Araudi bidezko arauak

Erkidegoko mahastizaintza eta ardogintza sektorean dauden interes askorengatik, bai mahastizaintza (mahastizaintza), eta bai ardo eta alkohol ekoizpenaren ikuspuntutik (ardogintza), legeria (Merkatuen Antolakunde Bateratua) erreforma iraunkorraren arrazoia da, bai EBren erregulazioenak eta baita gai honetako eskuduntzen pilaketa handiarenak ere.

Hurrengo esteketan kontsultatu daitezke aplikazio-xedapen nagusiak mahastizaintza ekoizpen potentzialari dagokionean, mahastizaintza erregistroaren eta mahatsondo landaketarako baimen araubide berriaren arabera:

Erkidegoko araudia:

Estatuko araudia:

 • 740/2015 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, mahastizaintza-ekoizpenaren ahalmena arautzen duena eta abenduaren 19ko 1079/2014 Errege Dekretua –mahastizaintza- eta ardogintza-sektoreari laguntzeko 2014-2018 programa aplikatzeari buruzkoa– aldatzen duena.
 • 739/2015 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, mahastizaintza- eta ardogintza-sektoreko nahitaezko aitorpenei buruzkoa.
 • 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
 • 40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
 • 313/2016 Errege Dekretua, uztailaren 29koa, honako hauek aldatzen dituena: 739/2015 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, mahastizaintza- eta ardogintza-sektoreko nahitaezko aitorpenei buruzkoa; 740/2015 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, mahastizaintza-ekoizpenaren ahalmena arautzen duena eta mahastizaintza- eta ardogintza-sektoreari laguntzeko 2014-2018 programa aplikatzeari buruzko abenduaren 19ko 1079/2014 Errege Dekretua aldatzen duena.
 • 597/2016 Errege Dekretua, abenduaren 5ekoa, mahastizaintza eta ardogintza sektoreari laguntzeko 2014-2018 programako neurriak aplikatzekoa.
 • 266/2017 Errege Dekretua, martxoaren 17koa, mahastizaintza- eta ardogintza-sektoreari laguntzeko 2014-2018 programako neurriak aplikatzeko abenduaren 5eko 597/2016 Errege Dekretua aldatzen duena.
 • 772/2017 Errege Dekretua, uztailaren 28koa, mahasgintzako Ekoizpen Ahalmena arautzen duena. Horren bidez indargabetzen du 740/2015 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, mahastizaintza-ekoizpenaren ahalmena arautzen duena eta mahastizaintza- eta ardogintza-sektoreari laguntzeko 2014-2018 programa aplikatzeari buruzko abenduaren 19ko 1079/2014 Errege Dekretua aldatzen duena. (BOE 183. zenbakia - 2015/01/08).
 • 1338/2018 Errege Dekretua, urriaren 29koa, mahasgintzako Ekoizpen Ahalmena arautzen duena. 772/2017 Errege Dekretua, uztailaren 28koa eta 2/2018 Errege Dekretuko 34.7 artikulua, urtarrilaren 12koa. 
 • 536/2019 Errege Dekretua, irailaren 20koa, 1338/2018 Errege Dekretua, urriaren 29koa, mahasgintzako Ekoizpen Ahalmlena arautzen duena aldatzen duena. 1338/2018 Errege Dekretuko 7, 8, 10, 11, 17, 18, 23 artikuluak eta I.A, I.B, VI, XII, XXI eranskinak aldatzen ditu.

Autonomia araudia:

Foru araudia:

 • 0003/2017 Foru agindua, urtarrilaren 24koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko mahastiak (mahastizaintza eta ardogintzaren sektorea laguntzeko Europako Erkidegoak emandako laguntzei atxikitakoak) berregituratzeko eta birmoldatzeko planak onartzeko 2017ko deialdia, eta onartutako planetan dauden neurrien ordainketa eskaera onartzen duena.
 • 0259LI/2019 Foru Agindua, apirilaren 04koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko mahastiak (mahastizaintza eta ardogintzaren sektorea laguntzeko Europako Erkidegoak emandako lagun tzei atxikitakoak) berregituratzeko eta birmoldatzeko planak onartzeko 2019ko deialdia, eta onartutako planetan dauden neurrien ordainketa eskaera onartzen duena.