Plangintza

Batzar Nagusiek Foru Arauaz onartutako kudeaketa planen bitartez arautzen da Gipuzkoako hondakinak kudeatzeko plangintza.

Hiri hondakinen kudeaketarako politikak garatzen dira legediak ezartzen duen hondakin hierarkia jarraituz, hondakin prebentzioa beste aukeren aurretik lehenetsiz.

Kudeaketa planek, besteak beste, legediaren eta azken urteetan hiri hondakinen bilakaera aztertzen dute eta, hondakin-sorreraren aurreikuspenaren arabera, etorkizunean garatu beharreko ildo estrategikoak definitzen dituzte. Era berean, planaren indarraldiaren amaieran lortu beharreko helburuak ezarri eta hondakin kudeaketarako beharrezkoak diren azpiegiturak definitzen dira.

Honakoa da une honetan indarrean dagoen kudeaketa plana:

Bestalde, 2015. urte amaieran, GHHKPO eta ADko prognosiaren eguneraketa egin zen.

8/2016 Foru Arauak, abenduaren 23koak, Gipuzkoako Lurralde Historikoaren 2017rako Aurrekontu Orokorrak onartzekoak, zortzigarren xedapen gehigarrian ezarri zuen Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2002-20016 Plan Orokorrak eta 2008-2016 Aurrerapen Dokumentuak -biak ere 7/2008 Foru Arauak, abenduaren 23koak, onartu zituenak- aplikagarritasun osoa edukiko zutela haietan jasota zeuden zehaztapenak erabat bete arte eta aurreikusten zituzten azpiegiturak osorik amaitu arte. Hori dela eta, 9/2018 Foru Dekretuak, apirilaren 10ekoak, behin betiko izaeraz onartu zuen Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Azpiegituren Lurralde Plan Sektoriala, eta aurreikusita dago 2019an amaituta egotea Gipuzkoako Ingurumen Gunea, Donostian, eta Sasietako transferentzia planta eraikitzeko lanak; hain zuzen ere, horiekin osaturik geratuko dira erreferentziazko plangintza sektorialean aurreikusitako azpiegiturak eta, beraz, iraungi egingo da plangintza horren indarraldia.

Hori guztiagatik, Ingurumeneko eta Obra Hidraulikoetako Departamentua Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2019-2030 Plan Orokorrean lanean dago, dagoeneko Hondakin Planaren Foru Arauaren aurreproiektua hasierako onespena izanik (2018ko uztailaren 25eko GAO). Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko 2019-2030 Plan Orokorraren (2019-2030 Hondakin Plana) Foru Arauaren Aurreproiektua egiteko informazioa ondorengo estekan eskuragarri dago.

Bestalde, azpiegiturei dagokienez, 2009ko Gipuzkoa Hondakinen Kudeaketako Azpiegituren Lurralde Plana aldatu da, apirilako 10ko Foru Dekretu 9/2018 bitartez,  2018ko Lurralde Plan Sektorialaren Aldaketa behin betiko onartzen duena. 

Era berean, interesgarria izan daiteke Eusko Jaurlaritzak bere eskumenen esparruan egindako plangintza kontsultatzea:

PLANGINTZAREKIN LOTUTAKO AZTERKETAK

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Plan Orokorraren garapenarekin batera beste bi azterketa egin dira, bere egokitasunak eta onurak erakusten dutenak.

Lehenengoa, Ingurumena-ikuspuntu batetik:  Hiri Hondakinen Kudeaketaren Bizi-Ziklo konparabiboa.

Bigarrena, horrez gain, ikuspuntu sozial eta ekonomiko batetik: Gipuzkoako Ingurumen Zentroaren (I eta II) Ingurumen-Eraginaren, baita Eragin Sozialaren eta Ekonomikoaren Azterketa.