagnostikoan, hainbat eremu identifikatzen dira non azpiegitura berdearen funtzionaltasuna hobetu behar baita.


Kapak
Mapa
Actual
Mapa
Mapa Gris
OpenStreetMap
Open Gris
1946
1956-57
1977-78
1983
1997
2004
2006
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Actual

Helbide honetan, mugaketa proposamenaren inguruko ekarpenak eta hobetzeko proposamenak egin daitezke: azpiegituraberdea@gipuzkoa.eus

 

DOKUMENTUAK