Hiri hondakinen karakterizazio azterketak

Hiri hondakinen karakterizazio azterketen helburua da hiri hondakinen osaketa eta kopurua ezagutzea. Hondakin horien osaketan eragina duten faktoreak asko direla kontuan hartuz, baita osaketa hori etengabeko bilakaeran dagoela ere, aldian behin egin behar dira azterketa horiek, hala informazio eguneratua eduki ahal izateko.

Hautatutako metodologia eta laginketa planaren arabera, ezaugarrien azterketen emaitzak ezberdinak dira.

Jarraian ageri dira azken urtetan egindako ezaugarri azterketak.

   2022ko karakterizazioaren emaitza metatuak
   Errefusaren azterketa

 

   2022ko karakterizazio azterketaren txostena
   Errefusaren eta organikoaren azterketak

 

   2016ko karakterizazioaren emaitza metatuak
   Errefusaren azterketa, landa-lana

 

   2016ko karakterizazio azterketaren txostena
   Errefusaren azterketa, landa-lana

 

   2012ko karakterizazio azterketa
   Hondakinen bilketarako sistema ezberdinetan sorrarazitako errefusaren azterketa

 

   2007ko karakterizazio azterketa

   Errefusaren azterketa, hiri hondakinen bilketa ibilbideen arabera