Iraunkortasunerako diru laguntzak

Gipuzkoako TA21eko Behatokiak badu, 2006. urteaz geroztik, berariazko laguntza lerro bat, Tokiko Agenda 21 garatzera zuzendua.

Laguntza horien helburua da tokiko ekintza planetan jasotako ekintzak gauzatzea, TA21etan jasotako inbertsio proiektuak finantzatuz, hau da, toki erakundeek ezin dituztenak beren gain hartu, duten kostu handiarengatik. Era berean, kontuan hartuz udalerri gehienetan azken urteetan eman den tokiko ekintza planen indarraldiaren eta eraginkortasunaren galera, bertan jaso da laguntza horien zati bat TA21ari lotutako planifikazio jarduketetara bideratzeko aukera, hala nola tokiko ekintza planak berrikustera.

Guztira, 2006. eta 2014. urteetan, TA21eko berariazko lerroaren bitartez, 5,2 milioi euro esleitu dira TA21etan jasotako jarduketak garatzeko.

Tokiko ekintza planetan jasotako ekintza guztien artean, lehentasunez finantzatzen dira, deialdi bakoitzean, lehenetsitako eremu tematikoei lotutako proiektuak. Hori lagungarria da lerrokatzeko udalek burutzen dituzten proiektuak eta Ingurumen Zerbitzuak berezkoagoak dituen jarduera esparruak. Diru laguntzak lehentasunez xedatu zaizkien eremu tematiko lehenetsiak, aldatzen joan dira urteen poderioz.

Tokiko Agenda 21ak garatzeko diru laguntza jasotzeko aukera dute Udaleko Osoko Bilkurak dagokion Ekintza Plana onartu duen udalek edo TA21eko prozesu bat hastera doazenek, baita sektore publikoko entitateak partaide diren merkataritza sozietateek ere, Eskualdeko Ekintza plana onartua dutenek edo udal ekintza planak burutzen laguntzeko jarduketak egiten dituztenek. Deialdiak urtero egiten dira, eta eskaera Gipuzkoako Foru Aldundiko diru laguntzen atariaren bitartez egin behar da.

2019 deialdia

 

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu

Lurralde Historikoko udalei diru laguntzak ematea, hartara ingurumen izaerako Garapen Iraunkorreko Helburuak (GIH) lortzen lagunduko duten azterketak, planak eta proiektuak egiteko eta Tokiko Agenda 21ak garatzeko:

  • GIH 6. «Uraren eskuragarritasuna eta haren kudeaketa iraunkor bat bermatzea eta denontzako saneamendu bat bermatzea».
  • GIH 11. «Lortzea hiriak eta giza asentamenduak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta iraunkorrak izatea».
  • GIH 12. «Kontsumo eta ekoizpen modalitate iraunkorrak bermatzea».
  • GHI 13. «Premiazko neurriak hartzea aldaketa klimatikoari eta haren eraginei aurre egiteko».
  • GHI 14. «Ozeanoak, itsasoak eta itsas baliabideak artatzea eta modu iraunkorrean erabiltzea garapen iraunkorrerako».
  • GHI 15. «Lur ekosistemak babestea, lehengoratzea eta haien erabilera iraunkorra sustatzea, basoak modu iraunkorrean kudeatzea, desertifikazioaren aurkako borroka, lurren degradazioa eten eta irauli, eta aniztasun biologikoaren galera geldiaraztea».

Oinarriak:

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/02/26/c1901047.pdf