Gipuzkoako Pobrezia Energetikoaren Behatokia

2017. urtean, Gipuzkoako etxeen % 13,2k (67.400 pertsona) gehiegizko gastua egiten zuten energia ordaindu ahal izateko, eta etxeen % 9k (65.100 pertsona) aitortzen zuten ezin zutela etxeko tenperatura behar bezala mantendu. Gipuzkoa ez dago gaizki kokatua, ez estatuarekiko konparazioan ez Europako beste herrrialde batzuekiko konparazioan, baina estatistiketatik kanpo, errealitatea da etxe askok ezin dutela energia ordaindu, ez eta oinarrizko konforta mantendu ere (OMEren parametroak).

Pobrezia energetikoa honela definitu daiteke: etxeek jasaten duten egoera bat, non ezin dezaketen behar adinako energia-zerbitzurik izan etxeko beharrak betetzeko, edo behartuta dauden diru sarreren gehiegizko parte bat erabiltzera beren etxebizitzetako gastu energetikoari aurre egiteko.

Nahiz eta, jatorriz, pobrezia energetikoaren kontzeptua sortu zen etxebizitzetan konfort termikoaren maila egoki bat mantentzeko ezintasuna definitzeko, egun, haren definizioa ez dagokio termikoari soilik. Egun, kontuan hartzen dira, baita ere, berokuntzaz gain, etxebizitzaren esparruko bestelako zerbitzu energetikoak, hala nola argiztapena, ur bero sanitarioa, aire egokitua, hozketa eta sukaldea, eta gainerako etxekotresnak. Ez dira sartzen, aldiz, telefoniako edo interneteko zerbitzuak, ibilgailuen erregaiak, eta orokorrean, etxerako zuzenduta ez dagoen edo bizitegiz besterako den edozein kontsumo energetiko.

Energia funtsezko ondare bat da, eta pobrezia energetikoa, berriz, herritarren ahultasun energetikoaren neurri bat. Pobrezia energetikoaren arrazoi nagusiak, eta hori murrizteko neurriak (zuzenketa, prebentzioa eta aldaketa) honako hauek dira:

Arrazoi nagusiak Pobrezia energetikoa murrizteko neurriak

Etxeetako diru sarrera baxuak

“Osasun” sozioekonomiko orokorraren egoera txarra

PREMIAZKOAK-ZUZENTZAILEAK:
  • Tarifa sozialak
  • Zuzeneko diru laguntzak

Energiaren kontsumoa kudeatzeko irizpiderik eza

Ohitura txarrak

PREBENTIBOAK:

  • Aurrezpen energetikoa (faktura murriztea):
  • Kontsumitzaile gisako gure portaera hobetzeko informazioa: gure kontsumo datuak ezagutzeko, energia irizpidearekin erosi ahal izateko eta gure kontsumo ohitura hobetzeko eskubidea defendatzea.

Etxebizitzen, instalazioen eta ekipamenduen eraginkortasun energetiko mugatua:

Irizpide energetikorik gabeko eraikitze eta ekipamenduaren kultura

PREBENTIBOAK:

  • Eraginkortasun energetikoa (energia gutxiagorekin gauza bera egitea) eta autokontsumorako energia sortzea iturri berriztagarrietatik abiatuz:
  • Informazioa eta hobekuntzak eraikinean, instalazioetan, etxetresnetan, ekipamenduetan, ibilgailuetan,...

Energiaren prezio garestiak

Egungo eredu energetiko ez iraunkorra

ERALDATZAILEAK:

Iraunkorragoa den beste eredu batera mugitzen laguntzen duten ekimen kolektiboak. Adibidez:

  • Kooperatiba energetikoak (kontsumoa, energia sorkuntza)
  • Energia alorrean tokiko eta eskualdeko politika aktiboak garatzea.
  • Komunitateen autokontsumorako sorkuntza banatua

Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako foru departamentuak 6 urte baino gehiago daramatza Gipuzkoako herritarren egoera aztertzen energiaren arazoaren aurrean, eta bi azterlan argitaratu dira 1.500 etxetako pobrezia energetikoari buruz, 2013. eta 2015. urteetan, SiiS-Dokumentazio eta Ikerketa Zentroarekin lankidetzan. Hirugarren azterlana 2018an argitaratuko da.

Pobrezia Energetikoa Gipuzkoan 2015

pdf
402.94 KB
Pobrezia Energetikoa Gipuzkoan 2015
GIPUZKOAKO POBREZIA ENERGETIKOA 2015
pdf
2.33 MB
Pobrezia Energetikoa Gipuzkoan 2015
GIPUZKOAKO POBREZIA ENERGETIKOA 2014: ANALISI KUANTITATIBOA

 

Pobrezia Energetikoa Gipuzkoan 2013

pdf
1.66 MB
Pobrezia Energetikoa Gipuzkoan 2013
POBREZIA ENERGETIKOA GIPUZKOAN 2013