Gipuzkoako hiri hondakinen kudeaketari buruzko datuak

Behatokiaren funtzioetako bat da Gipuzkoako hiri hondakinen kudeaketari buruzko datuak biltzea. Horretarako, mankomunitateetatik eta GHKtik (Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa, SAU) bildutako datuak irizpide homogeneoen arabera aztertu eta tratatzen dira, Gipuzkoa osoko egoera zehaztu eta datu horien komunikazioa zein interpretazioa errazteko.

Jarraian ageri dira azken urteetako datu garrantzitsuenak, Gipuzkoa mailan, bilketa datuak materialaren arabera, eta mankomunitate zein udalerri bakoitzaren arabera sailkatuta.

  Hiri hondakinen 2022ko bilketa datuak

  Hiri hondakinen 2021ko bilketa datuak

 Hiri hondakinen 2020ko bilketa datuak

  Hiri hondakinen 2019ko bilketa datuak

 Hiri hondakinen 2018ko bilketa datuak

 

Hiri hondakinen bilakaerari buruzko datuak kontsultatzeko bestelako iturri interesgarriak honako hauek dira: